· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Eigen Huis Marktindicator: 3e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

2 Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-18    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

3 Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

4 Haalbaarheidsstudie jaarpublicatie schadeportefeuille NHG
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-15    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

5 Eigen huis marktindicator: 4e kwartaal 2013
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

6 Eigen huis marktindicator: 2e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-08-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

7 Second opinion prijsontwikkeling Oost-Groningen (concept eindrapport)
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boelhouwer, P.J. · Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

8 Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering
Internal Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-06    
Author: Tambach, M.
[PDF]

9 Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: Austria
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-31    
Author: Lawson, J.M.
[PDF] [Abstract]

10 Nut en noodzaak van bedrijvenpark A1 te Deventer
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-09    
Author: Louw, E.
[PDF] [Abstract]

11 Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: Flanders (Belgium)
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-31    
Author: Lawson, J.M.
[PDF] [Abstract]

12 Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: Germany
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-02-28    
Author: Haffner, M.E.A.
[PDF] [Abstract]

13 Secure occupancy in rental housing: A comparative analysis. Country case study: The Netherlands
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-05-31    
Author: Lawson, J.M.
[PDF] [Abstract]

14 Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-01-03    
Author: Van Loenen, B.
[PDF] [Abstract]

15 Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport privacy
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-01-01    
Author: Kulk, S. · Van Loenen, B.
Keywords: open data privacy
[PDF] [Abstract]

16 Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport Instrumenten voor de monitoring van de impact van open data (bij Alliander)
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-03-01    
Author: Van Loenen, B. · Bregt, A.
Keywords: open data monitoring
[PDF] [Abstract]

17 Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport Aansprakelijkheid
External Research Report Delft University of Technology     2012-02-01    
Author: Kulk, S. · Van Loenen, B. · Ploeger, H.D.
Keywords: open data aansprakelijkheid
[PDF] [Abstract]

18 't Vaneker
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-07-01    
Author: De Wolff, H.W. · Groetelaers, D.A. · Korthals Altes, W.K.
[PDF]

19 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 4: het voorzieningenpeil in Zeeland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J.
[PDF]

20 Consequenties van de voorgenomen aanscherping van de hypotheekverstrekking voor het functioneren van de Woningmarkt
Internal Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-08-30    
Author: Boelhouwer, P.J. · Lamain, C.J.M. · Marien, A.A.A. · De Vries, P.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date