· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 59 found. Next | Sort by date

1 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

2 Een dijk van een kwelder: Een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
report 2012-01-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Slim, P.A. · Vroom, J. · Stapel, J. · Oost, A.P.
Keywords: wetland · golfdissipatie · golfhoogte · golfreductie · kwelder
[PDF] [Abstract]

3 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Flood Risk and Water Management in the Netherlands
report 2012-07-09    
Author: Slomp, R.
Keywords: flood risk · storm surge · flood management
[PDF] [Abstract]

5 Alternatieve Waterkeringen: Een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta
report 2012-06-01    
Author: Tangelder, M. · Ysebaert, T.
Keywords: Beleid Ondersteuning 2011 · Zuidwestelijke Delta · alternatieve waterkeringen · Oosterschelde · ecologie · sedimentatiegebieden
[PDF] [Abstract]

6 Samenhang in de Delta: Op weg naar een integrale visie en goed afgestemde inversteringsbeslissingen
report 2012-08-01    
Author: Slob, M. · Ligtvoet, W. · Kuiper, R. · Van Egmand, P.
Contributor: Van der Vlist, H. · Burger, A. · Dronkers, J.H. · Ter Haar, B. · Kuijken, W. · Kuijpers, C. · Moonen, C. · Ongering, L. · Schrijnen, J. · Hajer, M. · Van den Berg, R.
Keywords: Delta · Deltawerken · PBL · Rijn-Schelde · integraal beleid · investering · samenhang · integrale visie
[PDF] [Abstract]

7 Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas
report 2012-05-29    
Author: Slomp, R.
Keywords: storm surge · flood risk
[PDF] [Abstract]

8 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

9 Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid
report 2012-04-01    
Author: Caires, S.
Keywords: significante golfhoogte · golfsteilheid · dieptegelimiteerde goven · ondiep water
[PDF] [Abstract]

10 The state of the coast (Toestand van de kust). Case study: North Holland
report 2012-01-01    
Author: Giardino, A. · Santinelli, G. · Bruens, A.
Keywords: coastal morphology · coastal erosion · artificial beach nourishment · dune breach
[PDF] [Abstract]

11 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Documentatie Steetoets2008 en Stentoets2010
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · steentoets · revetment
[PDF] [Abstract]

13 Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte: Stabiliteit van steenzettingen
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · duurbelasting · revetment · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

14 La protection du site CURGO - Kabezi -Bujumbura contre les risques hydrologiques dans le bassin de la riviere Nyabage: Etude de formulation d'une operation de conservation
report 2012-07-11    
Author: Moeyersons, J. · Trefois, P.
Keywords: mudflow · river engineering · Burundi · river flood · storm runoff
[PDF] [Abstract]

15 Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen
report 2012-05-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · golfspectrum · golfperiode
[PDF] [Abstract]

16 Plan voor geavanceerde toetsing van Zwartemeerdijk
report 2012-12-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: waterkering · toetsing · Meerdijk · reststerkte
[PDF] [Abstract]

17 De waterbestendige stad: Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam
report 2012-03-15    
Author: Baltissen, J. · Ruitenbeek, M. · Koeze, R. · Van Drimmelen, C.
Keywords: watersysteem · hoogwaterbescherming · dijken · waterbeheer · Amsterdam · stedelijke gebieden
[PDF] [Abstract]

18 Flood preparedness in The Netherlands : a US perspective
report 2012-02-08    
Author: Kolen, B. · Hommes, S. · Huijskes, E.
Keywords: hoogwaterbescherming · flood risk · waterkering · risico · overstroming
[PDF] [Abstract]

19 Storm surge reduction by mangroves
report 2012-12-01    
Author: McIvor, A.L. · Spencer, T. · Möller, I. · Spalding, M.
Keywords: mangroves · storm surge · surge reduction · coastal protection
[PDF] [Abstract]

20 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 59 found. Next | Sort by date