· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 Engagement is populisme voor mensen met een diploma
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2011-01-31    
Author: Van Eeten, M.J.G.
[PDF] [Abstract]

2 Spelsimulaties 'revisited': Serious gaming in de publieke sector
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Mayer, I.S. · Kleistra, Y.
[PDF] [Abstract]

3 (Serious) gaming in de publieke sector: meer dan een trukendoos?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Mayer, I.S.
[PDF] [Abstract]

4 Spelen met complexiteit: Serious gaming voor besluitvorming over ruimtelijke infrastructuren
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Bekebrede, G. · Van Bilsen, A.
[PDF] [Abstract]

5 Van tekentafel naar bestuurlijke implementatie: Gamen met bestuurders in de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Van Bueren, E.M. · Mayer, I.S. · Harteveld, C. · Scalzo, R.
[PDF] [Abstract]

6 Hoe écht is een virtuele crisis? De rol van serious gaming in crisis- en rampenbestrijding
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Harteveld, C. · De Bruijne, M.L.C.
[PDF] [Abstract]

7 Bestuurskundige oraties: waar gaan ze over?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2009-07-01    
Author: Mertens, F.J.H.
[PDF] [Abstract]

8 Marktwerking in infrastructuren: Betekenis van versplintering voor publieke waarden
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2008-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Van den Brink, T.
[PDF] [Abstract]

9 Bestuurskunde en bestuur: Een verstoorde relatie?
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-04-01    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF] [Abstract]

10 Voorbij het binaire denken: Professionals, privatisering en de polder
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.
[PDF] [Abstract]

11 Professionals versus managers? De onvermijdelijkheid van nieuwe professionele praktijken
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.
[PDF] [Abstract]

12 In het debat over marktwerking in infrastructuren ontbreken belangrijke argumenten: Vier illustraties uit de empirie
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Ten Heuvelhof, E.M. · Veeneman, W.W.
[PDF] [Abstract]

13 'Huidig populisme is een correctie: Oude volkspartijen hebben hun werk niet goed gedaan' Interview met Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: Dicke, W.M. · Kleistra, Y.
[PDF] [Abstract]

14 Zin en onzin van het binaire denken: Nabeschouwing
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-07-01    
Author: De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.
[PDF] [Abstract]

15 Regie in de haarvaten van de stad: Een essay over het regisseren van microbeslissingen
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2010-10-01    
Author: De Bruijn, J.A.
[PDF]

16 Afval bestaat niet/wel
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-09-30    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF]

17 Framing en reframing in het klimaatdebat
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-12-31    
Author: De Bruijn, J.A. · Van Bueren, E.M. · Kreiken, F.H.
[PDF] [Abstract]

18 Gemeentelijke bouwdrift: een duur maar effectief beleidsinstrument
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-03-01    
Author: Van Bueren, E.M. · Broekhans, B.
[PDF] [Abstract]

19 Subsidie op zonnepanelen: grote effecten van een kleine regeling
Article/Letter to the Editor Technology, Policy and Management     2012-06-20    
Author: Van Bueren, E.M.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date