· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date

1 An Olympic Wind: Scheveningen Port of Sports
Master thesis Architecture     2010-04-06    
Author: Schrijver, E.J.
Mentor: Plomp, H. · Nottrot, R.
Keywords: Olympic
[PDF] [Abstract]

2 Green Public Procurement: Developing a strategy for green procurement in the Civil Engineering Construction Industry
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-12-03    
Author: De Schrijver, R.F.M.
Mentor: De Ridder, H.A.J. · Van Nederveen, G.A. · Spriensma, R. · Swierstra, D. · Van Hal, J.D.M.
Keywords: public procurement
[PDF]

3 Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal
Master thesis Architecture     2012-04-19    
Author: Koopmans, U.R. · Keizer, W.J.
Mentor: Schrijver, L.S. · Heintz, J.L. · Van de Voort, J.
Keywords: ruraal · platteland · krimp · gemeenschap · opblaasbare architectuur · idylle · agritecture
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Op zoek naar een nieuw ruraal ideaal
Master thesis Architecture     2012-03-19    
Author: Keizer, W.J. · Koopmans, U.K.
Mentor: Schrijver, L.S. · Van De Voort, J. · Mulder, A.
Keywords: krimp · platteland · hergebruik · strategie · idylle · ruraal · gemeenschap · bottom-up · bellingwolde · oost-groningen · depopulation · countryside · re-use · community · kassen · algen · agritecture
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Veldmetingen storten geocontainers in Kandiadam
External research report 2002    
Author: de Groot, M.B. · Schrijver, R.R. · Peters, A.J.M.
Keywords: geocontainers · geotextiles · field measurements
[PDF]

6 Pneumatiche logica-elementen met bewegende of vervormbare delen
Master thesis Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1964-12-01    
Author: De Boer, J.H.
Keywords: WILMER · biomechanical engineering · prothesen · pneumatische logica-elementen · pneumatiek · pneumatisch
[PDF] [Abstract]

7 Claus-afgas reiniging m.b.v. het citraat proces: verslag behorende bij het fabrieksvoorontwerp
Internal Report Applied Sciences     1974-01-01    
Author: Schrijver, H. · Van der Most van Spijk, J.P.
[PDF] [Abstract]

8 Recovery of furfural by extraction and distillation: appendices
Internal Report Applied Sciences     1985-05-01    
Author: Abellon, R.D. · Schrijver, J.H.M.
[PDF] [Abstract]

9 De morfologie van de Dinkel
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1976-01-01    
Author: Van der Kolff, J.
Mentor: Van Bendegom, L. · Prins, A. · Schukken, F.
Keywords: Dinkel · morfologie · rivier · aanzanding · omleidingskanaal
[PDF] [Abstract]

10 Het ellipsoïdealgoritme en een toepassing daarvan op de Lovász-theta-functie (Engelse titel: The ellipsoid method and an application to the Lovász-theta-function)
Bachelor thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2013-07-08    
Author: Gribling, S.J.
Mentor: Vallentin, F.
Keywords: Ellipsoid method · Lovász
[PDF] [Abstract]

11 Bepaling afvoerrelatie inlaatwerk Wijk bij Duurstede tussen de Lek en de Kromme Rijn
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1987-05-01    
Author: Van Esch, K.J.
Mentor: De Vries, M. · Van Mazijk, A. · De Kruijk, K.H. · Siebers, H.H.
Keywords: inlaatwerk · Wijk bij Duurstede · waterkwantitietsstudie · afvoerrelatie
[PDF] [Abstract]

12 Traffic paradise remains out of reach
Article / letter to the editor Civil Engineering and Geosciences     2007    
Author: Keulemans, M.
Contributor: Snelder, M. · Van Zuylen, H. · Immers, B. · Wagelmans, A. · Schrijver, J.
Keywords: traffic
[PDF] [Abstract]

13 Quantitative measurement of sulphur formation by steady-state and transient-state continuous cultures of autotrophic Thiobacillus species
Article / letter to the editor 1996    
Author: Stefess, G.C. · Torremans, R.A.M. · De Schrijver, R. · Robertson, L.A. · Kuenen, J.G.
Keywords: oxidation · Thiobacillus Production Thiobacillus neapolitanus Application Waste water purification Sulfur Metabolism Sulfides Thiosulfates Oxidation Steady state Microorganism culture Performance evaluation Chemostat Environmental factor Continuous process Oxygen Com
[PDF]

14 Sustainable Reconstruction of Houses in Seismic Desert Areas
Dissertation Delft University of Technology     2013-01-28    
Author: Shahnoori, S.
Promotor: Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. · Van Breugel, K. · Schrijver, L.S.
Keywords: sustainability · design modelling · complex situation · building construction · construction materials · concrete composites
[PDF]

15 Numeriek model voor de berekening van kustlijnveranderinen t.g.v. golven en getij
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1978-06-01    
Author: Van Overeem, J.
Mentor: Van de Graaff, J. · Bijker, E.W.
Keywords: coastal morphology · Unibest · coastline variation · longshore transport · cross-shore transport
[PDF] [Abstract]

16 Een pilot voor rekeningrijden
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2007-04-01    
Author: Schrijvers, D.
Mentor: Sanders, F.M. · De Boer, E. · Verhaeghe, R.J. · Van Nes, R.
[PDF] [Abstract]

17 Automatische Voertuig Geleiding in het Collectief Openbaar Vervoer: Systematische verkenning van te automatiseren processen in relatie tot de vervoervraag
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     2002-09-30    
Author: Schoemaker, T.J.H. · Van Goeverden, C.D. · Tromp, J.P.M. · Schrijver, J.M.
Keywords: openbaar vervoer · informatiesystemen
[PDF] [Abstract]

18 Optimal Redesign of the Dutch Road Network
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2007-01-21    
Author: Snelder, M. · Wagelmans, A.P.M. · Schrijver, J.M. · Van Zuylen, H.J. · Immers, L.H.
Keywords: Network Design Problem · road network · Netherlands · redesign · scratch · motorway
[PDF] [Abstract]

19 Architecture for robust network design
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2009-06-18    
Author: Immers, L.H. · Snelder, M. · Egeter, B. · Schrijver, J.
[PDF] [Abstract]

20 De toekomst voorspeld in de toekomst: files realistisch gemodelleerd
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2008-11-20    
Author: Snelder, M. · Schrijver, J.M.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 25 found. Next | Sort by date