· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date

1 Onderhoudsplanner Nedtrain
Bachelor thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2011-08-25    
Author: Bruurs, E.J.A.M. · Van de Louw, C.
Mentor: Witteveen, C. · Huisman, B.
Keywords: Nedtrain · Planner
[PDF] [Abstract]

2 Wel of niet verouderd? Over de beoordeling van bedrijventerrein op basis van diverse ambities
Master thesis Architecture     2011-04-08    
Author: Smit, A.
Mentor: Bruil, A.W. · Louw, E.
Keywords: bedrijventerreinen
file embargo until: 2015-07-19
[Abstract]
3 Op pad naar de verzakelijking tot duurzame bedrijventerreinen: Meer private betrokkenheid bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen om tot duurzame bedrijventerreinen te komen
Master thesis Architecture     2010-04-16    
Author: De Nooijer, Y.P.
Mentor: Franzen, A. · Louw, E.
Keywords: bedrijventerreinen · private betrokkenheid · verzakelijking
[PDF] [Abstract]

4 Efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen
Book Chapter Architecture and The Built Environment     2015-12-31    
Author: Louw, E.
[PDF]

5 Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Dissertation OTB     1996-12-16    
Author: Louw, E.
Promotor: Priemus, H. · Pellenbarg, P.H.
[PDF]

6 Vraaggericht sturen in de ontwikkeling van Merwe-Vierhavens, te Rotterdam: Een onderzoek naar een passende (sturings)rol vanuit de vraag van de eindgebruiker
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-07-03    
Author: Milosevic, M.
Mentor: Daamen, T.A. · Louw, E.
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 De vastgoedmarkt op locatie: Processen bij de realisatie van kantorenlocaties
Book
Author: Louw, E.
Keywords: vastgoedmarkt · kantorenlocaties
[PDF]

8 Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-09    
Author: Louw, E.
[PDF] [Abstract]

9 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

10 Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: woon-werkwoningen · functiemenging · lokale economie
[PDF]

11 Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1996-12-31    
Author: Louw, E. · Olden, H. · Priemus, H.
Keywords: bedrijfsvestiging · Plaspoelpolder
[PDF]

12 Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1990-12-31    
Author: Konings, R. · Louw, E. · Visser, J.
Keywords: standaardisatie
[PDF]

13 Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Louw, E. · Goetgeluk, R.W.
[PDF]

14 Evaluatieonderzoek publiek-private samenwerking Recreatieplas Haarlemmermeer Bv
External Research Report Architecture     2004-11-01    
Author: Van der Toorn Vrijthoff, W. · Hobma, F.A.M. · Louw, E. · Van Loon, S.A.
[PDF]

15 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Louw, E. · Jansen, S.J.T. · Van Hove, M.
[PDF] [Abstract]

16 Leren van de Engelse gebiedsontwikkelingspraktijk: Eindrapport
External Research Report Architecture     2008-04-30    
Author: Hobma, F.A.M. · Louw, E. · Spaans, M. · Van der Veen, M.
[PDF]

17 Surveys and forecasting industrial property demand
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute for the Built Environment     2011-06-18    
Author: Louw, E.
[PDF]

18 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J. · Louw, E. · Spaans, M. · Leijten, M. · Hoekstra, J.S.C.M.
[PDF]

19 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J. · Louw, E. · Spaans, M. · Leijten, M.
[PDF] [Abstract]

20 Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-10-16    
Author: Spaans, M. · Louw, E.
Keywords: area development · international comparative research · lesson-drawing · England · the Netherlands
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 39 found. Next | Sort by date