· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date

1 Macromoleculen: Inleiding in de fysica van macromoleculen
Book Applied Sciences     1981-12-31    
Author: Staverman, A.J.
Contributor: Peeters, F.A.H.
Keywords: polymeren
[PDF] [Abstract]

2 Separation processes on your pocket computer: Eleven chemical engineering programs in BASIC
Book Applied Sciences     1982-12-31    
Author: Wesselingh, J.A.
Keywords: comoutertoepassingen · fysische scheidingsmethoden
[PDF]

3 Op weg naar kengetallen van gemeentelijke volkshuisvestings-, stadsvernieuwings- en ruimtelijke ordeningstaken
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1989-12-31    
Author: Bentvelsen, T.
Keywords: Nederland · gemeentebeleid · stadsvernieuwing · volkshuisvesting
[PDF] [Abstract]

4 Microprocessors
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1984-12-31    
Author: Van Spronsen, C.J. · Bruggeman, F.
Keywords: microcomputers
[PDF] [Abstract]

5 Planologisch onderzoek: een vooruitblik
Book 1984-12-31    
Keywords: ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

6 Reactiekinetiek
Book Delft University of Technology     1985-12-31    
Author: Hakvoort, G. · Peereboom, M. · Scholten, J.J.F. · Schram, J.
Keywords: reactiekinetica · chemische reacties · chemische reactiesnelheid
[PDF] [Abstract]

7 Lineaire algebra: matrixrekening. Deel 2
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1985-12-31    
Author: Den Braber, C.A. · Van Iperen, H. · Schuitman, A. · Viergever, M.A.
Keywords: lineaire algebra · analytische meetkunde · matrixrekening
[PDF] [Abstract]

8 Principles of river engineering: the non-tidal alluvial river
Book Civil Engineering and Geosciences     1994-12-31    
Author: Jansen, P.Ph. · Van Bendegom, L. · Van den Berg, J. · De Vries, M. · Zanen, A.
Keywords: applied hydraulics
[PDF]

9 Regelmaat in de ruimte
Book 1991-12-31    
Author: Van der Vegt, A.K.
Keywords: polyeders · veelvlakken
[PDF]

10 Numerieke zaken uit Analyse
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1978-12-31    
Author: Almering, J.H.J
Keywords: numerieke wiskunde
[PDF] [Abstract]

11 Multikriteria-methoden voor ruimtelijk evaluatieonderzoek
Book Delft University of Technology     1980-12-31    
Author: Voogd, J.H. · Middendorp, C. · Udink, B. · Van Setten, A.
Keywords: ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

12 Vraagstukken chemische reactorkunde; ontleend aan het college st 27 Reactorkunde 1; 2e dr.
Book 1989-12-31    
Author: Van den Bleek, C.M. · Gerritsen, A.W.
Keywords: chemische technology · vraagstukken
[PDF]

13 Stralingsbescherming; inleiding tot de stralingshygiene
Book 1985-12-31    
Author: Weber, J. · Rasmussen, C.E. · Passchier, W.F. · De Vries, W.
Keywords: stralingsgezondheidskunde
[PDF]

14 Toegepaste mechanica. Dl. 2
Book Delft University of Technology     1993-12-31    
Author: Verruijt, A.
Keywords: bouwkundige sterkteleer · toegepaste mechanica
[PDF]

15 Toegepaste mechanica I
Book 1983-12-31    
Author: Verruijt, A.
Keywords: bouwkundige sterkteleer · toegepaste mechanica
[PDF]

16 Vraagstukken elektriciteit en magnestisme: verzameld door ir. W. Buijze en drs. R. Roest, 2e druk
Book 1994    
Author: Buijze, W. · Roest, R.
Keywords: elektriciteit · magnetisme
[PDF] [Abstract]

17 Statistische signaalverwerking
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1994-12-31    
Author: Lagendijk, R.L. · Biemond, J.
Keywords: statistische signaalverwerking
[PDF] [Abstract]

18 Van aardgas naar methanol
Book 1992-12-31    
Author: Wesselingh, J.A. · Lameris, G.H. · Van den Berg, P.J. · Montfoort, A.G.
[PDF] [Abstract]

19 Televisietechniek en beeldversterking
Book Delft University of Technology     1992-12-31    
Author: Davidse, J.
Keywords: beeldbuizen · televisies
[PDF]

20 Werktuigkundige systemen; 3e dr.
Book Delft University of Technology     1992-12-31    
Author: Cool, J.C.
Keywords: werktuigbouwkundige constructies · werktuigkundig ontwerpen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date