· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date

1 Optimal Real Estate Strategy: Model voor het optimaliseren van de dynamische organisatie huisvesting
Master thesis Architecture     2010-06-28    
Author: Van Ussel, J.F.M.A.
Mentor: Arkesteijn, M.H.
Keywords: Corporate Real Estate Management · Model · Optimal real estate strategy · Dynamische organisatie · DAS Framework · Kwalitatief kwantitatief · Huisvesting
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Verduurzaming van Bestaande Kantoren
Master thesis Architecture     2010-04-15    
Author: Grootswagers, S.P.
Mentor: Koppels, P.W. · Van den Dobbelsteen, A.A.J.F.
Keywords: quickscan · energielabel
[PDF] [Abstract]

3 Organisations' location choices: The demand drivers for clustering and dispersal of functions across geographical area
Master thesis Architecture     2010-07-02    
Author: Singh, R.
Mentor: Vande Putte, H. · Koppels, P.
Keywords: location · agglomeration economies
[PDF] [JPG] [Abstract]

4 Flexibiliteit van ziekenhuisvastgoed in relatie tot de schillenmethode, gebouwstructuren en bouw- en installatietechniek
Master thesis Architecture     2010-07-02    
Author: Pawiroredjo, J.K.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Geraedts, R.P.
Keywords: Ziekenhuisvastgoed
[PDF] [PDF] [PDF]

5 Location strategies of audiovisual companies compelled by the network society
Master thesis Architecture     2011-04-07    
Author: Bissumbhar, K.S.
Mentor: Vande Putte, H. · Wigmans, G.
Keywords: location strategy · network society · agglomeration economies
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Breda, decent village across the border: Reasons for Benelux Headquarters to locate in Breda
Master thesis Architecture     2011-04-07    
Author: Dekker, D.
Mentor: Vande Putte, H. · Wigmans, G.
Keywords: Benelux Headquarters · Breda · Location factors
[PDF] [JPG] [Abstract]

7 Corporate Socially Responsible - Real Estate Management: Understanding how a corporate real estate object interacts with society
Master thesis Architecture     2011-04-14    
Author: Thyssen, J.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Rocco, R.C.
Keywords: CSR · CREM · society · corporate · management · responsible · real estate object
[PDF] [Abstract]

8 Office Site Typology
Master thesis Architecture     2010-11-05    
Author: Annali, M.
Mentor: Vande Putte, H. · Rocco, R.
Keywords: office sites, · spatial parameters · typology
[PDF] [Abstract]

9 Blijven of Verhuizen?: Minder leegstand door binding van de huurder
Master thesis Architecture     2012-01-27    
Author: Hendrikx, T.P.A.H.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Remøy, H.T.
Keywords: verhuismotieven · kantoorgebruiker · maatregelen · kantooreigenaar · leegstand
[PDF] [PDF] [Abstract]

10 De gevolgen van stedelijke ontwikkelingsstrategieën en bedrijfshuisvestingsstrategieën op Den Haag
Master thesis Architecture     2012-04-20    
Author: Kouwenberg, S.P.M.
Mentor: Vande Putte, H.J.M. · Hermans, W.J.A.
Keywords: real estate · Den Haag · strategie · stedelijke onwikkeling · bedrijfshuisvesting
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Gebouwenscan voor het nieuwe werken in bestaande kantoorgebouwen
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: De Groot, F.M.A.
Mentor: Van der Voordt, T. · De Ruijsscher, L.
Keywords: het nieuwe werken · hnw · gebouwenscan · transformatiemeter
[PDF] [Abstract]

12 Een Frisse Duurzame school: een haalbare kaart?
Master thesis Architecture     2011-11-04    
Author: Van Gerwen, M.F.
Mentor: Arkesteijn, M.H. · Aalbers, K.P.M.
Keywords: onderwijshuisvesting · duurzaam bouwen · primair onderwijs · financieringssysteem scholen · Split Incentive
[PDF] [PDF] [PPTX] [PDF] [Abstract]

13 De toekomstige ruimtevraag van CANVAS 4-luik en de aanpak van kantorenleegstand vanuit de ontwikkelaar
Master thesis Architecture     2012-06-27    
Author: Al Jaff, A.
Mentor: Remøy, H.T. · De Jong, P.
Keywords: Kantorenleegstand · Toekomstvraag · Ruimtevraag · Toekomstscenario's · Ontwikkelaar · Kantooreigenaren · Vastgoedfondsen · Amsterdam
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Exploring student housing as opportunity for vacancy at TU Delft campus
Master thesis Architecture     2013-04-10    
Author: Bosnjak, D.
Mentor: Den Heijer, A. · De Jong, P.
Keywords: campus management · vacancy · transformation · student housing · corporate real estate management
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

15 Kantoor Binnenste Buiten: bedrijfshuisvestingsvoorkeuren creatieve industrie in Nederland
Master thesis Architecture     2012-04-13    
Author: Arkenbout, R.B.
Mentor: Remoy, H.T. · Van der Voordt, D.J.M.
Keywords: communicatiemedia · kantorenleegstand · kantorenmarkt · hetnieuwewerken · creatieve industrie · herbestemmen · hergebruiken · gebruikersvoorkeuren · leegstand
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 CRE Mirrors Brand
Master thesis Architecture     2012-06-27    
Author: Khanna, C.
Mentor: Van der Voordt, D. · Koppels, P.
Keywords: Corporate brand · Real estate strategies · Corporate Identity
[PDF] [PDF] [Abstract]

17 Corporate Real Estate Portfolios 2040 according to ICT trends
Master thesis Architecture and The Built Environment     2013-10-28    
Author: Rosa, R.P.C.
Mentor: Arkesteijn, M.H. · Koutamanis , A.
Keywords: Corporate Real Estate Portfolio · ICT trends · 2040 · Future office
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PPTX] [PDF] [Abstract]

18 The impact of building features on the building's financial performance. "Do pre-crisis and after-crisis features decide?"
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-01-31    
Author: Kuyper, M.J.A.
Mentor: Van Oel, C. · Koppels, P.
Keywords: Net Rental Income · Building features · Acquisition strategy · Decision-making criteria
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Beating the Crunch: Real estate management of Dutch multinationals
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-01-31    
Author: Dalderup, R.E.
Mentor: Arkesteijn, M.H. · Heijnders, L.
Keywords: real estate strategy · credit crunch · corporate strategy · business results · Ahold · ABN AMRO · ING · Shell · AkzoNobel · financial crisis · recession · multinationals
[PDF] [Abstract]

20 Management of public university campus as real estate object. The case of the university City of Bogota, Colombia.
Master thesis Architecture     2010-06-29    
Author: Curvelo Magdaniel, F.T.D.J.
Mentor: Den Heijer, A.C. · Chen, Y.
Keywords: Campus Real Estate Mangement · The university City of Bogota
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 22 found. Next | Sort by date