· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date

1 Waardering van woningen in Arnhem-Noord
Book OTB Research Institute for the Built Environment     1997-12-31    
Author: Hilkhuysen, G.L.M. · Louwen, E. · Maat, C.
Keywords: woningen · Arnhem
[PDF]

2 Toepassingsmogelijkheden van Dynamisch Railverkeersmanagement in Arnhem
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2004-12-20    
Author: Van den Top, J.
Mentor: Wiggenraad, P.B.L. · Heijer, T. · Schaafsma, A.A.M. · Hansen, I.A.
Keywords: toepassingsmogelijkheden · railverkeersmanagement · Arnhem
[PDF]

3 Nuclear resistance _ Keeping the historical fabric
Master thesis Architecture     2012-11-08    
Author: Van Overmeir, A.L.
Mentor: Meijers, L. · Koopman, F.
Keywords: reuse · renovation · landscape · Arnhem
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Reistijdverkorting Arnhem - Apeldoorn
Bachelor thesis Civil Engineering and Geosciences     2010-06-10    
Author: Schouwenaars, M.C.J.
Mentor: Van Nes, R. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: reistijd · arnhem · apeldoorn · trein
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Fietsen in Arnhem: Onderzoek naar de invloed van het relief op de modal split en ontwerp van een hieraan aangepast fietsroutenetwerk
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1999-09-01    
Author: Oostebrink, E.W.
Mentor: Bovy, P.H.L. · Van Goeverden, C.D. · Van der Hoeven, W. · Van Nes, R. · Wiggenraad, P.B.L.
Keywords: Fietsen · Modal split · Fietsroutenetwerk · Arnhem
[PDF] [Abstract]

6 Activiteit genereren: De transformatie van het Zoeten-laboratorium op het voormalig KEMA-terrein in Arnhem, naar een hybride en publiek gezondheids- en bewegingscentrum
Master thesis Architecture     2012-11-08    
Author: Levie, P.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: RMIT · KEMA · Arnhem · Zoeten-laboratorium
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

7 Urban Sports Centre Arnhem
Master thesis Architecture     2013-01-24    
Author: Kraesgenberg, K.G.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: KEMA · Arnhem · Zoetenlab · Urban sports · Skatehal
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Toepassingsmogelijkheden van Dynamisch Railverkeersmanagement in Arnhem
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2005-01-12    
Author: Van den Top, J.
Mentor: Hansen, I.A. · Wiggenraad, P.B.L. · Heijer, T. · Schaafsma, A.A.M.
Keywords: Arnhem · station · planning · treinverkeer · DVM · verkeersmanagement · railverkeer · dienstuitvoering · ProRail · NS
[PDF] [Abstract]

9 Van Industrie gebied naar Artpark - De transformatie van het voormalig kortsluitlaboratorium van de KEMA Arnhem tot een Filmtheater
Master thesis Architecture     2013-01-29    
Author: Dijkstra, R.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: filmtheater · transformatie · herbestemming · artpark · Arnhem · Arnhems Buiten · bouwen aan spoor
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 RMIT - KEMA 2012/2013: How can the high voltage laboratory be transformed in to a modern Media Centre in such a way it keeps its historical value and at the same time strengthens the relation between the industrial enclaves from the 30’s and 50s on the regenerated Den Brink area?
Master thesis Architecture     2013-01-28    
Author: Dessens, A.S.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: KEMA · Arnhem · TCN · RMIT · Media Centre · library · height difference
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Information on the Arnhem Sampler (BTMA)
Internal Report Civil Engineering and Geosciences     1979-04-01    
Author: De Vries, M.
Keywords: BTMA · Arnhem Sampler · sediment transport · measurement · measurement device · bedload transport
[PDF] [Abstract]

12 Stop and Stay in Arnhems Buiten, het ontwerp van een treinstation en conferentiehotel in bestaande gebouwen in Arnhems Buiten
Master thesis Architecture     2013-01-24    
Author: Zoet, J.G.H.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: KEMA · Rmit · conferentiehotel · treinstation · station · hotel · conferentiezaal · treingeluid · herbestemming · Arnhem · Arnhems Buiten · Zoetenlaboratorium
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Risicoanalyse en risicobeoordeling van bundeling van kabels en leidingen
External Research Report 2006-08-31    
Author: Waarts, P.H. · Nelisse, R.M.L. · Van der Wiel, W.D. · Van Wingerden, A.J.M. · Beuken, R. · Huijzer, E.L. · Lombaers, A. · Van Breen, H.J. · Bloemhof, G.A.
Keywords: nutsvoorzieningen · kabels · leidingen · risicoanalyse · bundeling · Arnhem · Maastricht · Botlek · Europoort · CT01.20 · Ondiep Bouwen · CT01.25.11 · Risico's kabels en leidingen · Delft Cluster
[PDF] [Abstract]

14 Building construction in the Netherlands 1940 - 1970 : continuity + changeability = durability
Dissertation Architecture     2006-01-23    
Author: Zijlstra, H.
Promotor: Bollerey, F. · Verheijen, A.P.J.M.
Keywords: continuity · changeability · durability · post-war architecture · analyses of buildings · observation · regenerative · Rijksverzekeringsbank Amsterdam · Groothandelsgebouw Rotterdam · Provinciale Bibliotheek Leeuwarden · Jeruzalem Frankendaal Amsterdam · Stationspostkantoor Amsterdam · Paleis van Justitie Arnhem · Medische Faculteit Rotterdam
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 14 of 14 found. | Sort by date