· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Towards climate-change proof flood risk management
report 2012-01-01    
Author: Klijn, F. · Kok, M. · De Moel, H.
Keywords: flood protection · flood risk management
[PDF] [Abstract]

5 Meerlaagsveiligheid buitendijks: Uitkomsten van de workshop in regio Rotterdam Drechtsteden
report 2012-01-01    
Author: Van Vliet, M. · Huizinga, J. · De Moel, H. · Eikelboom, T. · Vreugdenhil, H. · Koene, W.
Keywords: hoogwaterbeheersing · meervoudig ruimtegebruk · klimaatverandering · Buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

6 Deelrapport ruimtelijke ordening en bouwvoorschriften: Juridische haalbaarheid van maatregelen Kop van Feijenoord
report 2012-01-01    
Author: Van Vliet, M.
Keywords: hoogwaterbeheersing · buitendijks gebied
[PDF] [Abstract]

7 Waterveiligheid in het bebouwd buitendijks gebied in Rotterdam
report 2012-01-01    
Author: Siepman, E. · Blom, U.
Keywords: hoogwaterbeheersing · buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

8 Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen
report 2012-02-01    
Author: De Boer, J. · Botzen, W. · Terpstra, T.
Keywords: klimaatverandering · overstromingskans · perceptie · Buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

9 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

10 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
report 2012-01-09    
Author: Kolen, B. · Kok, M.
Keywords: flood risk · meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

11 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

12 State of the art asfaltdijkbekledingen (update met bijlagen)
report 2012-01-13    
Author: Davidse, M.P. · t Hart, R. · De Looff, A.P. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.F.V. · Wichman, B.G.H.M.
Keywords: asfalt · dijkbekleding · asfaltbekleding · waterkering · revetment
[PDF] [Abstract]

13 Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid
report 2012-04-01    
Author: Caires, S.
Keywords: significante golfhoogte · golfsteilheid · dieptegelimiteerde goven · ondiep water
[PDF] [Abstract]

14 The state of the coast (Toestand van de kust). Case study: North Holland
report 2012-01-01    
Author: Giardino, A. · Santinelli, G. · Bruens, A.
Keywords: coastal morphology · coastal erosion · artificial beach nourishment · dune breach
[PDF] [Abstract]

15 Invloed van dubbeltoppige golfspectra op de stabiliteit van steenzettingen
report 2012-05-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · golfspectrum · golfperiode
[PDF] [Abstract]

16 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

17 US Port and inland waterways modernization: Preparing for Post-Panamax Vessels
report 2012-06-20    
Author: Anonymous, A.
Keywords: port development · post-panamax
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 La protection du site CURGO - Kabezi -Bujumbura contre les risques hydrologiques dans le bassin de la riviere Nyabage: Etude de formulation d'une operation de conservation
report 2012-07-11    
Author: Moeyersons, J. · Trefois, P.
Keywords: mudflow · river engineering · Burundi · river flood · storm runoff
[PDF] [Abstract]

19 Flood Risk and Water Management in the Netherlands
report 2012-07-09    
Author: Slomp, R.
Keywords: flood risk · storm surge · flood management
[PDF] [Abstract]

20 Alternatieve Waterkeringen: Een verkenning naar nieuwe concepten voor kustverdediging in het kader van Beleid Ondersteuning Programmabureau Zuidwestelijke Delta
report 2012-06-01    
Author: Tangelder, M. · Ysebaert, T.
Keywords: Beleid Ondersteuning 2011 · Zuidwestelijke Delta · alternatieve waterkeringen · Oosterschelde · ecologie · sedimentatiegebieden
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date