· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date

1 Vol in de Wind. Een vergelijkend onderzoek naar succesfactoren achter het groeitempo van windenergie op land.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-01-21    
Author: Schmidt, R.
Mentor: Weijnen, M.P.C., Bouwmans, I., Mayer, I.S., Ministerie EZ
[PDF]

2 Toekomstverkenning Onderwijs Ondersteunende Infrastructuur.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-07-02    
Author: Van Staalduinen, J.
Mentor: Veen, W., Vrancken, J.L.M., Mayer, I.S., Emerge
[PDF]

3 Successful implementation of enterprise resource planning: a study on 'success' on the basis of implementation strategies
Master thesis Technology, Policy and Management     2006-10-16    
Author: Van Hofwegen, J.O.E.
Mentor: Wagenaar, R.W. · Vrancken, J.L.M. · Mayer, I.S. · Malotaux, M.
[PDF]

4 Doelmatigheid en doeltreffendheid: beheer en onderhoud aan de openbare ruimte
Master thesis Technology, Policy and Management     2007-04-03    
Author: Konings, R.V.E.
Mentor: Thissen, W.A.H. · Enserink, B. · Mayer, I.S. · Mureau, A.
[PDF]

5 e-Government. Dilemma's in Publieke Dienstverlening.
Master thesis Technology, Policy and Management     2003-04-14    
Author: Kuipers, J.W.
Mentor: Ten Heuvelhof, E., Mayer, I.S., Janssen, M.F.W.H.A., Deloitte & Touche
[PDF]

6 Explore the future of electric vehicles in China using socio-technical scenarios
Master thesis Technology, Policy and Management     2010-08-23    
Author: Li, P.
Mentor: Hemmes, K. · Mayer, I.S. · Ravesteijn, W.
Keywords: socio-technical scenarios · multi-level perspectives · electric vehicle · China
[PDF]

7 An Exploratory research to Workshop Participant Engagement
Master thesis Technology, Policy and Management     2010-08-18    
Author: Lange, T.
Mentor: Kolfschoten, G.L. · Mayer, I.S. · Verbraeck, A.
Keywords: facilitation · workshops
[PDF]

8 Doelmatigheid en doeltreffendheid: beheer en onderhoud aan de openbare ruimte
Master thesis Technology, Policy and Management     2007-04-03    
Author: Konings, R.V.E.
Mentor: Thissen, W.A.H. · Enserink, B. · Mayer, I.S. · Mureau, A.
Keywords: prestatie-indicatoren · beheer · onderhoud · Tilburg · openbare ruimte
[PDF] [Abstract]

9 Scenario Design for Serious Gaming
Master thesis Technology, Policy and Management     2009-01-29    
Author: Hartog, C.C.
Mentor: De Bruijn, J.A., Mayer, I.S., Verbraeck, A., Van der Hulst, A.H.
[PDF]

10 Improving the planning of building promotions for Drug Detail at L'Oreal NL
Master thesis Technology, Policy and Management     2008-07-14    
Author: De Heer, L.A.
Mentor: Van Wee, G.P., Ludema, M.W., Mayer, I.S., Haarhuis, R.

11 Inhoud en Proces in Balans: Een ontwikkelingskader voor de ondersteuning van besluitvorming in projecten voor stedelijke herstructurering
Master thesis Technology, Policy and Management     2005-10-03    
Author: Hoenen, M.J.
Mentor: De Bruijn, J.A., Mayer, I.S., Bots, P.W.G.

12 De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-11-12    
Author: Sambell, S.H.
Mentor: Weijnen, M.P.C., Hemmes, K., Mayer, I.S., Ministerie van EZ

13 Group Based Business Process Re-Engineering: De rol van Process en Group Support Technology
Master thesis Technology, Policy and Management     2005-04-15    
Author: Mulder, J.M.
Mentor: Verbraeck, A., Appelman, J., Mayer, I.S., SZW

14 Optimization of designed business processes. A research to evaluate the performance of the Initialization and Personalization Centre.
Master thesis Technology, Policy and Management     2004-09-23    
Author: Jonker, W.B.
Mentor: Verbraeck, A., Bockstael-Bock, W., Mayer, I.S., Teunisse, M., Accenture

15 Spelsimulaties 'revisited': Serious gaming in de publieke sector
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Mayer, I.S. · Kleistra, Y.
[PDF] [Abstract]

16 Het politiek spel rond computergames: Voorbij de emoties
Book Chapter Technology, Policy and Management     2009-12-31    
Author: Mayer, I.S. · Harteveld, C. · Warmelink, H.J.G.
[PDF]

17 (Serious) gaming in de publieke sector: meer dan een trukendoos?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Mayer, I.S.
[PDF] [Abstract]

18 Innoveren in de convergerende markt van telecommunicatie: Een effectiever innovatieproces voor KPN Mobiel
Master thesis Technology, Policy and Management     2005-10-28    
Author: Van Geldrop, R.A.L.
Mentor: Vrancken, J.L.M. · Mayer, I.S. · Wagenaar, R.W.
Keywords: sepam

19 Hospital Investomania: Design and validation of a simulation game to facilitate change in hospital capital cost decision making
Master thesis Technology, Policy and Management     2009-09-01    
Author: Liu, C.
Mentor: Verbraeck, A. · Mayer, I.S. · Kortman, L.J. · Beerens, J.
Keywords: simulation game · dutch hospital · hospital financial management · capital cost · healthcare
[Abstract]

20 Van tekentafel naar bestuurlijke implementatie: Gamen met bestuurders in de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Van Bueren, E.M. · Mayer, I.S. · Harteveld, C. · Scalzo, R.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 27 found. Next | Sort by date