· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date

1 From value creation to value capture: Instruments of indirect value capture to fund investments in road infrastructure projects
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2013-08-29    
Author: Slegtenhorst, I.
Mentor: Hertogh, M.J.C.M. · Verlaan, J.G. · De Wolff, H.W. · Schuurman, E.J.
Keywords: value creation · value capture · instruments · financial feasibility · road infrastructure projects
[PDF]

2 Managing public real estate, a study on the Real Estate portfolio decision making of ROC organizations.
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-07-17    
Author: Van Hoeken, F.A.E.
Mentor: Korthals Altes, W.K. · De Wolff, H.W. . · Den Heijer, A.C. · Van Sluijs, K.S.
[PDF] [PDF]

3 Een scenarioafhankelijk handelingsplan voor infrastructuurmaatregelen binnen integrale gebiedsontwikkeling gestuurd door kansen en risico’s toegespitst op de case De Zuidlanden
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-02-05    
Author: Galama, Y.
Mentor: Schrijnen, P.M. · Schrijnen, P.B.L. · De Wolff, H.W. · Van der Vlugt, A.D. · Sanders, F.M.
Keywords: handelingsplan · infrastructuurmaatregelen · gebiedsontwikkeling · None
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

4 Een scenarioafhankelijk handelingsplan voor infrastructuurmaatregelen binnen integrale gebiedsontwikkeling gestuurd door kansen en risico’s toegespitst op de case De Zuidlanden
Bachelor thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-03-20    
Author: Galama, Y.H.
Mentor: Sanders, F.M. · Schrijnen, P.M. · Wiggenraad, P.B.L. · De Wolff, H.W. · Van der Vlught, A.D.
[PDF] [Abstract]

5 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

6 Impressie Studiedag Stedelijke vernieuwing en versnipperd eigendom
Article / letter to the editor OTB Research Institute for the Built Environment     2010-07-01    
Author: Vaessen, M. · De Wolff, H.W.
Keywords: stedelijke vernieuwing
[PDF]

7 Stedelijke erfpacht: fatale crisis of gouden toekomst?
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2014-12-31    
Author: Ploeger, H.D. · De Wolff, H.W.
file embargo until: 2015-12-31
8 Financieel-economische haalbaarheid van ontwikkeling van meervoudig ruimtegebruik bij railinfrastructuur in stedelijk gebied
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-12-07    
Author: Kokshoorn, M.C.M.
Mentor: Sanders, F.M. · Verhaeghe, R.J. · De Wolff, H.W. · De Boer, E. · Piepers, P.R.
[PDF] [Abstract]

9 Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2006-12-14    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Jong, J.
Contributor: De Wolff, H.W. · Ploeger, H.D. · Zevenbergen, J.A.
Keywords: erfpacht · waardering · Den Haag
[PDF] [Abstract]

10 Grond in beweging: effectiviteit en efficiëntie van het Enschedese actieve grondbeleid
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W.
Contributor: De Bree, S.
[PDF]

11 Rood en Groen: Nieuwe huwelijkse voorwaarden
Article/Letter to the Editor OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · De Zeeuw, W.C.T.F. · Oost, L.
[PDF]

12 Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam: Advies van de onafhankelijke commissie Wijntjes over een nieuw planeconomisch stelsel voor ruimtelijke plannen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2010-11-29    
Author: Wijntjes, W.G.J. · Bodewes, W. · Fleischeuer, S. · De Wolff, H.W. · Hoornstra, A. · Kleibergen, J.J.
[PDF]

13 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-11-30    
Author: Zonneveld, W. · Korthals Altes, W.K. · Spaans, M. · Waterhout, B. · de Wolff, H.W.
[PDF]

14 't Vaneker
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-01    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

15 Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-11-01    
Author: Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

16 Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-09-30    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

17 Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-10    
Author: Korthals Altes, W.K. · Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Groetelaers, D.A. · Louw, E. · De Wolff, H.W.
[PDF]

18 Re-creatie door arbeidsmigratie: Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op recreatieparken: verkenning van beleidsmatige, juridische en economische randvoorwaarden
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-03-31    
Author: De Wolff, H.W. · Van der Krabben, E.
[PARTIAL]

19 Kansrijke instrumenten voor vitalisering vakantieparken: Rapportage voor het programma Vitale Vakantieparken. Regio Noord-Veluwe
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-29    
Author: De Wolff, H.W.
Keywords: vakantieparken
[PDF] [Abstract]

20 Steeds voor u / voor jou de plaats bepalend
Book Civil Engineering and Geosciences     1998-11-05    
Author: Van der Schans, R.
Contributor: Alberda, J. · Fendel, E.M. · Van der Heuvel, F. · Van der Hoek, H. · Koop, R. · Lemmens, T. · Strang va Hees, G. · Verbree, E. · De Wolff, H.W. · Smits, A.
Keywords: Geodesie · Geschiedenis · Opleidingen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 30 found. Next | Sort by date