· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date

1 Onderhoudsplanner Nedtrain
Bachelor thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2011-08-25    
Author: Bruurs, E.J.A.M. · Van de Louw, C.
Mentor: Witteveen, C. · Huisman, B.
Keywords: Nedtrain · Planner
[PDF] [Abstract]

2 Wel of niet verouderd? Over de beoordeling van bedrijventerrein op basis van diverse ambities
Master thesis Architecture     2011-04-08    
Author: Smit, A.
Mentor: Bruil, A.W. · Louw, E.
Keywords: bedrijventerreinen
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Regional alignment of newly built office space: An analysis of the effectiveness of hybrid modes of governance in the Dutch office market
Master thesis Technology, Policy and Management     2015-05-08    
Author: Stelder, V.J.
Mentor: Scholten, D.J. · Louw, E. · Van Der Wal, H. · Künneke, R.W.
Keywords: office market · vacancy rate · Plabeka · governance · hybrids · opportunistic behavior · adverse incentive
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen
Book Chapter Architecture and The Built Environment     2015-12-31    
Author: Louw, E.
[PDF]

5 Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Dissertation OTB     1996-12-16    
Author: Louw, E.
Promotor: Priemus, H. · Pellenbarg, P.H.
[PDF]

6 Op pad naar de verzakelijking tot duurzame bedrijventerreinen: Meer private betrokkenheid bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen om tot duurzame bedrijventerreinen te komen
Master thesis Architecture     2010-04-16    
Author: De Nooijer, Y.P.
Mentor: Franzen, A. · Louw, E.
Keywords: bedrijventerreinen · private betrokkenheid · verzakelijking
[PDF] [Abstract]

7 Vraaggericht sturen in de ontwikkeling van Merwe-Vierhavens, te Rotterdam: Een onderzoek naar een passende (sturings)rol vanuit de vraag van de eindgebruiker
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-07-03    
Author: Milosevic, M.
Mentor: Daamen, T.A. · Louw, E.
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 De vastgoedmarkt op locatie: Processen bij de realisatie van kantorenlocaties
Book
Author: Louw, E.
Keywords: vastgoedmarkt · kantorenlocaties
[PDF]

9 Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-09    
Author: Louw, E.
[PDF] [Abstract]

10 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

11 Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: woon-werkwoningen · functiemenging · lokale economie
[PDF]

12 Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1996-12-31    
Author: Louw, E. · Olden, H. · Priemus, H.
Keywords: bedrijfsvestiging · Plaspoelpolder
[PDF]

13 Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1990-12-31    
Author: Konings, R. · Louw, E. · Visser, J.
Keywords: standaardisatie
[PDF]

14 Forum Romanum in Varna: A landscape-based strategy for the integration of marginalized Roma settlements through a sequence of public spaces
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-06-30    
Author: De Louw, R.M.J.G.
Mentor: Nijhuis, S. · Sepulveda Carmona, D. · Forgaci, C.
Keywords: landscape architecture · Roma · in situ upgrading · cultural enclave · ethnic minority · strategic spatial planning
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Louw, E. · Jansen, S.J.T. · Van Hove, M.
[PDF] [Abstract]

16 Evaluatieonderzoek publiek-private samenwerking Recreatieplas Haarlemmermeer Bv
External Research Report Architecture     2004-11-01    
Author: Van der Toorn Vrijthoff, W. · Hobma, F.A.M. · Louw, E. · Van Loon, S.A.
[PDF]

17 Leren van de Engelse gebiedsontwikkelingspraktijk: Eindrapport
External Research Report Architecture     2008-04-30    
Author: Hobma, F.A.M. · Louw, E. · Spaans, M. · Van der Veen, M.
[PDF]

18 Surveys and forecasting industrial property demand
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute for the Built Environment     2011-06-18    
Author: Louw, E.
[PDF]

19 Topvoorzieningen: Syntheserapport
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-09-30    
Author: Storme, T. · Meijers, E.J. · Van Meeteren, M. · Sansen, J. · Louw, E. · Koelemaij, J. · Boussauw, K. · Derudder, B. · Witlox, F.
[PDF] [Abstract]

20 Topvoorzieningen: Verdiepingsrapport
External Research Report Architecture and The Built Environment     2015-09-30    
Author: Storme, T. · Meijers, E. · Van Meeteren, M. · Sansen, J. · Louw, E. · Koelemaij, J. · Boussauw, K. · Derudder, B. · Witlox, F.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 46 found. Next | Sort by date