· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 De rol van het Woningwaarderingsstelsel in het huidige woonbeleid
Master thesis Architecture     2011-07-01    
Author: Drentje, A.C.
Mentor: Boelhouwer, P.J. · Soeter, J.P. · Boumeester, H.J.F.M.
Keywords: policy · rent control · valuation · housing
[PDF] [PDF]

2 Energetische aanpak met betrekking tot de eigen woningsector - Analyse van de Blok voor Blok benadering
Master thesis Architecture     2013-04-26    
Author: Luteijn, A.
Mentor: Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. · Boumeester, H.J.F.M. · Van Bueren, E.M. · Van Esch, P.J.A.
[PDF]

3 Eigen Huis Marktindicator: 4e kwartaal 2009
Internal Report OTB Research Institute     2010-02-19    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF]

4 Eigen Huis Marktindicator: 3e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

5 Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-18    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

6 Haalbaarheidsstudie jaarpublicatie schadeportefeuille NHG
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-15    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

7 Eigen huis marktindicator: 4e kwartaal 2013
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

8 Monitor Koopwoningmarkt: 3e kwartaal 2014 (hoofdrapport)
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-10-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
[PDF]

9 Eigen huis marktindicator: 2e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-08-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

10 De positie van flexwerkers en ZZP-ers op de woningmarkt
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-06-30    
Author: Dol, C.P. · Boumeester, H.J.F.M. · Mariën, G.
[PDF]

11 Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

12 Huren in de hofstad: De betaalbaarheid van het huren in de gemeente Den Haag
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1995-12-31    
Author: Boelhouwer, P.J. · Boumeester, H.J.F.M. · Elsinga, M.G.
Keywords: Nederland · Den Haag · huurwoningen · woonlasten · huurders
[PDF]

13 Woningmarktanalyse verkoop Vleugelflat gemeente Venlo
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1998-12-31    
Author: Boelhouwer, P.J. · Gunsing, M.C. · Boumeester, H.J.F.M.
Keywords: woningmarkt · aanbodmodel · Venlo
[PDF]

14 Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-10    
Author: Korthals Altes, W.K. · Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Groetelaers, D.A. · Louw, E. · De Wolff, H.W.
[PDF]

15 Bavodorp moet blijven.... maar wel anders: Bewonersonderzoek 2011
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Marien, A.A.A.
[PDF]

16 Verhuiswensen en feitelijk gedrag op de Nederlandse woningmarkt 2006-2011: Verhuis- en slaagratio¿s op basis van Verhuismodule WoON 2006-2009
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-06-24    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Marien, A.A.A.
[PDF] [Abstract]

17 Monitor Koopwoningmarkt: 1e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-05-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Boelhouwer, P.J.
[PDF] [Abstract]

18 Modelling housing preferences using decision tables: method and empirical illustration
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Van Middelkoop, M. · Boumeester, H.J.F.M.
Keywords: housing preferences · decision tables · decision rules · rule-induction algorithm · CHAID
[PDF] [Abstract]

19 Duurdere koopwoning en wooncarriere : een modelmatige analyse van de vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse koopwoningmarkt
Dissertation OTB     2004-09-28    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Promotor: Priemus, H. · Dieleman, F.M. · Boelhouwer, P.J.
Keywords: verhuisprocessen · wooncarrieres · koopwoningen · vraagontwikkeling
[PDF] [Abstract]

20 Inner-city development for middle income households
Master thesis Technology, Policy and Management     2012-08-22    
Author: Boerman, A.M.
Mentor: Boumeester, H.J.F.M. · Elsinga, M.G. · Van Bueren, E.M. · Van der Heijden, H.M.H.
Keywords: inner-city development · housing market · adapting to demands · housing production · financial feasibility
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date