· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Instrumentarium locatieontwikkeling. Sturingsmogelijkheden voor gemeenten in een veranderde marktsituatie
Dissertation OTB     2004-10-12    
Author: Groetelaers, D.A.
Promotor: Korthals Altes, W.K.
Keywords: grondbeleid · locatieontwikkeling · grondbeleidsinstrumentarium · juridische instrumenten
[PDF]

2 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

3 Woningcorporaties (redactioneel)
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Groetelaers, D.A.
[PDF]

4 Improving risk communication to Dutch municipal councils concerning land development projects
Master thesis Technology, Policy and Management     2012-07-04    
Author: Cozijnsen, R.L.
Mentor: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · Broekhans, B. · Van Rij, H.E.
Keywords: Land development · Municipal council · Risk · Risk communication · Uncertainty

5 't Vaneker
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-01    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

6 Lage grondprijzen corporatiewoningen en staatssteun
Article/Letter to the Editor OTB Research Institute     2009-10-15    
Author: Groetelaers, D.A. · Haffner, M.E.A. · van der Heijden, H.M.H. · Korthals Altes, W.K. · Tasan-Kok, M.T.
[PDF] [Abstract]

7 Wegwijs in de grondprijs: (on)mogelijkheden om gronduitgifteprijzen voor woningbouw te monitoren
External Research Report OTB Research Institute     2006-04-28    
Author: Van der Heijden, H.M.M. · Groetelaers, D.A. · De Vries, P.
Keywords: grondprijs · woningbouw · vastgoed
[PDF] [Abstract]

8 Grond in beweging: effectiviteit en efficiëntie van het Enschedese actieve grondbeleid
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W.
Contributor: De Bree, S.
[PDF]

9 Concurrentie en keuze op de markt voor nieuwe koopwoningen: Vervolgmeting met update voor de jaren 2013 en 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-05-01    
Author: Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Dol, C.P. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

10 Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-09-30    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

11 Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2006-12-14    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Jong, J.
Contributor: De Wolff, H.W. · Ploeger, H.D. · Zevenbergen, J.A.
Keywords: erfpacht · waardering · Den Haag
[PDF] [Abstract]

12 Opbrengsten vastgoed Zuidasdok
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-21    
Author: Korthals Altes, W.K. · Louw, E. · Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Boumeester, H. · De Vries, P. · Dol, C.P.
Keywords: Zuidas · Amsterdam · vastgoed · lange termijnramingen
[PDF] [Abstract]

13 Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2007-07-01    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · Tambach, M.
Keywords: ruimtelijke beleid · stagnatie · woningbouw · provincie Utrecht
[PDF] [Abstract]

14 Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-10    
Author: Korthals Altes, W.K. · Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Groetelaers, D.A. · Louw, E. · De Wolff, H.W.
[PDF]

15 Databeleid Rijkswaterstaat: Deel: Hoofdwatersysteem; een overzicht van de juridische kaders omtrent het omgaan met data
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-11-29    
Author: Van Loenen, B. · Welle Donker, F.M. · Kulk, S. · Groetelaers, D.A. · De Jong, J. · Ploeger, H.D.
Keywords: open data beleid Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

16 Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-11-01    
Author: Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

17 Informatieverwerking tijdens de bestekfase
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1978-12-31    
Author: Swets, H.L.
Contributor: Onderzoeksgroep Informatietechnische infrastructuur voor de woningbouw · Pols, A.A.J. · Priemus, H. · Thissen, W.A.H. · Stam, W.J. · Swets, H.L. · Buwalda, D. · Groetelaers, P.
Keywords: bouwtechniek · bouwvoorbereiding · woningbouw
[PDF]

18 Impact van beleid op regionale woningmarkten: Eindrapportage
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-03-20    
Author: Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Dol, C.P. · Korthals Altes, W.K.
[PDF] [Abstract]

19 Grondbeleid gemeente Almelo: Mogelijke strategieën en instrumenten
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2010-02-19    
Author: Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K. · De Wolff, H.W.
Keywords: grondbeleid · Almelo
[PDF] [Abstract]

20 Eerste ervaringen met de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten; onderzoek in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
Book 1998-12-31    
Author: De Wolff, H. · Groetelaers, D. · De Jong, J.
Keywords: stadvernieuwing · Nederland · wetgeving
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date