· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5610 found. Next | Sort by date

1 Breakpoint Rotterdam - Breuklijn Rotterdam: de binnenkant van het stedelijk blok als publieke ruimte
Master thesis Architecture     2008    
Author: De Wit, G.
Mentor: Komossa, S. · Engels, J.
[PDF] [Abstract]

2 Blue Note Theater - Waterkant - Paramaribo -Suriname
Master thesis Architecture     2008    
Author: Van der Drift, L.
[PDF]

3 Successful Real Estate Strategies For Multinationals
Master thesis Architecture     2009-01-30    
Author: Kreijkes, M.M.J.
Mentor: Vande Putte, H.J.M. · Soeter, J. · De Vries, J.
Keywords: strategy · real estate strategy · successful · multinational
[PDF] [Abstract]

4 Cultuur Platform Zeeburg
Master thesis Architecture     2008-10-30    
Author: Zwaan, D.
Mentor: Wilms Floet, W. · Zuiderveld, D. · Holst, S.T.
Keywords: platform
[PDF] [Abstract]

5 Wonen in Tarwewijk
Master thesis Architecture     2008-04-03    
Author: Kwong, H.C.
[PDF] [Abstract]

6 Ontwerp voor een stadhuis
Master thesis Architecture     1953    
Author: Mehrtens
[PDF]

7 Woonhotel in Brussel
Master thesis Architecture     2005-07-01    
Author: Van Lochem, M. · Van Loon, M.
Mentor: Leupen, B. · Mihl, H. · None
[PDF] [Abstract]

8 School experience / experience school
Master thesis Architecture     2009-01    
Author: Ströhle, A.
Mentor: Stuhlmacher, M. · De Vylder, J. · Van de Voort, J.
[PDF]

9 Urban vitality: exploring spatial conditions of 24/7 environments for Netherlands
Master thesis Architecture     2009-04-07    
Author: Tan, W.G.Z.
Mentor: Klaasen, I.T. · Zandbelt, D.D. · Zonneveld, W.A.M. · Fernandez-Maldonado, A.M.
Keywords: urban vitalityt · 24/7 · environments · spatial condition
[PDF] [Abstract]

10 Stakeholdermanagement door woningcorporaties in Stedelijke Vernieuwing
Master thesis Architecture     2009-03-27    
Author: De Jongh, M.E.
Mentor: De Gruis, V. · De Bruijne, M. · RIGO
Keywords: stakeholdermanagement · woningcorporatie · stedelijke vernieuwing
[PDF] [Abstract]

11 Transformatietools Uncovered: een zoektocht naar de toepassingsmogelijkheden van de transformatie-instrumenten
Master thesis Architecture     2008-03-25    
Author: Fikse, R.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Bijleveld, S.W.
Keywords: transformatie · herbestemming · instrument · model · tiam
[PDF] [Abstract]

12 Efficient urban planning in new energy era: the approach of urban renewal by premise of large-scale GHG reduction through a case study in Rotterdam
Master thesis Architecture     2008-06-26    
Author: Lu, S.C.M.
Mentor: Van der Hoeven, F.D. · Sepulveda, D. · Duijvestein, C.A.J.
Keywords: sustainable urban renewal · sustainable energy · pendrecht, Rotterdam · urban-energy integrated plan · global warming
[PDF] [Abstract]

13 Outside In: transformation of a Rotterdam cityblock
Master thesis Architecture     2008-01-16    
Author: De Goede, S.P.
Mentor: Komossa, S. · Marxot, N. · Fokkinga, J.
[PDF] [Abstract]

14 Eén zorg minder voor de zorgsector: bouworganisatie keuzemodel voor de zorgsector
Master thesis Architecture     2008-04-04    
Author: Koster, C.A.
Mentor: Wamelink,J.W.F. · Van der Voordt, D.J.M. · Christmas, D. · Twynstra Gudde
Keywords: bouworganisatievorm · contractvorm · keuzemodel · zorgsector
[PDF] [Abstract]

15 Multireligieus Gebouw
Master thesis Architecture     2004-01-24    
Author: Kouwenhoven, Y.
[PDF]

16 Instrumentarium voor strategisch vastgoedmanagement binnen de ziekenhuizen
Master thesis Architecture     2008-04-03    
Author: Maltha, J.H.
Mentor: Arkesteijn, M.H. · Soeter, J.P.
Keywords: ziekenhuizen · zorgvastgoed · normatieve kapitaallastencomponent · integrale prestatiebekostiging · financieel model
[PDF] [Abstract]

17 Bioscoopcomplex, hangend aan stalen portalen, boven een ondergronds Leiden C.S.: bouwtechnisch onderzoek naar methoden voor trillingsdemping
Master thesis Architecture     2008-06-27    
Author: Van der Hoek, J.J.
Mentor: Mihl, H. · Kamerling, M.W. · Nijs, L. · Wilms-Floet, W. · Zuiderveld, D.U. · Vitner, D.
Keywords: bioscoopcomplex · portaalconstructie · trillingsdemping · spoortunnel · staalskelet
[PDF] [Abstract]

18 Hyperbody: form-finding as design strategy
Master thesis Architecture     2008    
Author: Campesato, A.
Mentor: Oosterhuis, K. · Biloria, N.M. · Killian, A. · Bier, H.
[PDF]

19 A10 + IJ
Master thesis Architecture     1998-10-09    
Author: Hendriks, R.
Mentor: Van Velzen, E., Reh, W., Scheers, M.
Keywords: landgoed · periferie · hotel · motel · zeeburgereiland · amsterdam · landschapsarchitectuur · Koolhaas · Grassi · Le Corbusier · Karavaanserail · Carthesiaanse wolkenkrabber
[PDF] [Abstract]

20 Gezonde wijken voor kinderen: de relatie tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving en gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar
Master thesis Architecture     2008-01-25    
Author: Reek, M.A.
Mentor: Van Oel, C.J. · Rooij, R.M.
Keywords: gezond beweeggedrag · kinderen · woonomgeving · overgewicht
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5610 found. Next | Sort by date