· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date

1 Greening Governance: an Evolutionary Approach to Policy Making for a Sustainable Built Environment
Dissertation Technology, Policy and Management     2009-12-03    
Author: Van Bueren, E.M.
Promotor: Ten Heuvelhof, E.F. · De Jong, J.
Keywords: policy making · sustainable development · built environment · policy evaluation · evolutionary approach · CT03.50 · Implementatie Risicomanagement · CT03.56.61 · WP8: Proefschrift Ellen van Bueren · Delft Cluster
[PDF] [Abstract]

2 Bestuurskunde en bestuur: Een verstoorde relatie?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-04-01    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF] [Abstract]

3 Subsidie op zonnepanelen: grote effecten van een kleine regeling
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-06-20    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF]

4 Duurzaamheid in onderwijs bijzaak
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2011-09-22    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF] [Abstract]

5 Afval bestaat niet/wel
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-09-30    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF]

6 Duurzaam bouwen door niet-specialist
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-03-22    
Author: Broekhans, B. · Van Bueren, E.M.
[PDF] [Abstract]

7 Gemeentelijke bouwdrift: een duur maar effectief beleidsinstrument
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-03-01    
Author: Van Bueren, E.M. · Broekhans, B.
[PDF] [Abstract]

8 Lokale energievisies als instrument: een verkenning
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2013-12-31    
Author: Van Bueren, E.M. · Steenhuisen, B.M.
[PDF]

9 Serious gaming as a tool to communicate planning support systems: The case of resource potential mapping in airport regions
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2014-07-09    
Author: Van Bueren, E.M. · Van Wijk, M. · Te Brommelstroet, M.
Keywords: resource potential mapping · airport regions · serious game
[PDF] [Abstract]

10 European Sustainable Construction Regulation: Homogeneity and Attention
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2011-11-30    
Author: Van der Heijden, J. · Van Bueren, E.M.
[PDF] [Abstract]

11 Naar een bestuurswetenschappelijke onderzoeksagenda voor klimaatmitigatie in Nederland en Vlaanderen
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2013-12-31    
Author: Hoppe, T. · Van Bueren, E.M. · Sanders, M.
[PDF]

12 Inleiding: aandacht voor sturingsvraagstukken rond energie en klimaat
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2013-12-31    
Author: Hoppe, T. · Van Bueren, E.M. · Sanders, M.
[PDF]

13 Community gardens as learning spaces for sustainable food practices
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2013-10-07    
Author: Vercauteren, C. · Quist, J.N. · Van Bueren, E.M. · Veen, E.
Keywords: urban agriculture · Community Gardening · Practice Theory · grassroots innovations · sustainable urban food provisioning · sustainable consumption
[PDF] [Abstract]

14 A sustainable built environment: A new text book based on ecosystem theory
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2010-10-26    
Author: Van Bueren, E.M. · Van Bohemen, H. · Itard, L.C.M. · Visscher, H.J.
[PDF] [Abstract]

15 Van tekentafel naar bestuurlijke implementatie: Gamen met bestuurders in de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Van Bueren, E.M. · Mayer, I.S. · Harteveld, C. · Scalzo, R.
[PDF] [Abstract]

16 Framing en reframing in het klimaatdebat
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-12-31    
Author: De Bruijn, J.A. · Van Bueren, E.M. · Kreiken, F.H.
[PDF] [Abstract]

17 Towards Intelligently - Sustainable Cities? From Intelligent and Knowledge City Programmes to the Achievement of Urban Sustainability
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2013-05-01    
Author: Gargiulo Morelli, V. · Weijnen, M.P.C. · Van Bueren, E.M. · Wenzler, I. · De Reuver, G.A. · Salvati, L.
Keywords: sustainable urban metabolism · smart city · assessment criteria · regional planning
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie van het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water
External Research Report Technology, Policy and Management     2010-06-18    
Author: Ten Heuvelhof, E.F. · Van der Heijden, J.J. · Broekhans, B. · Van der Arend, S.H. · Van Bueren, E.M. · Harteveld, C. · Van Ruijven, T.W.J.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 18 of 18 found. | Sort by date