· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 92 found. Next | Sort by date

1 Eigen Huis Marktindicator: 3e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-09-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

2 Nadere analyse verloop en betekenis van de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-18    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

3 Regionale verschillen in de Eigen Huis Marktindicator
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

4 Haalbaarheidsstudie jaarpublicatie schadeportefeuille NHG
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-12-15    
Author: Boumeester, H.J.F.M.
Contributor: Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

5 Eigen huis marktindicator: 4e kwartaal 2013
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

6 Eigen huis marktindicator: 2e kwartaal 2014
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-08-01    
Author: Boumeester, H.J.F.M. · Lamain, C.J.M.
[PDF] [Abstract]

7 Second opinion prijsontwikkeling Oost-Groningen (concept eindrapport)
External Research Report Architecture and The Built Environment     2014-01-01    
Author: Boelhouwer, P.J. · Boumeester, H.J.F.M.
[PDF] [Abstract]

8 Ventilatie in de praktijk: kwaliteit voor bewoners
External research report OTB     2003    
Author: Hasselaar, E.
[PDF]

9 Appels en peren van het voorraadbeleid: uitkomsten van een interviewronde onder negen corporaties
External research report OTB     2003    
Author: Nieboer, N.E.T.
Contributor: Korse, K.
[PDF]

10 Rood-voor-groenprojecten (eindrapport en bijlagenrapport)
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: De Wolff, H.W. · Spaans, M. · Louw, E. · Groetelaers, D.A.
[PDF]

11 Werken aan een hechtere relatie tussen visies en projecten: handreiking mixed scanning 'nieuwe stijl', eindrapport
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Zonneveld, W. · Waterhout, B. · Trip, J.J.
Contributor: Drewe. P.
[PDF]

12 Grond in beweging: effectiviteit en efficiëntie van het Enschedese actieve grondbeleid
External Research Report OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Korthals Altes, W.K. · Groetelaers, D.A. · De Wolff, H.W.
Contributor: De Bree, S.
[PDF]

13 Draagvlak voor energiebesparende maatregelen: principes en processen om huurders bij energiebesparing te betrekken
Article in monograph or in proceedings OTB Research Institute     2009-12-31    
Author: Hasselaar, E.
[PDF]

14 Omgaan met een nieuwe, complexe praktijk: Europese aanbestedingsprocedures en gebiedsontwikkeling
Internal Report OTB Research Institute     2009-08-31    
Author: Meekes, J.F.
[PDF]

15 Bespaar Energie met de Woonbond: Draagvlak of zeggenschap?
Lecture OTB Research Institute     2009-12-22    
Author: Hasselaar, E.
[PDF]

16 Evaluatie woonruimteverdeling: lotingmodel De Woonvinder
External research report OTB     2004    
Author: Leber, L. · Wassenberg, F.A.G.
[PDF]

17 When reputation and residential satisfaction diverge
Article in monograph or in proceedings 2005    
Author: Koopman, M.J.
Keywords: reputation · stigma · residential satisfaction · neighbourhood · social network analysis · residential mobility · choice of location
[PDF]

18 Soort bij soort: Leefstijlen in woonruimteverdeling en beheer
External Research Report Architecture and The Built Environment     2012-05-01    
Author: Doff, W. · Ouwehand, A.L.
Contributor: Adriaanse, C.
[PDF] [Abstract]

19 Ruimtelijk structurerende effecten Westerscheldetunnel: Deelrapport 4: het voorzieningenpeil in Zeeland
External Research Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-04-30    
Author: Meijers, E.J.
[PDF]

20 Consequenties van de voorgenomen aanscherping van de hypotheekverstrekking voor het functioneren van de Woningmarkt
Internal Report OTB Research Institute for the Built Environment     2011-08-30    
Author: Boelhouwer, P.J. · Lamain, C.J.M. · Marien, A.A.A. · De Vries, P.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 92 found. Next | Sort by date