· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1274 found. Next | Sort by date

1 Bouwconstructieve analyse van naoorlogse eengezinshuizen in de non-profit huursector 1946-1980
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Thijssen, C.C.F.
Keywords: woningbouw · Nederland · geschiedenis
[PDF]

2 Handboek systematisch ontwerpen in de civiele techniek en bouwkunde: Een naslagwerk ten behoeve van systematisch, methodisch en functioneel ontwerpen
Book Civil Engineering and Geosciences     1999-12-31    
Author: Beheshti, M.R.
Contributor: Adam, W. · Afrassiabi, A.H. · Bax, M.F.T. · Beheshti, M.R. · Daru, R. · Van Gameren, R. · Van der Heijden, R.E.C.M. · Huis in 't Veld, J.C. · Polak, B.M. · Pols, A.A.J. · Radema, B.P. · Rakers, J.H. · Sweeny, D.J. · Tempelmans Plat, H. · Voogd, H.
[PDF] [Abstract]

3 Bouwregelgeving in zeven West-Europese landen
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1997-12-31    
Author: Visscher, H.J.
Contributor: Meijer, F.
Keywords: bouwregelgeving · bouwvergunningen · bouwtoezicht · Europa
[PDF] [Abstract]

4 Bouwtoezicht en kwaliteitszorg: Een verkenning van alternatieven voor de technische controles door het gemeentelijk bouwtoezicht
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Visscher, H.J.
Keywords: bouwtoezicht · kwaliteitszorg
[PDF]

5 Report of a mission to Jordan: Faculty of Engineering and Technology, University of Jordan, Amman, October 1980
Book Delft University of Technology     1980-10-31    
Author: Galjaard, P.J. · Van Hest, J.A.M. · Stroeven, P. · None
Keywords: Jordanië · technisch hoger onderwijs
[PDF]

6 Quality investigation of vertical datum connection
Book 1998-12-31    
Author: Van Onselen, K.
[PDF]

7 Man and information technology: Towards friendlier systems
Book 1983-12-31    
Author: Van Apeldoorn, J.H.F.
Keywords: informatiesystemen
[PDF] [Abstract]

8 Modern electronic measuring systems
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1978-12-31    
Author: Regtien, P.P.L.
[PDF]

9 Marine traffic systems + Supplement
Book Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1976-12-31    
Author: Glansdorp, C.C.
Contributor: Langeraar, W.
Keywords: zeevaartkunde
[PDF] [PDF] [Abstract]

10 The mechanics of the contact between deformable bodies
Book Delft University of Technology     1975-12-31    
Author: De Pater, A.D. · Kalker, J.J.
Keywords: contactmechanica
[PDF] [Abstract]

11 Prestatie-overeenkomsten in het onderhoud
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1997-12-31    
Author: Vijverberg, G. · Philipsen, E.
Keywords: prestatie-overeenkmomsten · onderhoud · voorraadbeleid
[PDF]

12 Ontwikkeling van het kantooraanbod in Nederland; terugblik en verkenning
Book Architecture     1995-12-31    
Author: Dewulf, G. · Guyt, P.
Keywords: kantorenaanbod · kantorenbeleid
[PDF]

13 Niet zonder slag of stoot: keerpunt in de stadsverniewing; deelstudie vijftig jaar DGVH
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1997-12-31    
Author: Koffijberg, J.J.
Keywords: stadsvernieuwing · woningvoorraad · ministeries
[PDF]

14 Railway capacity assessment, an algebraic approach
Book Delft University of Technology     1999-12-31    
Author: Van Egmond, R.J.
Keywords: spoorwegen · verkeers- en vervoersmanagement
[PDF] [Abstract]

15 Perspectief voor woon-werkwoningen; een verkenning naar een nieuw woningtype
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1999-12-31    
Author: Louw, E.
Keywords: woon-werkwoningen · functiemenging · lokale economie
[PDF]

16 Ruimtelijke verkenningen: drie schetsen voor de toekomstige inrichting van Nederland
Book 1987-12-31    
Author: Van Engelsdorp Gastelaars, R. · De Klerk, L. · De Knegt, M. · Terhorst, P. · Van de Ven, J.
Keywords: planologisch beleid
[PDF] [Abstract]

17 Planning rituals: The development of a planning process for the Dutch university system: An inquiry into interorganizational metaplanning practices
Book Delft University of Technology     1982-12-31    
Author: De Smit, J.
[PDF]

18 Onderhoudsplanning van non-profit huurwoningen in perspectief: een inventarisatie van zes onderhoudsplanningssystemen
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1987-12-31    
Author: Vijverberg, G.
Keywords: huurwoningen · onderhoud
[PDF] [Abstract]

19 Net radiation by a horizontal surface at the earth
Book Delft University of Technology     1973-12-31    
Author: De Jong, B.
Keywords: zonnestralingen
[PDF]

20 Social housing in Latin America: a comparative analysis
Book Architecture     1987-12-31    
Author: Carmona, M. · Blender, M.
Contributor: Stalenhoef de Ayguavives, G.
Keywords: volkshuisvesting · Latijns-Amerika · woningbouw
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1274 found. Next | Sort by date