· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date

1 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

2 Integrale watersysteemrapportage 2012
report 2012-04-24    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Friesland · waterhuishouding · overstroming · waterkwaliteit
[PDF] [Abstract]

3 Analyse bruikbaarheid gecombineerde hoogtedata Hollandse kust
report 2012-11-01    
Author: Vermaas, T.
Keywords: kust · hoogtedata · volume analyse · JARKUS · vaklodingen · lidar
[PDF] [Abstract]

4 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

5 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 From past to present: biodiversity in a changing delta
report 2012-12-01    
Author: Troost, K. · Tangelder, M. · Van den Ende, D. · Ysebaert, T.J.W.
Keywords: Biodiversity · estuarine dynamics · deltawerken · species
[PDF] [Abstract]

7 Ontwerprichtlijn geokunststoffen onder steenbekleding; Ontwerprichtlijn geokunststoffen voor filterconstructies in Nederlandse kust- en oeverbescherming
report 2012-08-03    
Author: Bakker, F. · Van Stee, K.
Keywords: geokunststoffen · geotextiel · dijkbekleding
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Zandmeevoerende wellen
report 2012-03-01    
Author: Förster, U. · Van den Ham, G. · Calle, E. · Kruse, G.
Keywords: piping · zandmeevoerende wellen · onderloopsheid · heave
[PDF] [Abstract]

9 State of the art asfaltdijkbekledingen (update met bijlagen)
report 2012-01-13    
Author: Davidse, M.P. · t Hart, R. · De Looff, A.P. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.F.V. · Wichman, B.G.H.M.
Keywords: asfalt · dijkbekleding · asfaltbekleding · waterkering · revetment
[PDF] [Abstract]

10 Een dijk van een kwelder: Een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
report 2012-01-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Slim, P.A. · Vroom, J. · Stapel, J. · Oost, A.P.
Keywords: wetland · golfdissipatie · golfhoogte · golfreductie · kwelder
[PDF] [Abstract]

11 Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval
report 2012-01-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: hillblock · dijkbekleding · steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Flood Risk and Water Management in the Netherlands
report 2012-07-09    
Author: Slomp, R.
Keywords: flood risk · storm surge · flood management
[PDF] [Abstract]

13 Alternatieve Waterkeringen: Een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta
report 2012-06-01    
Author: Tangelder, M. · Ysebaert, T.
Keywords: Beleid Ondersteuning 2011 · Zuidwestelijke Delta · alternatieve waterkeringen · Oosterschelde · ecologie · sedimentatiegebieden
[PDF] [Abstract]

14 Samenhang in de Delta: Op weg naar een integrale visie en goed afgestemde inversteringsbeslissingen
report 2012-08-01    
Author: Slob, M. · Ligtvoet, W. · Kuiper, R. · Van Egmand, P.
Contributor: Van der Vlist, H. · Burger, A. · Dronkers, J.H. · Ter Haar, B. · Kuijken, W. · Kuijpers, C. · Moonen, C. · Ongering, L. · Schrijnen, J. · Hajer, M. · Van den Berg, R.
Keywords: Delta · Deltawerken · PBL · Rijn-Schelde · integraal beleid · investering · samenhang · integrale visie
[PDF] [Abstract]

15 Le cadre législatif et organisationnel de la gestion du risque d’inondation aux Pays-Bas
report 2012-05-29    
Author: Slomp, R.
Keywords: storm surge · flood risk
[PDF] [Abstract]

16 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

17 Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid
report 2012-04-01    
Author: Caires, S.
Keywords: significante golfhoogte · golfsteilheid · dieptegelimiteerde goven · ondiep water
[PDF] [Abstract]

18 The state of the coast (Toestand van de kust). Case study: North Holland
report 2012-01-01    
Author: Giardino, A. · Santinelli, G. · Bruens, A.
Keywords: coastal morphology · coastal erosion · artificial beach nourishment · dune breach
[PDF] [Abstract]

19 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

20 Documentatie Steetoets2008 en Stentoets2010
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · steentoets · revetment
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 76 found. Next | Sort by date