· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date

1 Grondbeleid als marktinterventie
Lecture 1998-12-11    
Author: Korthals Altes, W.K
Keywords: Intreerede
[PDF]

2 Analyse van woonlocatiekeuze met een discreet keuzemodel
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2000-08-03    
Author: Stenfert Kroese, T.
Mentor: Sanders, F.M. · Korthals Altes, W.K. · Verhaeghe, R.J. · Van Eck, P. · Zondag, B.
[PDF] [PDF]

3 Managing public real estate, a study on the Real Estate portfolio decision making of ROC organizations.
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-07-17    
Author: Van Hoeken, F.A.E.
Mentor: Korthals Altes, W.K. · De Wolff, H.W. . · Den Heijer, A.C. · Van Sluijs, K.S.
[PDF] [PDF]

4 Instrumentarium locatieontwikkeling. Sturingsmogelijkheden voor gemeenten in een veranderde marktsituatie
Dissertation OTB     2004-10-12    
Author: Groetelaers, D.A.
Promotor: Korthals Altes, W.K.
Keywords: grondbeleid · locatieontwikkeling · grondbeleidsinstrumentarium · juridische instrumenten
[PDF]

5 Stagnation in housing production: another success in the Dutch `planner's paradise'?
Article / letter to the editor OTB Research Institute for the Built Environment     2006    
Author: Korthals Altes, W.K.
[PDF]

6 Wetenschappelijk programma. Enkele highlights
Lecture OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K.
[PDF]

7 Vernieuwend ruimtegebruik
Book Chapter OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K.
[PDF]

8 Improving risk communication to Dutch municipal councils concerning land development projects
Master thesis Technology, Policy and Management     2012-07-04    
Author: Cozijnsen, R.L.
Mentor: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · Broekhans, B. · Van Rij, H.E.
Keywords: Land development · Municipal council · Risk · Risk communication · Uncertainty

9 Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2006-12-14    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Jong, J.
Contributor: De Wolff, H.W. · Ploeger, H.D. · Zevenbergen, J.A.
Keywords: erfpacht · waardering · Den Haag
[PDF] [Abstract]

10 Opbrengsten vastgoed Zuidasdok
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-21    
Author: Korthals Altes, W.K. · Louw, E. · Van der Heijden, H.M.H. · Groetelaers, D.A. · Boumeester, H. · De Vries, P. · Dol, C.P.
Keywords: Zuidas · Amsterdam · vastgoed · lange termijnramingen
[PDF] [Abstract]

11 Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2007-07-01    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · Tambach, M.
Keywords: ruimtelijke beleid · stagnatie · woningbouw · provincie Utrecht
[PDF] [Abstract]

12 Europese vergelijking stedelijke vernieuwing in de Europese Unie, Frankrijk, Engeland en Nordrhein-Westfalen
External Research Report Architecture and The Built Environment     2000-01-15    
Author: Metselaar, G. · Korthals Altes, W.K. · Zondag, M.-J.
Keywords: urban renewal · European Union · France · England · North Rhine-Westphalia · urban regeneration
[PDF] [Abstract]

13 Lage grondprijzen corporatiewoningen en staatssteun
Article/Letter to the Editor OTB Research Institute     2009-10-15    
Author: Groetelaers, D.A. · Haffner, M.E.A. · van der Heijden, H.M.H. · Korthals Altes, W.K. · Tasan-Kok, M.T.
[PDF] [Abstract]

14 Grond in beweging: effectiviteit en efficiƫntie van het Enschedese actieve grondbeleid
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W.
Contributor: De Bree, S.
[PDF]

15 Reflectie op kernvragen Blok grondprijzen voor tijdelijke commissie Huizenprijzen
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute for the Built Environment     2013-01-11    
Author: Korthals Altes, W.K.
[PDF]

16 Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-09-30    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

17 Grondbeleid: dienend of bepalend?
Article/Letter to the Editor OTB Research Institute for the Built Environment     2013-08-31    
Author: Korthals Altes, W.K.
[PDF] [Abstract]

18 't Vaneker
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-01    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

19 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-11-30    
Author: Zonneveld, W. · Korthals Altes, W.K. · Spaans, M. · Waterhout, B. · de Wolff, H.W.
[PDF]

20 Contracting for better places: a relational analysis of development agreements in urban development projects
Dissertation Technology, Policy and Management     2009-05-20    
Author: Van der Veen, M.
Promotor: Korthals Altes, W.K. · Ploeger, H.D.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 51 found. Next | Sort by date