· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date

1 Een scenarioafhankelijk handelingsplan voor infrastructuurmaatregelen binnen integrale gebiedsontwikkeling gestuurd door kansen en risico’s toegespitst op de case De Zuidlanden
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2009-02-05    
Author: Galama, Y.
Mentor: Schrijnen, P.M. · Schrijnen, P.B.L. · De Wolff, H.W. · Van der Vlugt, A.D. · Sanders, F.M.
Keywords: handelingsplan · infrastructuurmaatregelen · gebiedsontwikkeling · None
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

2 Reducing congestion at the Afsluitdijk: Analysis of the congestion and improvements within the current infrastructural situation
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-12-01    
Author: Lurinks, R.
Mentor: Baggen, J.H. · De Boer, E. · Bolt, E.W.B. · Klap, C.Q. · Sanders, F.M.
Keywords: reducing · Aflsuitdijk · analysis
[PDF]

3 Rekenen en tekenen bij gebiedsontwikkeling: Het verbinden van twee werelden met behulp van een interactieve 3D tool
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-11-01    
Author: Van den Burg, J.
Mentor: Van Ham, H. · De Wolff, H. · Hofstra, T. · Middendorp, M. · Sanders, F.M.
Keywords: rekenen en tekenen · verbinding werelden
[PDF]

4 Assessing the validity of the emissions predicted with VISSIM vs. the estimated emissions from real trajectories
Bachelor thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-10-15    
Author: De Groen, F.
Mentor: Viti, F. · Schrijnen, P.M. · Wiggenraad, P.B.L. · Hoogendoorn, S.P.
Keywords: validity of emissions · VISSIM
[PDF]

5 Busstations, meer dan traditionele halte: Integrale oplossing voor inrichting en gebruik
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2007-04-01    
Author: De Boer, S.
Mentor: De Boer, E. · Peters, K. · Van der Spek, S.C. · Sanders, F.M.
Keywords: busstations · oplossing · inrichting/gebruik
[PDF] [PDF]

6 Wie heeft er baat bij beprijzing van wegverkeer?
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2007-03-01    
Author: Balk, M.
Mentor: Schrijnen, P.M. · Baggen, J.H. · Bliemer, M.C.J. · Bovy, P.H.L.
Keywords: beprijzing wegverkeer · ontwikkeling · beoordeling
[PDF] [Abstract]

7 Een verkenning naar de gevolgen van een afnemende bevolking voor transport, economie en arbeidsmarkt: Toepassing van het model MOBILEC met een submodel voor de arbeidsmarkt
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2007-11-12    
Author: Belt, J.
Mentor: Verhaeghe, R. · Van de Voorde, E. · Van de Vooren, F. · Wiggenraad, P.B.L. · Sanders, F.M.
Keywords: gevolgen · afnemende bevolking
[PDF]

8 Dynamisch Railverkeersmanagement op knelpunten: Effecten van DVM maatregelen op een baanvak met inhaalmogelijkheden
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-10-23    
Author: Van Dijk, M.
Mentor: Van den Boom, T.J.J. · Goverde, R.M.P. · Hemelrijk, R. · Van den Top, J. · Hansen, I.A.
Keywords: knelpunten · DVM maatregelen · inhaalmogelijkheden
[PDF]

9 80 km/u vertraagt?: De oorzaken van de toename in filezwaarte na invoering van de 80 km/u maatregel
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2006-11-09    
Author: Harms, H.J.
Mentor: Hoogendoorn, S.P. · Sanders, F.M. · Goemans, J.W. · Tool, O.G.P. · Dekker, R. · Wiggenraad, P.B.L. · Van Zuylen, H.J.
Keywords: 80 km/u · oorzaken · filezwaarte
[PDF] [PDF]

10 Optimale capaciteitsbenutting: Praktische kwaliteitsbeoordeling door toepassing van een analytisch model
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-11-01    
Author: Wieringa, H.J.J.
Mentor: Wiggenraad, P.B.L. · Hermann, U. · Middelkoop, D. · Zoeteman, A. · Hansen, I.A.
Keywords: capaciteitsbenutting · kwaliteitsbeoordeling · verbeteringen
[PDF]

11 Op weg naar robuuste OV-netwerken
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-05-01    
Author: De Jong, P.
Mentor: Van Nes, R. · Hooghiemstra, G. · Wiggenraad, P.B.L. · Bovy, P.H.L.
Keywords: OV · netwerken
[PDF] [Abstract]

12 Toepassingsmogelijkheden van Dynamisch Railverkeersmanagement in Arnhem
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2004-12-20    
Author: Van den Top, J.
Mentor: Wiggenraad, P.B.L. · Heijer, T. · Schaafsma, A.A.M. · Hansen, I.A.
Keywords: toepassingsmogelijkheden · railverkeersmanagement · Arnhem
[PDF]

13 Plannen met speling, spelen met de planning: Naar een betrouwbare treindienst door terugkoppeling van uitvoering naar planning
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-03-01    
Author: Weeda, A.
Mentor: Wiggenraad, P.B.L. · De Boer, E. · Middelkoop, A.D. · Hansen, I.A.
Keywords: Terugkoppeling van uitvoering naar planning
[PDF] [PDF]

14 A disaggregate freight transport model of transport chain and shipment size choice
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2010-10-11    
Author: Windisch, E. · De Jong, G.C. · Van Nes, R. · Hoogendoorn, S.P.
[PDF] [Abstract]

15 STAQ: Static Traffic Assignment with Queing
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2010-10-11    
Author: Brederode, L. · Bliemer, M.C.J. · Wismans, L.
[PDF] [Abstract]

16 The impact of scheduling on service reliability: trip-time determination and holding points in long-headway services
Article/Letter to the Editor Civil Engineering and Geosciences     2012-06-12    
Author: Van Oort, N. · Boterman, J.W. · Van Nes, R.
Keywords: urban public transport · service reliability · timetable design · holding
[PDF] [Abstract]

17 De toekomst voorspeld in de toekomst: files realistisch gemodelleerd
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2008-11-20    
Author: Snelder, M. · Schrijver, J.M.
[PDF] [Abstract]

18 Architecture for robust network design
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2009-06-18    
Author: Immers, L.H. · Snelder, M. · Egeter, B. · Schrijver, J.
[PDF] [Abstract]

19 Algorithm for designing robust road networks: Combining the best of two worlds: modelling and expert knowledge
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2010-11-30    
Author: Snelder, M. · Immers, L.H. · Van Zuylen, H.J.
Keywords: robustness · road network design · optimization algorithm · spare capacity · expert knowledge
[PDF] [Abstract]

20 The vulnerability of road networks: Now and in the future
Article in monograph or in proceedings Civil Engineering and Geosciences     2008-10-31    
Author: Snelder, M. · Tavasszy, L.A. · Immers, L.H. · Van Zuylen, H.J.
Keywords: vulnerability · robustness · incidents · road network · spare capacity
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 21 found. Next | Sort by date