· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 436 found. Next | Sort by date

1 Bouwprojectmanagement: risicovol of beheersbaar
Master thesis Architecture     2003-11-07    
Author: Reinderink, H.
Mentor: Prins, M. · Schutte-Postma, E.T., mr.
Keywords: bouwprojectmanagement · bouwmanagement · projectmanagement · risicomanagement
[PDF] [Abstract]

2 Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad: Een onderzoek naar de bereidheid van eigenaar-bewoners om energiebesparende maatregelen toe te passen.
Master thesis Architecture     2009-11-04    
Author: Bogerd, A.
Mentor: Soeter, J.P. · Van Oel, C.J.
Keywords: energiebesparing
[PPT] [PDF] [Abstract]

3 Private kwaliteit in openbare ruimte: hoe het concessiemodel kan bijdragen in het streven naar kwalitatief hoogwaardig openbaar gebied
Master thesis Architecture     2009-10-26    
Author: Lankelma, J.P.
Mentor: Prins, M. · Bruil, A.W.
Keywords: Concessiemodel · Openbare ruimte · Kwaliteit · Private partijen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Transformatie van beschermde monumenten
Master thesis Architecture     2009-09-01    
Author: Schunselaar, T.
Mentor: Zijlstra, H. · Remoy, H.
Keywords: herbestemming · transformatie · monumenten
[PDF] [Abstract]

5 The effects of the use of the concession model: case study regarding five Dutch urban area development cases
Master thesis Architecture     2010-01-29    
Author: Peek, B.W.S.
Mentor: Hobma , F.A.M. · Heurkens, E.W.T.M. · Van Dijk, P.
Keywords: Concession model · Case study · Urban area development · Effects
[PDF] [PDF]

6 Office vacancy in Amsterdam: Opportunities for investors in Southeast
Master thesis Architecture     2010-04-15    
Author: De Koning, J.C.M.
Mentor: Remøy, H.T. · Soeter, J.P.
Keywords: office vacancy · amsterdam · investors
[PDF] [Abstract]

7 Toekomstgericht programmeren in de ziekenhuisbouw
Master thesis Architecture     2010-04-15    
Author: Van den Berg, S.
Mentor: Van Doorn, A. · Van der Voordt, D.J.M.
Keywords: toekomstgericht programmeren · ziekenhuisbouw · programmawijziging · flexibiliteit · programma van eisen · bouwproces
[PDF] [PDF]

8 Op pad naar de verzakelijking tot duurzame bedrijventerreinen: Meer private betrokkenheid bij de herontwikkeling van bedrijventerreinen om tot duurzame bedrijventerreinen te komen
Master thesis Architecture     2010-04-16    
Author: De Nooijer, Y.P.
Mentor: Franzen, A. · Louw, E.
Keywords: bedrijventerreinen · private betrokkenheid · verzakelijking
[PDF] [Abstract]

9 Verduurzaming van Bestaande Kantoren
Master thesis Architecture     2010-04-15    
Author: Grootswagers, S.P.
Mentor: Koppels, P.W. · Van den Dobbelsteen, A.A.J.F.
Keywords: quickscan · energielabel
[PDF] [Abstract]

10 Zicht op hoog wonen - onderzoek naar de succesfactoren van woontorens in het centrumstedelijk gebied van Rotterdam
Master thesis Architecture     2009-06-26    
Author: Den Dekker, T.A.M.
Mentor: Westrik, J.A. · De Jong, P.
Keywords: residential tower · succesful · sale · lease out · high-rise · product attributes · promotion · development
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Integrale projecten in “cost en baet”. De ontwikkeling van een financieel-economisch rekenmodel en aanbevelingen voor kansvolle samenwerking bij geïntegreerde projecten van infrastructuur & vastgoedontwikkeling.
Master thesis Architecture     2009-06-23    
Author: Van Dijk, H.J.
Mentor: Soeter, J.P. · Hobma, F.A.M.
Keywords: Infrastructure · Real estate development · Feasibility study · Case Spoorzone Delft · Contractual flexibility · Multiple use of space
[PDF] [Abstract]

12 Hoge duurzaamheidsambities in de praktijkSuccesfactoren in het ontwikkelproces van duurzame kantoorgebouwen.
Master thesis Architecture     2009-06-30    
Author: Dansen, M.A.P.
Mentor: Wamelink, J.W.F. · Van Hal, J.D.M. · Verweij, S. · Kuitenbrouwer, P.A.M.
Keywords: duurzaam · bouwen · kantoren · succesfactoren · problemen · verkenning · cases
[PDF] [PDF] [PDF] [PPT] [Abstract]

13 Verschillende relaties tussen projectontwikkelaars en gemeenten tijdens de initiatieffase: onderzoek binnen de vier grootste gemeenten van Nederland.
Master thesis Architecture     2009-07-01    
Author: Van der Werff, D.
Mentor: Kooijman, D.C. · Lousberg, L.H.M.J.
Keywords: projectontwikkelaars · gemeenten · relatie · gemeentelijke haalbaarheidsfactoren · G4
[PDF] [PDF]

14 Zachte waarden hard maken: problemen rond de lokale MKBA en het waarderen van cultureel erfgoed
Master thesis Architecture     2009-03-26    
Author: Van Velzen, V.C.A.
Mentor: Soeter, J.P. · Van der Toorn Vrijthoff, W.
Keywords: MKBA · kosten baten analyse · Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling · cultureel erfgoed · cultuur historisch erfgoed · RIGO · De Nieuwe Mark · De Vereeniging
[PDF] [Abstract]

15 Tenminste houdbaar tot... : een procesmodel voor duurzame gebiedsontwikkeling van monofunctionele kantoorlocaties
Master thesis Architecture     2009-06-22    
Author: Van Vuuren, S.
Mentor: Franzen, A.J. · Van Hal, J.D.M. · Bouwman, E.
[PDF] [PPT]

16 Bouwen aan teamwork: de bewustwording van de werking van het team als sleutel voor het succes van projecten.
Master thesis Architecture     2009-06-25    
Author: Korenstra, M.
Mentor: Arkesteijn, M.H. · Hubers, J.C. · Lousberg, L.H.M.J.
[PDF]

17 De start van een ontwerpproject: project Start-Up in het ontwerpproces.
Master thesis Architecture     2009-06-30    
Author: Schaap, A.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Van Dorst, M.J. · Heintz, J.L.
[PDF] [PDF] [PDF] [PPT] [PPT]

18 Decision-making Criteria for the Acquisition of Office Buildings. Do building features decide?
Master thesis Architecture     2010-04-16    
Author: Gijselaar, R.S.
Mentor: Soeter, J.P. · Van Oel, C.J. .
Keywords: Acquisition · Decision-making Criteria · Office buildings · Building features · Real estate investment
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 City branding: A new start for Dutch city centres?: A research of attractiveness by the cities Hoorn and Roermond.
Master thesis Architecture     2010-04-14    
Author: Dijkstra, R.
Mentor: Kooijman, D. · Hulsbergen, E.D. · Serbruyns, H.M.M.
Keywords: Citybranding · Attractiveness · Identity
[PDF] [PDF] [Abstract]

20 Evergreen kantoren: Marketingbeginselen van kantoorgebouwen en de consequenties daarvan voor de exploitatie en lange termijn verhuurbaarheid van kantoorgebouwen
Master thesis Architecture     2010-04-15    
Author: Bruyn, S.I.
Mentor: Soeter, J.P. · Remoy, H.
Keywords: Evergreen · Kantoor · Marketing
[PDF] [PDF] [PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 436 found. Next | Sort by date