· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Vaart brengen in gebiedsontwikkeling via 'Stedelijke herverkaveling'
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-12-05    
Author: De Wolff, H.W.
Contributor: De Zeeuw, W.C.T.F. · Franzen, A.J.
[PDF] [Abstract]

2 Kansrijke instrumenten voor vitalisering vakantieparken: Rapportage voor het programma Vitale Vakantieparken. Regio Noord-Veluwe
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-29    
Author: De Wolff, H.W.
Keywords: vakantieparken
[PDF] [Abstract]

3 Stimuleren van investeren in stedelijke projecten
Book Civil Engineering and Geosciences     1993-12-31    
Author: De Wolff, H.W.
Keywords: Nederland · investeringen · ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

4 Stedelijke erfpacht: fatale crisis of gouden toekomst?
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2014-12-31    
Author: Ploeger, H.D. · De Wolff, H.W.
[PDF]

5 The Dutch Urban Ground Lease: in fatal crisis or a bright future?
Article in monograph or in proceedings Architecture and The Built Environment     2014-12-31    
Author: Ploeger, H.D. · De Wolff, H.W.
Keywords: leashold · housing · property rights
[PDF] [Abstract]

6 Impressie Studiedag Stedelijke vernieuwing en versnipperd eigendom
Article / letter to the editor OTB Research Institute for the Built Environment     2010-07-01    
Author: Vaessen, M. · De Wolff, H.W.
Keywords: stedelijke vernieuwing
[PDF]

7 The concept of red-for-green in the Netherlands
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2010-02-10    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M.
[PDF] [Abstract]

8 Re-creatie door arbeidsmigratie: Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op recreatieparken: verkenning van beleidsmatige, juridische en economische randvoorwaarden
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-03-31    
Author: De Wolff, H.W. · Van der Krabben, E.
[PARTIAL]

9 Toekomst van het Haagse gronduitgiftesysteem
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2006-02-21    
Author: De Wolff, H.W. · Ploeger, H.D. · De Jong, J.
Keywords: erfpacht · gronduitgifte · den haag · grondbeleid
[PDF] [Abstract]

10 Recht op voorrang; onderzoek naar de opzet van een voorkeursrecht voor VINEX-uitbreidingslokaties
Book Civil Engineering and Geosciences     1993-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · De Jong, J. · Pluijmers, Y.
Keywords: grondbeleid · ruimtelijke ordening · bouwprojecten
[PDF] [Abstract]

11 Grondbeleid gemeente Almelo: Mogelijke strategieën en instrumenten
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2010-02-19    
Author: Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K. · De Wolff, H.W.
Keywords: grondbeleid · Almelo
[PDF] [Abstract]

12 Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-09-30    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

13 Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2013-11-01    
Author: Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

14 't Vaneker
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-01    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

15 Rood en Groen: Nieuwe huwelijkse voorwaarden
Article/Letter to the Editor OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · De Zeeuw, W.C.T.F. · Oost, L.
[PDF]

16 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-11-30    
Author: Zonneveld, W. · Korthals Altes, W.K. · Spaans, M. · Waterhout, B. · de Wolff, H.W.
[PDF]

17 Grond in beweging: effectiviteit en efficiëntie van het Enschedese actieve grondbeleid
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W.
Contributor: De Bree, S.
[PDF]

18 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

19 Deskresearch onderzoeken naar (alternatieve) financiering woningbouw en gebiedsontwikkeling
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-04-26    
Author: Korthals Altes, W.K. · Dol, C.P. · Van der Heijden, H.M.H. · De Wolff, H.W.
Keywords: gebiedsontwikkeling · crisis · gemeenten
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam: Advies van de onafhankelijke commissie Wijntjes over een nieuw planeconomisch stelsel voor ruimtelijke plannen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2010-11-29    
Author: Wijntjes, W.G.J. · Bodewes, W. · Fleischeuer, S. · De Wolff, H.W. · Hoornstra, A. · Kleibergen, J.J.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date