· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 36 found. Next | Sort by date

1 Kantoorgebouw en vestigingsplaats. Een geografisch onderzoek naar de rol van huisvesting bij locatiebeslissingen van kantoorhoudende organisaties
Dissertation OTB     1996-12-16    
Author: Louw, E.
Promotor: Priemus, H. · Pellenbarg, P.H.
[PDF]

2 Changing industrial land use: a firm level analysis
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Louw, E.
[PDF] [Abstract]

3 De vastgoedmarkt op locatie: Processen bij de realisatie van kantorenlocaties
Book
Author: Louw, E.
Keywords: vastgoedmarkt · kantorenlocaties
[PDF]

4 Doorvoer via entrepot: Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1990-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: Nederland · goederendistributie · goederenvervoer · ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

5 Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: woon-werkwoningen · functiemenging · lokale economie
[PDF]

6 Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-09    
Author: Louw, E.
[PDF] [Abstract]

7 Surveys and forecasting industrial property demand
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute for the Built Environment     2011-06-18    
Author: Louw, E.
[PDF]

8 Vastgoedmarkt en ruimtelijke spreiding van kantoren: Literatuurverkenning en hypothesevorming
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1993-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: vastgoed · Nederland · kantoren · planologie
[PDF]

9 Efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen
Book Chapter Architecture and The Built Environment     2015-12-31    
Author: Louw, E.
[PDF]

10 Crossing borders with planners and developers and the limits of lesson-drawing
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-10-16    
Author: Spaans, M. · Louw, E.
Keywords: area development · international comparative research · lesson-drawing · England · the Netherlands
[PDF] [Abstract]

11 Verhuizende bedrijven: Zijn bedrijventerreinen nog steeds populair?
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Louw, E. · Goetgeluk, R.W.
[PDF]

12 Innovation performance of the transport sector at regional level
Article in monograph or in proceedings Architecture and The Built Environment     2014-11-27    
Author: Konings, J.W. · Louw, E.
Keywords: transport innovation · innovation indicators · regional analysis · structural equation modelling
[PDF] [Abstract]

13 Implicaties van een vrije grondmarkt en een intensieve stedelijke herstructurering: Nederland 2030 revisited
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1998-12-31    
Author: Priemus, H. · Van Aalst, I. · Louw, E.
Keywords: Nederland · 2030 · grondmarkt · stedelijke herstructurering · stadsvernieuwing · ruimtelijke ordening
[PDF]

14 Bedrijventerreinen over de groene grens
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Louw, E. · Hierhaar, J.F.H.
Keywords: bedrijfsterreinen
[PDF] [Abstract]

15 Op weg naar herontwikkeling van de Plaspoelpolder
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1996-12-31    
Author: Louw, E. · Olden, H. · Priemus, H.
Keywords: bedrijfsvestiging · Plaspoelpolder
[PDF]

16 Sturingssystemen voor infrastructuur en mobiliteit; naar een onderzoeksagenda
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1991-12-31    
Author: Louw, E. · Nijkmap, P. · Priemus, H.
Keywords: planning · transportbehoefte · verkeers-infrastructuur · verkeersonderzoek
[PDF]

17 Missing links in Europees verband: Technische standaardisatie
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1990-12-31    
Author: Konings, R. · Louw, E. · Visser, J.
Keywords: standaardisatie
[PDF]

18 Second opinion raming vraag naar bedrijventerreinen in Enschede
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-02-12    
Author: Louw, E. · Korthals Altes, W.K.
[PDF] [Abstract]

19 From transposition to contextualization: the co-evolution of EU nature conservation directives and urban development in the Amsterdam region
Article in monograph or in proceedings Architecture and The Built Environment     2014-07-09    
Author: Louw, E. · Korsse, D. · Zonneveld, W.A.M.
Keywords: urban development · EU nature conservation directives · transposition
[PDF] [Abstract]

20 The innovative potential of central regulation: the case of urban development in the Markermeer-IJmeer Natura 2000 area
Article in monograph or in proceedings Architecture and The Built Environment     2014-06-18    
Author: Waterhout, B. · Zonneveld, W.A.M. · Louw, E.
Keywords: Natura 2000 · contextualisation of regulation · governance · meta-governance · network management
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 36 found. Next | Sort by date