· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2370 found. Next | Sort by date

1 Gedrag van glucose, fructose en verwante suikers in alkalisch milieu.
Dissertation Applied Sciences     1979-10-20    
Author: De Wit, G.
Promotor: Van Bekkum, H. · Kieboom, A.P.G.
[PDF] [Abstract]

2 Moduluseffect, inwendige demping en activeringsvolume van koper en enkele koperlegeringen na plastische vervorming.
Dissertation Applied Sciences     1979-01-31    
Author: Den Otter, G.
Promotor: Van den Beukel, A.
Keywords: Non-ferrometalen en legeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Enige beschouwingen over materiaalonderzoek in dienst van de civiel ingenieur
Lecture 1960-06-23    
Author: Lobry van Troostenburg de Bruyn, C.A
Keywords: Uittreerede
[PDF]

4 Propaedeutisch wiskundeonderwijs en ingenieursopleiding
Lecture 1966-04-01    
Author: Bijl, J.
Keywords: Intreerede
[PDF]

5 Enige beschouwingen over de economische zijde van het wegenvraagstuk
Lecture 1948-03-17    
Author: Van Wisselingh, T.H.
Keywords: Intreerede
[PDF]

6 Regularities of rings
Dissertation Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1975-01-22    
Author: Roos, C.
Promotor: Loonstra, F.
[PDF]

7 Fotoreducties van aromatische azoverbindingen
Dissertation Applied Sciences     1973-06-06    
Author: Schaafsma, K.
Promotor: Heertjes, P.M. · Van Beek, H.C.A.
[PDF]

8 Epichloorhydrine door epoxydatie van allylchloride
Dissertation Applied Sciences     1976-06-30    
Author: Timmermans, G.J.
Promotor: De Jong, W.A.
[PDF]

9 Heterogeneous Hydroformylation over an Immobilised Rhodium Complex
Dissertation Applied Sciences     1976-04-13    
Author: Tjan, P.W.H.L.
Promotor: Scholten, J.J.F.
[PDF]

10 An electron exposure system for recording and printing
Dissertation Applied Sciences     1972-03-27    
Author: Fontijn, L.A.
Promotor: Le Poole, J.B.
[PDF]

11 De verschieting van zure azokleurstoffen
Dissertation Applied Sciences     1974-07-04    
Author: Rutges, A.A.M.
Promotor: Heertjes, P.M. · Van Beek, H.C.A.
[PDF]

12 Verwijdering van mangaan uit grondwater
Dissertation Applied Sciences     1971-02-03    
Author: Graveland, A.
Promotor: Heertjes, P.M.
[PDF] [Abstract]

13 Gedenkboek van het Delftsch Studenten Corps ter gelegenheid van het twintigste lustrum
Book Delft University of Technology     1948-12-31    
Author: Kempees, A.J. · Verloop, W.H. · Lely, E.C. · Nanninga, D.R.P. · Verster, J.
[PDF]

14 Katholicisme en de wereld van nu
Book Delft University of Technology     1947-12-31    
Contributor: Van de Pol, W.H. · Van der Ven, J.J.M. · Brongersma, E. · Van der Wey, A. · Vlekke, B.H.M.
[PDF]

15 Kostprijsberekening: bewerkt naar de colleges van Prof.Dr.Ir. J. Goudriaan
Book Delft University of Technology     1948-12-31    
Author: Onkenhout, B.
[PDF]

16 Delft; een verzameling proza en poezie
Book 1947-12-31    
Author: Coster, D.
Keywords: Taal
[PDF]

17 Herinneringen aan het vijfde lustrum der R.-K. studentenvereeniging "Sanctus Virgilius" te Delft 1923
Book 1923-12-31    
[PDF] [Abstract]

18 Itineraire der afdeling bouwkunde "Van Angenot tot Zweers": ........ waarin alles is en wordt
Book Architecture     1964-12-31    
[PDF]

19 Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945
Book 1947-12-31    
[PDF] [Abstract]

20 Constructie van het spoorwegmaterieel; handleiding bij de colleges van Prof. ir. F. Westendorp
Book Delft University of Technology     1947-12-31    
Author: Van den Broek, R.G.
Keywords: constructie · spoorwegmaterieel
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2370 found. Next | Sort by date