· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 491 found. Next | Sort by date

1 Empirical analysis of merging behaviour: A microscopic approach to establish a new theory
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-03-05    
Author: Loot, M.
Mentor: Daamen, W. · Brookhuis, K.A. · Ossen, S.J.L. · Wiggenraad, P.B.L. · Hoogendoorn, S.P
[PDF] [Abstract]

2 Modelling railway dispatching actions in switching max-plus linear systems
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-10-29    
Author: Van der Meer, D.J.
Mentor: Goverde, R.M.P. · Van den Boom, T.J.J. · Hansen, I.A.
Keywords: max-plus algebra · timed event graph · railway dispatching actions
[PDF] [Abstract]

3 Microscopic interaction behavior between individual pedestrians
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2010-03-16    
Author: Versluis, D.
Mentor: Hoogendoorn, S.P. · Daamen, W. · Campanella, M.C. · Overmars, M.H. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: interaction · pedestrian · behavior · individual · experiment · walking
[PDF] [Abstract]

4 Een dynamisch toedelingsmodel voor de maatschappelijke kosten
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-03-01    
Author: Vendrik, E.A.J.
Mentor: Hegyi, A. · Van Katwijk, R.T. · Wiggenraad, P.B.L. · Op de Beek, F.J. · Hoogendoorn, S.P.
Keywords: INDY-model · toedelingsmodel · kostenfuncties
[PDF]

5 Optimization: Traffic Control Using Route Information
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-05-24    
Author: Li, Jun
Mentor: Muller, T.H.J. · Van der Hoeven, W. · Wiggenraad, P.B.L. · Van der Berg, M. · None · Van Zuylen, H.J.
Keywords: route information · OD matrix · traffic control strategy · network optimization
[PDF] [Abstract]

6 Cunettenmethode of integraal ophogen?: Een keuze op basis van directe, bouw- en onderhoudskosten
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-05-01    
Author: Odie, B-J.
Mentor: Verhaeghe, R.J. · Van de Ven, F.H.M. · Biron, D.J. · Wiggenraad, P.B.L. · Sanders, F.M.
[PDF] [Abstract]

7 Alternatieve aansluitingsvormen: Ontwikkeling van een keuzemodel voor de afweging van conventionele en onconventionele aansluitingsvormen op basis van literatuurstudie en microsimulatie
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2010-06-16    
Author: Van der Palen, J.H.M.
Mentor: Hansen, I.A. · Wiggenraad, P.B.L. · Houben, L.J.M. · Spanjer, T.J.
Keywords: Interchange · Alternative design · Single Point Urban Intersection · Diverging Diamond Interchange · Contraflow-left Interchange · Turbo-roundabout Interchange
[PDF] [Abstract]

8 De Kasteeltraverse: Aanpassing van de wegverbinding bij Kasteel Helmond
Bachelor thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-08-29    
Author: Van der Palen, J.H.M.
Mentor: Schrijnen, P.M. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: wegverbinding · milieuzone · barriere · LARGAS
[PDF] [Abstract]

9 Separation of Freeway Traffic Flows by Dynamic Lane Assignment
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2011-04-15    
Author: Soekroella, A.M.G.
Mentor: Hoogendoorn, S.P. · Hegyi, A. · Taale, H. · Kraaijeveld, R.H. · Nuñez Vicencio, A.A. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: dynamisch · ontvlechten · dynamic · separation · lane · assignment
[PDF] [Abstract]

10 Effect van verkeerslichten op turborotondes
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2011-05-26    
Author: Granneman, B.C.
Mentor: Hansen, I.A. · Fortuijn, L.G.H. · Jongenotter, E. · Salomons, A.M. · Houben, L.J.M. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: RDI · Rotondedoseerinstallatie · Turborotonde
[PDF] [Abstract]

11 Cost-Benefit analysis of RetBus: A new Bus Rapid Transit system in Barcelona
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2011-06-21    
Author: Goni Ros, B.
Mentor: Van Arem, B. · Van Nes, R. · Van Ham, H.
Keywords: Public Transport · Bus Rapid Transit · Transport Demand Modeling · Project Evaluation · Cost-Benefit Analysis
[PDF] [Abstract]

12 Het concept Stedelijk Metabolisme: Verkenning van het concept ‘Stedelijk Metabolisme’ met het oog op de bruikbaarheid ervan voor duurzame stedelijke ontwikkeling.
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2011-08-26    
Author: Jelier, W.P.C.
Mentor: Sanders, F.M. · Schrijnen, P.M. · Snellen, D.M.E.G.W. · Kreutzberger, E.D. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: Urban Metabolism · sustainable urban development · material and energy flows · spatial structure
[PDF] [Abstract]

13 Doelgroepen op de Ring rond Rotterdam: Studie naar de mogelijkheden van en de problematiek bij het aanleggen van aparte rijbanen voor doelgroepenverkeer en overig verkeer
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1998-02-03    
Author: Van der Voort, E.G.F.
Mentor: Hansen, I.A. · Westland, D. · Wiggenraad, P.B.L. · Roland, J.P.
Keywords: Doelgroepenverkeer
[PDF] [Abstract]

14 Netwerk Randstad Zuid Productmanagement
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1998-03-02    
Author: Rijniers, D.W.P.
Mentor: Hansen, I.A. · Wiggenraad, P.B.L. · Schotanus, B.
[PDF] [Abstract]

15 Ondergrond Hogesnelheids Goederenvervoer in Noordwest Europa: Een verkeerskundige studie naar de kostenvoordelen van ondergronds hogesnelheids goederenvervoer in Noordwest Europa
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1998-08-01    
Author: Viswat, C.H.
Mentor: Bovy, P.H.L. · Tavasszy, L. · Van der Zijpp, N.
Keywords: Goederenvervoer
[PDF] [Abstract]

16 Samen de stad in: Het combineren van een persoon overstap- en goederen overslagcentrum in stedelijk gebied
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-06-26    
Author: Feenstra, T.W.
Mentor: Bovy, P.H.L. · Van Binsbergen, A.J. · Wiggenraad, P.B.L.
[PDF]

17 Modellering en simulatie van Stadsdistributiecentra
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-01-02    
Author: Brandes, R.
[PDF]

18 Buisleidingentransport in Laakhaven Centraal: Een verkeerskundig ontwerp van een transportsysteem voor de bevoorrading van een grootschalige detailhandelvestiging in Den Haag Laakhaven
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-08-15    
Author: Maas, N.
Mentor: Bovy, P.H.L. · Van Binsbergen, A.J. · Kreutzberger, E. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: Buisleidingentransport
[PDF] [Abstract]

19 De Pon-lijn en Light Rail? Een onderzoek naar de haalbaarheid van een light railexploitatie op de zogenaamde Pon-lijn, een gedeelte van de voormalige spoorlijn Amersfoort-Kesteren
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-04-02    
Author: Van Schie, C.
Mentor: Hansen, I.A. · Wiggenraad, P.B.L. · Ambergen, H.W.
Keywords: Railexploitatie · Amersfoort · Kesteren
[PDF]

20 Het meten van beleid: De ontwikkeling van een model dat de effectiviteit bepaalt van maatregelen die de combinatie van fiets en openbaar vervoer verbeteren
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1997-04-01    
Author: Vonk, F.
Mentor: Sanders, F.S. · Schrijnen, P.M. · Van Goeverden, C.D.
Keywords: Fiets · Openbaar vervoer
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 491 found. Next | Sort by date