· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date

1 Tussen kust en kennis. Analyse van bedreigingen en kansen voor kennisgeneratie met betrekking tot kustveiligheid.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-06-28    
Author: Hendriks, M.J.A.
Mentor: Thissen, W.A.H., Carton, L.J., Dicke, W.M., Rijkswaterstaat
[PDF]

2 Evaluating and improving Lean Six Sigma by integrating leadership and communication
Master thesis Technology, Policy and Management     2009-08    
Author: Boom, B.
Mentor: Van Wee, G.P. van, Ludema, M.W., Dicke, W.M., Heere, M.B., Stork Fokker AESP B.V.
[PDF]

3 Scenariostudie voor waterschappen in 2020 en gevolgen voor organisatie van waterschappen in 2004-2005.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-10-01    
Author: Kooiman, S.
Mentor: De Bruijn, J.A., Dicke, W.M., Ruijgh-van der Ploeg, T., Twynstra Gudde

4 Organisatie van Innovatie. Hoe gaat een Decentrale Werkmaatschappij met Centraal Geleide Innovatie Om?
Master thesis Technology, Policy and Management     2003-12-12    
Author: Van Eck, R.A.
Mentor: Dik, W., Dicke, W.M., Appelman, J.H., Lever Fabergé

5 Twee werelden, Een water. Prioriteiten stellen op de grens van onderzoek en beleid.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-12-20    
Author: Sweelssen, M.P.G.
Mentor: Thissen, W.A.H., Karstens, S.A.M., Dicke, W.M., Rijkswaterstaat

6 Marktwerking in infrastructuren: Betekenis van versplintering voor publieke waarden
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2008-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Van den Brink, T.
[PDF] [Abstract]

7 Een enqueteonderzoek naar de perceptie van marktwerking in vier sectoren: Nuance in het martkwerkingsdebat
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-12-31    
Author: Kerpershoek, E.F.P. · Dijkzeul, A. · Dicke, W.M. · De Bruijn, J.A.
Keywords: marktwerking
[PDF]

8 In het debat over marktwerking in infrastructuren ontbreken belangrijke argumenten: Vier illustraties uit de empirie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Ten Heuvelhof, E.M. · Veeneman, W.W.
[PDF] [Abstract]

9 'Huidig populisme is een correctie: Oude volkspartijen hebben hun werk niet goed gedaan' Interview met Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Kleistra, Y.
[PDF] [Abstract]

10 Perception of external safety: exploring the possibilities of integration of perception of external safety into the decision-making
Master thesis Technology, Policy and Management     2006-11-08    
Author: Kokshoorn, B.M.C.
Mentor: De Haan, A.R.C. · Dicke, W.M. · Thissen, W.A.H.

11 Values of water
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-12-31    
Author: Doorn, N. · Dicke, W.M.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date