· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 La protection du site CURGO - Kabezi -Bujumbura contre les risques hydrologiques dans le bassin de la riviere Nyabage: Etude de formulation d'une operation de conservation
report 2012-07-11    
Author: Moeyersons, J. · Trefois, P.
Keywords: mudflow · river engineering · Burundi · river flood · storm runoff
[PDF] [Abstract]

3 Storm surge reduction by mangroves
report 2012-12-01    
Author: McIvor, A.L. · Spencer, T. · Möller, I. · Spalding, M.
Keywords: mangroves · storm surge · surge reduction · coastal protection
[PDF] [Abstract]

4 Proof of Concept: Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1
report 2012-03-12    
Author: Brasser, E.A.
Keywords: IJmuiden · zeesluis
[PDF] [Abstract]

5 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Duurzame en innovatieve sluis
report 2012-01-01    
Author: Jutte, J.B.
Contributor: Van den Wal Bake, D.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · duurzaamheid
[PDF] [Abstract]

6 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe zeesluis fase 1,Probleemanalyse & uitgangspunten, Milieutoets & MKBA - Rapport actualisatie vlootsamenstelling en capaciteitsmodel
report 2012-03-02    
Author: Boeyinga, J.
Contributor: Groenveld, R. · De Boer, M.
Keywords: IJmuiden · wachttijden · capaciteitsberekening
[PDF] [Abstract]

7 Mileutoets: Planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden
report 2012-04-01    
Author: Melissen, C. · Eijssen, P. · Teeuwisse, S.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · Milieueffectrapportage (MER)
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): Planstudie Nieuwe Zeesluis IJmuiden, fase 1
report 2012-02-16    
Author: Rienstra, S. · Meulendijk-de Mol, P. · Van Zwet, E.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · kosten baten analyse · MKBA
[PDF] [Abstract]

9 Eindrapport Nieuwe Zeesluis IJmuiden
report 2012-05-21    
Author: Boetzelaer, M. · Komp, E. · Eijssen, P. · Rienstra, S. · Van der Wiel, W.
Keywords: IJmuiden · zeesluis
[PDF] [Abstract]

10 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Proof of Concept
report 2012-01-07    
Author: Vreman, C.
Contributor: Brasser, E.
Keywords: IJmuiden · zeesluis
[PDF] [Abstract]

11 Challenging wind and waves: Proof of concept nieuwe sluis IJmuiden, real time simulaties middensluis
report 2012-01-16    
Author: Verkerk, F.S.H.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · scheepssimulator
[PDF] [Abstract]

12 Zeetoegang IJmond: Planstudie Nieuwe Zeesluis fase 1, Ontwerpnota variant 1 en variant 2
report 2012-02-01    
Author: Brasser, E.A.
Keywords: IJmuiden · zeesluis · puntdeur · roldeur
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Documentatie Steetoets2008 en Stentoets2010
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · steentoets · revetment
[PDF] [Abstract]

14 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

15 Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte: Stabiliteit van steenzettingen
report 2012-02-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · duurbelasting · revetment · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

16 Reduction of Wind and Swell Waves by Mangroves
report 2012-01-01    
Author: McIvor, A.L. · Möller, I. · Spencer, T. · Spalding, M.
Keywords: magroves · wave attenuation · coastal protection · waves
[PDF] [Abstract]

17 Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied: een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. . · Meeuwsen, H.A.M. · De Groot, A.V. · Van Duin, W.E. · Van Wesenbeek, B.K. · Smale, A.J. · Wegman, R.M.A.
Keywords: kustgebied · wetlands · waddenzee · kustbeheer
[PDF] [Abstract]

18 "Ik ben wel eens bij zo’n circus geweest.” : verslag eerste participatieronde van het Deltaprogramma in het Waddengebied
report 2012-09-01    
Author: Kloosterman, J. · Wiersinga, W. · Schuiling, E.
Keywords: waddeneilanden · hoogwaterbescherming · veiligheid · zoetwater · Deltaprogramma
[PDF] [Abstract]

19 Ecologie van de toekomstige kust : bouwstenen voor de nationale visie kust
report 2012-09-01    
Author: Schotman, A.G.M.
Keywords: zeespiegelstijging · klimaatverandering · kustbescherming
[PDF] [Abstract]

20 Pilotstudie innovatieve dijken Lauwersoog : ervaringen meerwaardebepaling innovatieve waterkeringen voor de pilotlocatie Lauwersoog
report 2012-12-01    
Author: Van Loon-Steensma, J.M. · Schelfhout, H.A.
Keywords: dijken · dijkverzwaring · waterkering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date