· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 123 found. Next | Sort by date

1 Propaedeutisch wiskundeonderwijs en ingenieursopleiding
Lecture 1966-04-01    
Author: Bijl, J.
Keywords: Intreerede
[PDF]

2 Enige beschouwingen over materiaalonderzoek in dienst van de civiel ingenieur
Lecture 1960-06-23    
Author: Lobry van Troostenburg de Bruyn, C.A
Keywords: Uittreerede
[PDF]

3 Stille oogenblikken. Gedenkboek van het verzet der Delftsche studenten en docenten gedurende de jaren 1940-1945.
Book Monograph Delft University of Technology     1947-01-01    
Author: Delftsche Studentenraad
Keywords: verzet, 2e Wereldoorlog, TU Delft
[PDF] [Abstract]

4 Over plasticiteit en stabiliteit van stalen platen en van de aardkorst
Lecture 1947-05-21    
Author: Bijlaard, P.P.
Keywords: Intreerede
[PDF]

5 Enige beschouwingen over de economische zijde van het wegenvraagstuk
Lecture 1948-03-17    
Author: Van Wisselingh, T.H.
Keywords: Intreerede
[PDF]

6 De electronica als hulpvak voor metingen en wetenschappelijke onderzoekingen
Lecture Mechanical, Maritime and Materials Engineering     1946-04-10    
Author: Huydts, L.H.M.
Keywords: Intreerede · TH Delft · electronica · electrotechniek · metingen
[PDF] [Abstract]

7 Fysische transportverschijnselen; dictaat van het college
Book 1961    
Author: Kramers, H.
[PDF]

8 Regularities of rings
Dissertation Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1975-01-22    
Author: Roos, C.
Promotor: Loonstra, F.
[PDF]

9 Fotoreducties van aromatische azoverbindingen
Dissertation Applied Sciences     1973-06-06    
Author: Schaafsma, K.
Promotor: Heertjes, P.M. · Van Beek, H.C.A.
[PDF]

10 Epichloorhydrine door epoxydatie van allylchloride
Dissertation Applied Sciences     1976-06-30    
Author: Timmermans, G.J.
Promotor: De Jong, W.A.
[PDF]

11 Heterogeneous Hydroformylation over an Immobilised Rhodium Complex
Dissertation Applied Sciences     1976-04-13    
Author: Tjan, P.W.H.L.
Promotor: Scholten, J.J.F.
[PDF]

12 Momentum, heat and mass transfer to a moving continuous cylinder
Dissertation Applied Sciences     1969-10-08    
Author: Rotte, J.W.
Promotor: Beek, W.J.
[PDF]

13 Linear viscoelasticity of entanglement networks
Dissertation Applied Sciences     1965-09-15    
Author: Chömpff, A.J.
Promotor: Prins, W.
[PDF]

14 Het dispergeren van pigmenten in alkydharsoplossingen
Dissertation Applied Sciences     1965-10-13    
Author: Doorgeest, T.
Promotor: Heertjes, P.M.
[PDF]

15 Dip-coating by withdrawal of liquid films
Dissertation Applied Sciences     1970-02-18    
Author: Groenveld, P.
Promotor: Beek, W.J.
[PDF]

16 Isomerisatie van N-buteen over bestraald √-A1 2 O 3
Dissertation Applied Sciences     1969-11-12    
Author: Medema, J.
Promotor: Houtman, J.P.W. · Schuit, G.C.A.
[PDF]

17 Physical aspects of bubble dispersions in liquids
Dissertation Applied Sciences     1968-04-24    
Author: Reith, T.
Promotor: Beek, W.J.
[PDF]

18 Vraagstukken over hogere algebra
Book 1949    
Author: Vollewens, W.J.
[PDF]

19 Vraagstukken theoretische mechanica met uitvoerige aanwijzingen voor de oplossing II: Beweging van vaste lichamen en stelsels van vaste lichamen
Book 1948-12-31    
Author: Schuh, F. · Vollewens, W.J.
[PDF]

20 Vraagstukken over natuurkunde: ten gebruike bij de propaedeutische studie aan de Technische Hogeschool te Delft
Book 1964    
Author: Borghouts, A.N. · Swiers, H.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 123 found. Next | Sort by date