· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date

1 Knooppunten openbaar vervoer: Effectbepaling van investeringen in voorzieningen bij openbaar-vervoerknooppunten
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1998-01-03    
Author: Van den Broeke, A.M.
Mentor: Sanders, F.M. · Van Eck, P. · Onderwater, P. · Egeter, B. · Schrijnen, P.M.
[PDF]

2 Vervoercorridors: Conceptvorming en uitwerking
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-07-04    
Author: De Koning, N.C.
Mentor: Sanders, F.M. · Mook, P. · Egeter, B.
[PDF] [Abstract]

3 Automatisering van het tactisch planningsproces: Visum-OV & Omnibus
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-05-23    
Author: Solinger, A.D.
Mentor: Bovy, P.H.L. · Egeter, B. · Janssen, J.A.L. · Wiggenraad, P.B.L.
[PDF] [Abstract]

4 HOV of Randstadspoor op de Nieuwgeinlijn? Een herbezinning van de functie van de Nieuwegeinlijn in het stadsgewestelijk verbindend openbaar vervoer in en rond Utrecht
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1998-08-03    
Author: Nijenhuis, T.A.
Mentor: Hansen, I.A. · Wiggenraad, P.B.L. · Egeter, B.
Keywords: HOV · Randstadspoor · Nieuwegeinlijn
[PDF] [Abstract]

5 Openbaar Vervoer Haarlemmermeer 2015: studie naar kansrijke interne openbaar vervoernetwerken voor de gemeente Haarlemmermeer in 2015
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-06-01    
Author: Steenbergen, J.
Mentor: Hansen, I.A. · Van Nes, R. · Baggen, J. · Homan, B.
[PDF] [Abstract]

6 De hogesnelheidstrein via Den Haag?: Kritische reactie op de Nieuwe HSL-nota
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1994-08-31    
Author: Lutje Schipholt, L.R. · Schoemaker, T.J.H. · Egeter, B. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: openbaar vervoer · hogesnelheidsspoor · HSL
[PDF] [Abstract]

7 Systeemopbouw openbaar vervoer in stedelijke gebieden: Verslag studiereis
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1993-12-31    
Author: Egeter, B.
Keywords: openbaar vervoer
[PDF] [Abstract]

8 Strategische Vervoerstudies: Colloquium 19 april 1994
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     1994-04-30    
Author: Egeter, B. · Schoemaker, T.J.H. · Van Binsbergen, A.J. · Lutje Schipholt, L.R.
Keywords: Nederland · verkeersplanning
[PDF] [Abstract]

9 The contribution of park and ride to a robust mobility system
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2011-05-25    
Author: Snelder, M. · Egeter, B. · Hendriks, T. · Immers, L.H.
Keywords: P+R-plus · Park and Ride · robust mobility system · design method
[PDF] [Abstract]

10 Shuttlehalte Noordrand Rotterdam: Analyse vervoerkundige haalbaarheid
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1994-05-31    
Author: Lutje Schipholt, L.R. · Egeter, B. · Van Goeverden, C.D. · Schoemaker, T.J.H.
Keywords: openbaar vervoer · hogesnelheidsspoor · HSL
[PDF] [Abstract]

11 Indeling vervoersystemen in stedelijke gebieden
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1993-01-01    
Author: Schoemaker, T.J.H. · Egeter, B. · Van Binsbergen, A.J.
Keywords: vervoersplanologie · verkeersplanologie
[PDF] [Abstract]

12 Het meten van beleid: De ontwikkeling van een model dat de effectiviteit bepaalt van maatregelen die de combinatie van fiets en openbaar vervoer verbeteren
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-04-01    
Author: Vonk, F.
Mentor: Sanders, F.S. · Schrijnen, P.M. · Van Goeverden, C.D.
Keywords: Fiets · Openbaar vervoer
[PDF] [Abstract]

13 Transferia: lokatiekeuze en raming van gebruik - Uitwerkingsrapport
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1992-08-31    
Author: Van Binsbergen, A.J. · Schoemaker, J.H. · Egeter, B. · Heringa, E.
Keywords: park and ride systemen · ruimtelijke ordening · verkeer · verkeersplanning
[PDF] [Abstract]

14 Transferia: lokatiekeuze en raming van gebruik - Hoofdrapport
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1992-08-31    
Author: Van Binsbergen, A.J. · Schoemaker, J.H. · Egeter, B. · Heringa, E.
Keywords: park and ride systemen · ruimtelijke ordening · verkeer · verkeersplanning
[PDF] [Abstract]

15 Architecture for robust network design
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2009-06-18    
Author: Immers, L.H. · Snelder, M. · Egeter, B. · Schrijver, J.
[PDF] [Abstract]

16 Vervoer op maat: Evaluatie systeemopzet deur-tot-deur-vervoer. Tweede rapportage
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1995-12-31    
Author: Egeter, B.
Keywords: openbaar vervoer
[PDF] [Abstract]

17 Visie regionaal openbaar vervoer: Advies aan IPO. Deel I: Hoofdrapport
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1996-09-30    
Author: Immers, L.H. · Egeter, B.
Keywords: openbaar vervoer · verkeer · vervoer · planning
[PDF] [Abstract]

18 Multimodale opbouw van het personenvervoersysteem: Verkenning en theoretisch fundament
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1994-12-01    
Author: Egeter, B. · Schoemaker, T.J.H. · Van Binsbergen, A.
[PDF] [Abstract]

19 ARGUS, een metropolitaan vervoerstelsel in de Randstad: Ontwerp en vervoerprognose
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1993-01-31    
Author: Schoemaker, T.J.H. · Egeter, B. · Van Goeverden, C.D.
Keywords: Nederland · openbaar vervoer · planning
[PDF] [Abstract]

20 Stelselmatig beter: Struktuurschets regionaal openbaar vervoer Zuid-Holland
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Egeter, B. · Onderwater, P.L.M. · Schoemaker, T.J.H.
Keywords: openbaar vervoer · Zuid-Holland
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 26 found. Next | Sort by date