· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Kwaliteitszorg vervoer- en verkeersprognoses: Onderzoek naar de gewenste produktkwaliteit
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1992-09-30    
Author: Immers, L.H.
Keywords: Nederland · verkeersprognoses · verkeersmodeltechniek
[PDF] [Abstract]

2 Anticiperend onderzoek bereikbaarheid
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1993-01-31    
Author: Immers, L.H.
Keywords: Nederland · verkeersplanologie · mobiliteitsonderzoek · verkeer
[PDF] [Abstract]

3 Werken met netwerken
Lecture Civil Engineering and Geosciences     2001-02-11    
Author: Immers, L.H.
Keywords: intreerede
[PDF]

4 Visie regionaal openbaar vervoer: Advies aan IPO. Deel I: Hoofdrapport
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1996-09-30    
Author: Immers, L.H. · Egeter, B.
Keywords: openbaar vervoer · verkeer · vervoer · planning
[PDF] [Abstract]

5 Visie regionaal openbaar vervoer: Advies aan IPO. Deel II: Voorbeelduitwerkingen
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1996-09-30    
Author: Immers, L.H. · Egeter, B.
Keywords: openbaar vervoer · verkeer · vervoer · planning
[PDF] [Abstract]

6 Goederenvervoer in Europees perspectief: Inleidingen Symposium 25 maart 1992
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     1992-03-31    
Author: Immers, L.H. · Wamsteker-Andriessen, S.J.
Keywords: Europa · goederenvervoer
[PDF] [Abstract]

7 Schiphol 2005: Prognose van het luchtvervoer, inventarisatie van de ruimtelijke ontwikkelingen
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     1988-11-30    
Author: Immers, L.H. · Mijjer, P.H.
Keywords: verkeersmodeltechniek · Schiphol
[PDF] [Abstract]

8 Nietsdoen is geen optie: Methodes voor het bepalen van de robuustheid van wegennetwerken
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2009-11-19    
Author: Snelder, M. · Schrijver, J. · Immers, L.H.
[PDF] [Abstract]

9 Het arm-model, een hulpmiddel bij het ontwikkelen en selecteren van trace-varianten
Book Civil Engineering and Geosciences     1983-12-31    
Author: Immers, L.H. · Schoone, J.J.
[PDF]

10 A framework for robustness analysis of road networks for short term variations in supply
Article/Letter to the Editor Civil Engineering and Geosciences     2012-12-31    
Author: Snelder, M. · Van Zuylen, H.J. · Immers, L.H.
Keywords: robustness · vulnerability · reliability · definitions · indicators · evaluation method
[PDF] [Abstract]

11 Architecture for robust network design
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2009-06-18    
Author: Immers, L.H. · Snelder, M. · Egeter, B. · Schrijver, J.
[PDF] [Abstract]

12 Algorithm for designing robust road networks: Combining the best of two worlds: modelling and expert knowledge
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2010-11-30    
Author: Snelder, M. · Immers, L.H. · Van Zuylen, H.J.
Keywords: robustness · road network design · optimization algorithm · spare capacity · expert knowledge
[PDF] [Abstract]

13 Optimalisatie van lijngebonden openbaar vervoersystemen
Book Civil Engineering and Geosciences     1982-12-31    
Author: Immers, L.H. · Barkey, P.R. · Hamerslag, R.
Keywords: openbaar vervoer
[PDF]

14 De invloed van brandstofprjzen op de omvang van het personenvervoer: Hoofdrapport
Book Civil Engineering and Geosciences     1984-09-30    
Author: Jager, J.M. · Hamerslag, R. · Immers, L.H.
[PDF] [Abstract]

15 The contribution of park and ride to a robust mobility system
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2011-05-25    
Author: Snelder, M. · Egeter, B. · Hendriks, T. · Immers, L.H.
Keywords: P+R-plus · Park and Ride · robust mobility system · design method
[PDF] [Abstract]

16 Een beleidsinformatiesysteem voor het goederenvervoer in de Provincie Utrecht
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     1987-12-31    
Author: Van de Hoef, H.A. · Immers, L.H. · Van Lopik, J.H.
Keywords: Nederland · goederendistributie · goederenvervoer · verkeersplanning
[PDF] [Abstract]

17 Een model voor de berekening van milieugunstige verkeerspatronen in stedelijke gebieden
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     1988-08-31    
Author: Immers, L.H. · Oosterbaan, N.G.J. · Opstal, P.C.H.
Keywords: luchtvervuiling · milieuaspecten · stad · verkeersplanning
[PDF] [Abstract]

18 The vulnerability of road networks: Now and in the future
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2008-10-31    
Author: Snelder, M. · Tavasszy, L.A. · Immers, L.H. · Van Zuylen, H.J.
Keywords: vulnerability · robustness · incidents · road network · spare capacity
[PDF] [Abstract]

19 Optimal Redesign of the Dutch Road Network
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2007-01-21    
Author: Snelder, M. · Wagelmans, A.P.M. · Schrijver, J.M. · Van Zuylen, H.J. · Immers, L.H.
Keywords: Network Design Problem · road network · Netherlands · redesign · scratch · motorway
[PDF] [Abstract]

20 Traffic in the Netherlands 2015
External Research Report Civil Engineering and Geosciences     2015-12-31    
Author: Immers, L.H. · Schuurman, H. · Taale, H. · Wilmink, I.R. · van Katwijk, R. · Hoogendoorn, S.P. · Yuan, Y.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date