· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Mind the Gap: Bridging theories and practice for the organisation of metropolitan public transport
Dissertation Technology, Policy and Management     2002-06-24    
Author: Veeneman, W.W.
Promotor: Van der Heijden, R.E.C.M.
Keywords: public transport · organisation · institutional design · transport · policy science · public administration · interdisciplinairy
[PDF] [Abstract]

2 Innovatie in de besluitvorming, ontwikkeling en realisatie van grote projecten voor transportinfrastructuur: Antwoorden op complexiteit
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2012-11-22    
Author: Veeneman, W.W. · Van der Pas, J.W.G.M.
[PDF] [Abstract]

3 In het debat over marktwerking in infrastructuren ontbreken belangrijke argumenten: Vier illustraties uit de empirie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Ten Heuvelhof, E.M. · Veeneman, W.W.
[PDF] [Abstract]

4 Competitive tendering in The Netherlands: Central planning vs. functional specifications?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2008-07-03    
Author: Van de Velde, D.M. · Lutje Schipholt, L.R. · Veeneman, W.W.
Keywords: Competitive tendering · Functional tendering · Public transport · The Netherlands · Contracting · Service design
[PDF] [Abstract]

5 Pursuing interactive decision-making to improve trade-offs in infrastructure projects
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2012-07-02    
Author: Steenhuisen, B.M. · Veeneman, W.W. · Van Doorn, L. · Van Breen, H.
[PDF] [Abstract]

6 Energy distribution system operator in interaction with social actors : three cases
Article in monograph or in proceedings Technology, Policy and Management     2012-11-05    
Author: Steenhuisen, B.M. · Veeneman, W.W. · Van Doorn, L. · Van Breen, H.
[PDF] [Abstract]

7 Dealing with Competing Project Management Values under Uncertainty: the Case of RandstadRail
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-03-08    
Author: Leijten, M. · Koppenjan, J.F.M. · Ten Heuvelhof, E.F. · Veeneman, W.W. · Van der Voort, H.G.
Keywords: project management · competing values · principal-agent relations · uncertainty
[PDF] [Abstract]

8 Evaluatie van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa): Eindrapport
External Research Report Technology, Policy and Management     2010-08-30    
Author: Veeneman, W.W. · Groenleer, M.L.P. · Warmelink, H.J.G. · De Bruijn, J.A. · Van der Voort, H.G. · Saanen-Siebenga, N. · Koppenjan, J.F.M.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date