· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date

1 The Perimeter Block as a figure for collectivity
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-12-18    
Author: Van Kempen, S.
Mentor: Jurgenhake, B. · Kuitenbrouwer, P.A.M. · Cuperus, Y.J.
Keywords: De Houthavens · Collectiviteit · Bouwblok · Amsterdam · Dwelling · Woonbeleving · Uitwisselbaar Woonconcept
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 A narrative experience in a patchwork city
Master thesis Architecture     2011-11-08    
Author: Lijbers, A.J.
Mentor: Jurgenhake, B. · Cuperus, Y.J. · Kaal, S.
Keywords: Patchwork city · experience · dwelling
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Living In-between
Master thesis Architecture     2011-11-08    
Author: Heidemann , G.
Mentor: Jurgenhake, B. · Kaal, S.
Keywords: Berlin · Courtyard
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Actie podium van de stad - De plek voor overlapping van publieke en private actie; onderzoeksrapport. Het grote huis en de kleine stad - de stad van ankers in plaats van wortels; essay, onderdeel van onderzoeksrapport.
Master thesis Architecture     2011-11-11    
Author: Dekker, M.B. · Van 't Hof, D. · Van Velsen, M.
Mentor: Van Gameren, D. · Jürgenhake, B. · Van den Heuvel, D.
Keywords: woningbouw · Berlijn · casestudies · hybride · actie podium · overgang · routing · architectonische elementen · drempelzone · A. van Eyck · R. Senneth
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Verborgen stedelijke romantiek in de metropool
Master thesis Architecture     2011-11-11    
Author: Dekker, M.B.
Mentor: Jürgenhake, B. · Kaal, S. · Cuperus, Y.J.
Keywords: woningbouw · Berlijn · drempelzone · publiek vs. privaat · hof · circulatie · podium · actie podium van de stad · overlap van actie · woningen
[PDF] [PDF] [PDF]

6 In Search of the I in Mass Housing: Identity and the Collective
Master thesis Architecture     2010-07-01    
Author: Van den Berg, M.B. · Berghout, M.
Mentor: Jürgenhake, B. · Van Zwol, J. · Cuperus, Y.
Keywords: identity · tacheles
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Collectiviteit in transitie
Master thesis Architecture     2010-11-04    
Author: Van Rijsbergen, J. · Voogt, J.
Mentor: Van Zwol, J.R. · Jurgenhake, B.
Keywords: collectiviteit · transitie · collectieve ruimten · woongebouw · ruimtelijke condities · matrix · toetsingsinstrument · woningbouw · route · diagram · entrees · overgang · stedelijk · woonmilieu · fascinatie · Tacheles · Friedrichstraße · Oranienburgerstraße · Johannisstraße · Berlijn · Berlin · collectivity · collective spaces
[PDF] [Abstract]

8 TUSSENRUIMTE en de kracht van overlap
Master thesis Architecture     2010-11-04    
Author: Meijer, R.H.E.
Mentor: van Zwol, J.R. · Cuperus, Y. · Jürgenhake, B.
Keywords: transitions
[PDF] [PDF] [Abstract]

9 The Framed Transition
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-07-02    
Author: Zhang, Z.
Mentor: Kuitenbrouwer, P. · Jürgenhake, B. · Jennen, P.
Keywords: frame · transition · flexibility
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Reinterpreting the Condominium
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-06-25    
Author: Brobbel, M.
Mentor: Mota, N. · Van Gameren, D. · Avermaete, T. · Havuj, K.
Keywords: condiminium · affordable housing
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 In-situ slum upgrading in Addis Ababa
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-10-30    
Author: Song, W.
Mentor: Mota, N.J. · Van Gameren, D.E. · Avermaete, T.L.P. · Havik, K.M.
Keywords: in-situ · incremental development
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

12 Inside Out
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: Van de Weijer, S.R.
Mentor: Van den Heuvel, D.
Keywords: flexible boundaries · transitional zones
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Pioneer living amidst industry
Master thesis Architecture and The Built Environment     2013-11-07    
Author: Huizinga, T.C.
Mentor: Klijn, O.
Keywords: dwelling · collective living · industry · pioneer
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Het recreatieve leven
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-06-26    
Author: Jansen, F.L.
Mentor: Jurgenhake, J. · Kuitenbrouwer, P. · Cuperus, Y.
Keywords: Dwelling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Collective Private Commissioned dwellings for the 21st century
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-06-30    
Author: De Weerdt, D.
Mentor: Jurgenhake, B. · Kuitenbrouwer, P. · Cuperus, Y.
Keywords: CPC · CPO · Houthavens · Open bouwen · Amsterdam · Flexibel · Collectief
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 INSIDE OUTDOOR
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-04-15    
Author: Van Voskuijlen, M.E.
Mentor: Jurgenhake, B.
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [MP4] [PDF] [PDF] [PDF]

17 Various open spaces withing the living environment
Master thesis Architecture     2013-01-25    
Author: Pelgrim, M.D.
Mentor: Kuitenbrouwer, P. · Klijn, O. · Cuperus, Y.
Keywords: dwelling · Amsterdam · open spaces
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

18 Getting Together - Een monumentaal woongebouw in Berlijn
Master thesis Architecture     2011-11-11    
Author: Van den Brand, A.C.
Mentor: Jurgenhake, B.
Keywords: dwelling, Berlijn, monumentaal
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Graduation project The Wharf
Master thesis Architecture     2012-07-06    
Author: Middeldorp, W.
Mentor: Van den Heuvel, D. · Hrsak, L. · Cuperus, Y.
Keywords: wharf
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Casa della Salute
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: Struijk, E.
Mentor: Jürgenhake, B. · Cuperus, Y.
Keywords: valley · shrinking · herbestemming · Italie · krimp · leegstaand ziekenhuis · collectief wonen · collective
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 55 found. Next | Sort by date