· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Ziekenhuizen in de competitie
Master thesis Architecture     2010-06-22    
Author: Leenders, L.
Mentor: Van der Voordt, T.
Keywords: zorgvastgoed
[PDF] [Abstract]

2 Minder angst bij het geïntegreerde aanbesteden: Handleiding voor opdrachtgevers voor de afstemming van vraag en aanbod bij geïntegreerde aanbestedingstrajecten
Master thesis Architecture     2009-11-03    
Author: Karsten, M.
Mentor: Van Doorn, A. · Van der Voordt, T.
Keywords: geïntegreerd · concurrentiegerichte dialoog · aanbesteding · DB · DBM · DBFMO · bouwproces · PPS · onzekerheid · angst · contractvormen · bouworganisatievormen · aanbestedingstraject
[PDF] [Abstract]

3 De invloed van vastgoed op medewerkerstevredenheid over de operatieafdeling van ziekenhuizen
Master thesis Architecture     2012-04-17    
Author: Burgmeijer, E.R.T.
Mentor: Van der Voordt, T. · Wagenaar, C.
Keywords: ziekenhuis · zorgvastgoed · medewerkers · tevredenheid · medewerkerstevredenheid · gebruikerstevredenheid · gebruikers · operatie afdeling · operatie kamer · invloed · fysieke omgeving
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Gebouwenscan voor het nieuwe werken in bestaande kantoorgebouwen
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: De Groot, F.M.A.
Mentor: Van der Voordt, T. · De Ruijsscher, L.
Keywords: het nieuwe werken · hnw · gebouwenscan · transformatiemeter
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date