· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date

1 Systems Integration Projects: Research into the opportunities and risks of systems integration projects
Master thesis Technology, Policy and Management     2014-09-26    
Author: Kwakernaak, M.G.
Mentor: Bueren, E.M. · Hobma, F.A.M. · Geldermans, R.J. · Ten Heuvelhof, E.F.
Keywords: systems integration · by-product · circular economy · eco-industrial development · warmco · ocap · yara · frieslandcampina · shell · greenhouse
[PDF]

2 Local sustainable energy companies and municipal involvement: Designing a framework for municipal involvement
Master thesis Technology, Policy and Management     2011-10-26    
Author: Oskam, H.P.
Mentor: Van Bueren, E.M. · Ten Heuvelhof, E.F. · Heijnen, P.W. · Schipper, L.
Keywords: sustainable energy · municipal involvement · local sustainable energy companies
[PDF] [Abstract]

3 In het debat over marktwerking in infrastructuren ontbreken belangrijke argumenten: Vier illustraties uit de empirie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Ten Heuvelhof, E.M. · Veeneman, W.W.
[PDF] [Abstract]

4 Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water
External Research Report Technology, Policy and Management     2010-06-18    
Author: Ten Heuvelhof, E.F. · Van der Heijden, J.J. · Broekhans, B. · Van der Arend, S.H. · Van Bueren, E.M. · Harteveld, C. · Van Ruijven, T.W.J.
[PDF] [Abstract]

5 Samenwerking tussen gemeenten en netbeheerders: Een verkennende studie naar de totstandkoming en vastlegging van samenwerking ter minimalisatie van de overlast bij aanleg, onderhoud en vervanging van ondergrondse kleine infrastructuur
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2014-01-10    
Author: Van Meerten, C.H.
Mentor: Hertogh, M.J.C.M. · Van Bueren, E.M. · Ploeger, H.D.
Keywords: samenwerking · netbeheerders · openbare ruimte
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Greening Governance: an Evolutionary Approach to Policy Making for a Sustainable Built Environment
Dissertation Technology, Policy and Management     2009-12-03    
Author: Van Bueren, E.M.
Promotor: Ten Heuvelhof, E.F. · De Jong, J.
Keywords: policy making · sustainable development · built environment · policy evaluation · evolutionary approach · CT03.50 · Implementatie Risicomanagement · CT03.56.61 · WP8: Proefschrift Ellen van Bueren · Delft Cluster
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 6 of 6 found. | Sort by date