· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Ruimtelijke beleving van poliklinieken in ziekenhuizen
Master thesis Architecture     2011-04-06    
Author: Gmelig Meijling, C.P.W.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Wagenaar, C.
Keywords: ziekenhuizen · poliklinieken · beleving
[PDF] [PDF]

2 Tevredenheid en productiviteit op de radiologie afdeling: De invloed van fysieke omgevingsfactoren
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-01-30    
Author: Lommerse, A.M.J.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Wagenaar, C.
Keywords: fysieke omgeving · radiologie afdeling · tevredenheid · productiviteit
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Vastgoed in de Kinderoncologie: Sturen op huisvesting van ontwikkelingsgerichte zorg op kinderoncologische afdelingen.
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-06-17    
Author: Oral, I.
Mentor: Van Der Voordt, D.J.M. · Wagenaar, C.
Keywords: Kinderoncologie
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 De bijdrage van de ruimtelijke structuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-01-30    
Author: Vulker, J.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Wagenaar, C.
Keywords: kennisuitwisseling · kankercentrum · translationeel onderzoek · ruimtelijke structuur · NKI-AVL · Prinses Máxima Centrum · ziekenhuisvastgoed · ruimtelijk relatiemodel
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Ziekenhuisvastgoed: Samen of alleen?
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-01-31    
Author: Bruijntjes, L.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Wagenaar, C. · Gremmen, B.
Keywords: ziekenhuisvastgoed · standaard verpleegafdeling · eenbedskamers · meerbedskamers · besluitvormingsmodel · nieuwbouw proces · stakeholders
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 The significance of flood duration for flood damage assessment
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2012-10-01    
Author: Wagenaar, D.J.
Mentor: Van de Giesen, N.C.
Keywords: flood damage · flood damage models · flood duration
[PDF] [Abstract]

7 Moderne landhuizen en villa's uit de wederopbouwperiode in Nederland [1945-1960]
Master thesis Architecture and The Built Environment     2011-04-15    
Author: Dekker, D.J.
Mentor: Wagenaar, C.
Keywords: wederopbouw · landhuizen · villa · modernisme · opdrachtgeverschap · huishouden · woonhuis
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date