· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Eigen Huis Marktindicator: 3e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

2 Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-18    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

3 Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

4 Haalbaarheidsstudie jaarpublicatie schadeportefeuille NHG
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-15    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

5 Eigen huis marktindicator: 4e kwartaal 2013
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

6 Eigen huis marktindicator: 2e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-08-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

7 Second opinion prijsontwikkeling Oost-Groningen (concept eindrapport)
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boelhouwer, P.J. · Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

8 Participation and behaviour: key issues in local energy policies
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Hasselaar, E.
Keywords: energy consumption · citizen participation · user behaviour · housing
[PDF] [Abstract]

9 Measuring and explaining house price developments
Lecture OTB Research Institute for the Built Environment     2010-11-24    
Author: De Vries, P.
[PDF]

10 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 4: het voorzieningenpeil in Zeeland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J.
[PDF]

11 Consequenties van de voorgenomen aanscherping van de hypotheekverstrekking voor het functioneren van de Woningmarkt
Internal Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-08-30    
Author: Boelhouwer, P.J. · Lamain, C.J.M. · Marien, A.A.A. · De Vries, P.
[PDF]

12 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-11-30    
Author: Zonneveld, W. · Korthals Altes, W.K. · Spaans, M. · Waterhout, B. · de Wolff, H.W.
[PDF]

13 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 3: effecten op bewoners
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Spaans, M. · Meijers, E.J. · Jansen, S.J.T.
[PDF]

14 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Deelrapport 2: Effecten op het bedrijfsleven
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Louw, E. · Jansen, S.J.T. · Van Hove, M.
[PDF] [Abstract]

15 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 1: bereikbaarheid en ontwikkeling
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J. · Louw, E. · Spaans, M. · Leijten, M. · Hoekstra, J.S.C.M.
[PDF]

16 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel. Integrale samenvatting onderzoeksresultaten beleidsaanbevelingen: Samenvatting
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J. · Louw, E. · Spaans, M. · Leijten, M.
[PDF] [Abstract]

17 Bavodorp moet blijven.... maar wel anders: Bewonersonderzoek 2011
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-12-31    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Marien, A.A.A.
[PDF]

18 Factoren, veranderingen, sturing: Raadsenquête grondbeleid gemeente Enschede
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2012-05-10    
Author: Korthals Altes, W.K. · Boumeester, H.J.F.M. · Dol, C.P. · Groetelaers, D.A. · Louw, E. · De Wolff, H.W.
[PDF]

19 Ventilatie in de praktijk: kwaliteit voor bewoners
External research report OTB     2003    
Author: Hasselaar, E.
[PDF]

20 Appels en peren van het voorraadbeleid: uitkomsten van een interviewronde onder negen corporaties
External research report OTB     2003    
Author: Nieboer, N.E.T.
Contributor: Korse, K.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date