· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date

1 Numerieke Analyse A1
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1976-12-31    
Author: Zaat, J.A.
Keywords: numerieke wiskunde
[PDF] [Abstract]

2 Macromoleculen: Inleiding in de fysica van macromoleculen
Book Applied Sciences     1981-12-31    
Author: Staverman, A.J.
Contributor: Peeters, F.A.H.
Keywords: polymeren
[PDF] [Abstract]

3 Separation processes on your pocket computer: Eleven chemical engineering programs in BASIC
Book Applied Sciences     1982-12-31    
Author: Wesselingh, J.A.
Keywords: comoutertoepassingen · fysische scheidingsmethoden
[PDF]

4 Mechanica van constructies: elasto-statica van slanke structuren
Book Civil Engineering and Geosciences     1993-12-31    
Author: Bouma, A.L.
Keywords: sterkteleer · bouwkundige sterkteleer: algemeen
[PDF] [Abstract]

5 Stabiliteit voor ontwerpers
Book Civil Engineering and Geosciences    
Author: Dicke, D.
Keywords: bouwtechniek · bouwkunde · bouwconstructies: algemeen
[PDF] [Abstract]

6 Physical aspects of arc welding: proceedings of seminar in honour of J.F. Lancaster, 1 September 1993, Glasgow (U.K.)
Book 1994-12-31    
Author: Den Ouden, G.
Keywords: arc welding · physical aspects
[PDF] [Abstract]

7 Numerieke zaken uit Analyse
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1978-12-31    
Author: Almering, J.H.J
Keywords: numerieke wiskunde
[PDF] [Abstract]

8 Multikriteria-methoden voor ruimtelijk evaluatieonderzoek
Book Delft University of Technology     1980-12-31    
Author: Voogd, J.H. · Middendorp, C. · Udink, B. · Van Setten, A.
Keywords: ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

9 Op weg naar kengetallen van gemeentelijke volkshuisvestings-, stadsvernieuwings- en ruimtelijke ordeningstaken
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1989-12-31    
Author: Bentvelsen, T.
Keywords: Nederland · gemeentebeleid · stadsvernieuwing · volkshuisvesting
[PDF] [Abstract]

10 Matrixrekening
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1989-12-31    
Author: Den Braber, C.A. · Van Iperen, H. · Viergever, M.A.
Keywords: matrixrekening
[PDF] [Abstract]

11 Microprocessors
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1984-12-31    
Author: Van Spronsen, C.J. · Bruggeman, F.
Keywords: microcomputers
[PDF] [Abstract]

12 Planologisch onderzoek: een vooruitblik
Book 1984-12-31    
Keywords: ruimtelijke ordening
[PDF] [Abstract]

13 Reactiekinetiek
Book Delft University of Technology     1985-12-31    
Author: Hakvoort, G. · Peereboom, M. · Scholten, J.J.F. · Schram, J.
Keywords: reactiekinetica · chemische reacties · chemische reactiesnelheid
[PDF] [Abstract]

14 Lineaire algebra: matrixrekening. Deel 2
Book Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     1985-12-31    
Author: Den Braber, C.A. · Van Iperen, H. · Schuitman, A. · Viergever, M.A.
Keywords: lineaire algebra · analytische meetkunde · matrixrekening
[PDF] [Abstract]

15 Principles of river engineering: the non-tidal alluvial river
Book Civil Engineering and Geosciences     1994-12-31    
Author: Jansen, P.Ph. · Van Bendegom, L. · Van den Berg, J. · De Vries, M. · Zanen, A.
Keywords: applied hydraulics
[PDF]

16 Regelmaat in de ruimte
Book 1991-12-31    
Author: Van der Vegt, A.K.
Keywords: polyeders · veelvlakken
[PDF]

17 Analoge signaalbewerkingstechniek
Book Delft University of Technology     1991-12-31    
Author: Davidse, J.
Keywords: actieve filters (elektrotechniek)
[PDF] [Abstract]

18 Analyse van differentiaalvergelijkingen
Book 1994-12-31    
Author: Van Duijn, C.J. · De Neef, M.J.
[PDF]

19 Analyse. Deel 2: Functies met twee of meer variabelen
Book Delft University of Technology     1986-12-31    
Author: Meulenbeld, B. · Grootendorst, A.W.
Keywords: analyse (wiskunde) · reële functies
[PDF] [Abstract]

20 Fysisch technologisch bij-de-handboek
Book Applied Sciences     1982-12-31    
Author: Janssen, L.P.B.M. · Warmoeskerken, M.M.C.G.
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date