· · · Institutional Repository



Home · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Evaluatie anti-speculatieregelgeving Woerden
Book 1999-12-31    
Author: Boelhouwer, P.J. · Dol, C.P.
Keywords: Woerden · anti-speculatieregelgeving · woningnieuwbouw
[PDF]

2 De positie van flexwerkers en ZZP-ers op de woningmarkt
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-06-30    
Author: Dol, C.P. · Boumeester, H.J.F.M. · Mariën, G.
[PDF]

3 Opbrengsten vastgoed Zuidasdok
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-21    
Author: Korthals Altes, W.K. · Louw, E. · Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Boumeester, H. · De Vries, P. · Dol, C.P.
Keywords: Zuidas · Amsterdam · vastgoed · lange termijnramingen
[PDF] [Abstract]

4 Op zoek naar de kernvoorraad: Ontwikkelingen in de sociale huurvoorraad in Breda, Den Haag en Rotterdam
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-03-31    
Author: Dol, C.P. · Kleinhans, R.J.
[PDF] [Abstract]

5 Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-10    
Author: Korthals Altes, W.K. · Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Groetelaers, D.A. · Louw, E. · De Wolff, H.W.
[PDF]

6 Bavodorp moet blijven.... maar wel anders: Bewonersonderzoek 2011
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Marien, A.A.A.
[PDF]

7 Analisis multiescalar de la burbuja inmobiliaria y los desahucios: La Comunidad Autonoma de Euskadi en el contexto estatal y europeo / Multi-scalar analysis of housing bubble and repossessions: The Basque Autonomous Community in the Spanish and European context
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2013-12-31    
Author: Etxezarreta Etxarri, A. · Cano Fuentes, G. · Hoekstra, J.S.C.M. · Dol, C.P.
[PDF]

8 Woonuitgaven van de huurder: Internationale vergelijking met EU-SILC 2012
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-08-20    
Author: Haffner, M.E.A. · Dol, C.P.
Keywords: woonuitgaven · huurders
[PDF] [Abstract]

9 Sparen of lenen? De ontwikkeling van de ratio achter het bouwsparen
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2014-08-01    
Author: Dol, C.P. · Van der Heijden, H.M.H.
Keywords: bouwsparen
[PDF] [Abstract]

10 Concurrentie en keuze op de markt voor nieuwe koopwoningen: Vervolgmeting met update voor de jaren 2013 en 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-05-01    
Author: Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Dol, C.P. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

11 Verhuiswensen en feitelijk gedrag op de Nederlandse woningmarkt 2006-2011: Verhuis- en slaagratio¿s op basis van Verhuismodule WoON 2006-2009
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-06-24    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Marien, A.A.A.
[PDF] [Abstract]

12 Deskresearch onderzoeken naar (alternatieve) financiering woningbouw en gebiedsontwikkeling
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-04-26    
Author: Korthals Altes, W.K. · Dol, C.P. · Van der Heijden, H.M.H. · De Wolff, H.W.
Keywords: gebiedsontwikkeling · crisis · gemeenten
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Verdringing of absorptie? De ontwikkeling van slaagkansen van woningzoekenden onder invloed van herstructurering in Breda, Den Haag en Rotterdam
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: Dol, C.P. · Kleinhans, R.J.
[PDF] [Abstract]

14 Impact van beleid op regionale woningmarkten: Eindrapportage
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-03-20    
Author: Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Dol, C.P. · Korthals Altes, W.K.
[PDF] [Abstract]

15 Sparen voor de woningaankoop in het land van de hoge leningen?
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2016-03-01    
Author: Dol, C.P. · Van der Heijden, H.M.H. · Boelhouwer, P.J.
[PDF] [Abstract]

16 (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2016-03-01    
Author: Dol, C.P. · Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

17 Eigenwoningbezit en flexibilisering van de arbeidsmarkt
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2016-03-01    
Author: Boumeester, H. · Dol, C.P.
[PDF] [Abstract]

18 Tenants at-risk-of-poverty induced by housing expenditure – exploratory analyses with EU-SILC
Internal Report Architecture and The Built Environment     2014-02-05    
Author: Haffner, M.E.A. · Dol, C.P. · Heylen, K.
Keywords: affordability · tenants · social exclusion · residual income · income-poor · housing · at-risk-of-poverty
[PDF] [Abstract]

19 Social innovation and social economy: A new framework in the Spanish housing context
Article in monograph or in proceedings Architecture and The Built Environment     2015-06-29    
Author: Etxezarreta Etxarri, A. · Hoekstra, J.S.C.M. · Cano Fuentes, G. · Cruz Mazo, E. · Dol, C.P.
Keywords: social innovation · housing · social economy · housing cooperatives · evictions
[PDF] [Abstract]

20 Demand and supply of labour in the housing sector
Book Chapter Architecture and The Built Environment     2015-02-01    
Author: Dol, C.P. · Doling, J. · Elsinga, M. · Horsewood, N. · Meijer, F.M. · Visscher, H.J.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date