· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 77 found. Next | Sort by date

1 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

3 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

4 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

5 Een dijk van een kwelder: Een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
report 2012-01-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Slim, P.A. · Vroom, J. · Stapel, J. · Oost, A.P.
Keywords: wetland · golfdissipatie · golfhoogte · golfreductie · kwelder
[PDF] [Abstract]

6 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen
report 2012-05-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · golfspectrum · golfperiode
[PDF] [Abstract]

8 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

9 Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid
report 2012-04-01    
Author: Caires, S.
Keywords: significante golfhoogte · golfsteilheid · dieptegelimiteerde goven · ondiep water
[PDF] [Abstract]

10 The state of the coast (Toestand van de kust). Case study: North Holland
report 2012-01-01    
Author: Giardino, A. · Santinelli, G. · Bruens, A.
Keywords: coastal morphology · coastal erosion · artificial beach nourishment · dune breach
[PDF] [Abstract]

11 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
report 2012-01-09    
Author: Kolen, B. · Kok, M.
Keywords: flood risk · meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

12 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

13 State of the art asfaltdijkbekledingen (update met bijlagen)
report 2012-01-13    
Author: Davidse, M.P. · t Hart, R. · De Looff, A.P. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.F.V. · Wichman, B.G.H.M.
Keywords: asfalt · dijkbekleding · asfaltbekleding · waterkering · revetment
[PDF] [Abstract]

14 Proof of Concept: Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1
report 2012-03-12    
Author: Brasser, E.A.
Keywords: IJmuiden · zeesluis
[PDF] [Abstract]

15 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Duurzame en innovatieve sluis
report 2012-01-01    
Author: Jutte, J.B.
Contributor: Van den Wal Bake, D.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · duurzaamheid
[PDF] [Abstract]

16 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe zeesluis fase 1,Probleemanalyse & uitgangspunten, Milieutoets & MKBA - Rapport actualisatie vlootsamenstelling en capaciteitsmodel
report 2012-03-02    
Author: Boeyinga, J.
Contributor: Groenveld, R. · De Boer, M.
Keywords: IJmuiden · wachttijden · capaciteitsberekening
[PDF] [Abstract]

17 Mileutoets: Planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden
report 2012-04-01    
Author: Melissen, C. · Eijssen, P. · Teeuwisse, S.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · Milieueffectrapportage (MER)
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1
report 2012-02-16    
Author: Rienstra, S. · Meulendijk-de Mol, P. · Van Zwet, E.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · kosten baten analyse · MKBA
[PDF] [Abstract]

19 Storm surge reduction by mangroves
report 2012-12-01    
Author: McIvor, A.L. · Spencer, T. · Möller, I. · Spalding, M.
Keywords: mangroves · storm surge · surge reduction · coastal protection
[PDF] [Abstract]

20 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 77 found. Next | Sort by date