· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 250 found. Next | Sort by date

1 3D Single Molecule Localization using Micromirrors
Master thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2012-05-24    
Author: Cnossen, J.P.
Mentor: De Ridder, D.
Keywords: localization · microscopy · micromirrors · biophysics · tracking · 3D
[PDF]

2 De architect als initiatiefnemers van bottom-up projecten - Een onderzoek naar het nut en de noodzaak van een business case.
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-04-17    
Author: De Ridder, D.
Mentor: Van Doorn, A.J. · Van der Voordt, D.J.M.
Keywords: bottom-up · business case · project charter
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

3 Suiting the city-P5 presentation: transformation the wall of Kumasi Zoo
Master thesis Architecture     2011-01-25    
Author: Segers, T.
Mentor: Meijers, L. · De Ridder, A. · Hermans, W.
Keywords: Ghana · Kumasi zoo · tine segers
[PDF] [PDF]

4 UV/H2O2 behandeling bij drinkwaterbereiding; onderzoek en ontwerp
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-06    
Author: De Ridder, D.
[PDF]

5 Getto museum Budapest
Master thesis Architecture     2009-06-23    
Author: Beerends, U.
Mentor: Pham, N.L. · De Ridder, A.C.
[PDF]

6 Radiostation Kootwijk
Master thesis Architecture     2008    
Author: Spruijtenburg, B.
Mentor: Roos, J. · De Ridder, A.
[PDF] [Abstract]

7 Effect van bebouwing op de mate van duinafslag
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2002-06    
Author: Van de Weijer, R.J.G.
Mentor: Stive, M.J.F. · De Ridder, H.A.J. · Van de Graaff, J. · Litjens-van Loon, j.
[PDF]

8 De impact van ICT: Een model om de effecten van ICT in de bouw te bepalen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-02-09    
Author: Voerman, J.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Beheshti, M.R. · Dado, E. · De Jonge, M.F.
Keywords: ICT
[PDF]

9 Green Public Procurement: Developing a strategy for green procurement in the Civil Engineering Construction Industry
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-12-03    
Author: De Schrijver, R.F.M.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Van Nederveen, G.A. · Spriensma, R. · Swierstra, D. · Van Hal, J.D.M.
Keywords: public procurement
[PDF]

10 Aanbodgestuurde full-service strategie in de kantoormarkt: Onderzoek uit perspectief van een bouwonderneming
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-03-01    
Author: Vogels, A.J.H.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Soons, F.A.M. · Dijk, G.J. · Breebaart, A.B.
Keywords: kantoren
[PDF]

11 De bouwondernemer proactief op de markt voor ouderenwoningen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-02-28    
Author: Smit, S.I.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Vrijhoef, R. · Beemster, P. · Koenders, E.A.B.
Keywords: ouderenwoningen
[PDF]

12 Maatschappelijke kosten-baten analyse voor de verduurzaming van het energieverbruik in bestaande kantoorgebouwen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-07-01    
Author: Van Steen, S.J.A.J.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Ravesloot, C.M. · De Jong, P. · Timmerman-van Middelkoop, P.
Keywords: energieverbruik kantoorverbouwen
[PDF]

13 Functioneel specificeren bij projecten van Rijkswaterstaat: Ontwikkeling van een kader voor evaluatie en advisering
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-12-01    
Author: Lever, A.W.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Bosch, R.M. · Van de Kuilen, A. · Arends, G.
Keywords: Rijkswaterstaat
[PDF]

14 UV-H2O2 behandeling bij drinkwaterbereiding - Onderzoek en ontwerp
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-06-01    
Author: De Ridder, D.
Mentor: Rietveld, L. · Martijn, B.
Keywords: UV/H2O2 · drinkwater
[PDF] [Abstract]

15 De samenwerking tussen uitvinder en ondernemer bij technologische Start Ups met een patent
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-08-01    
Author: Meijer, O.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Van der Tempel, J. · Joseph, B.
Keywords: patent · start up
[PDF]

16 Samenwerken: is vertrouwen, is loslaten, is delen en is leren
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2011-09-16    
Author: Van de Gazelle, M.A.E.G.H.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Nederveen, G.A. · Van Bueren, E.M. · Kreefft, R. · Staupe, A.P.
[PDF]

17 Verhoging van de haalbaarheid van weginfrastructurele projecten door toepassing van een PPS-model
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-03-17    
Author: Schunck, R.M.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Vermey, P.B. · Koppenjan, J.F.M. · Visser, G.A.
Keywords: PPS
[PDF]

18 Voorwaarts voor betere marges: De samenwerking tussen het ontwikkelend bouwbedrijf en de woningbouwcorporaties in een nieuw perspectief
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-04-11    
Author: Visser, S.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Horstmeier, T.H.W. · Vercouteren, J. · Krijgsman, J.D.
[PDF]

19 Ontzilting van zeezand
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-06    
Author: Bekooy, M.
Mentor: d'Angremond, K. · Van der Schrieck, G.L.M. · De Ridder, H.A.J. · Horstmeier, T.H.W.
[PDF] [PDF]

20 Lessons for private finance initiative in the Netherlands
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-09-01    
Author: Van Geest, M.D.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Noppen, J.P. · Stelder, R. · Hobma, F.A.M.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 250 found. Next | Sort by date