· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date

1 Heronwikkeling nieuw KEMA hoofdkantoor
Master thesis Architecture     2013-01-29    
Author: Schrama, L.A.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: herontwikkeling · duurzaam · kantoorgebouw · laboratorium
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Parkeren+
Master thesis Architecture     2010-04-06    
Author: Brinks , L.P.M.
Mentor: Nottrot, R.
Keywords: Herontwikkeling & ruimtelijke kwaliteit
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Draagvlak voor Retail & Maatschappij? Een nieuwe aanbodsvorm bij de herontwikkeling van lokale winkelvoorzieningen; een wijkwinkelcentrum in combinatie met een multifunctionele accommodatie.
Master thesis Architecture     2006-06-30    
Author: Schouten, G.J.C.
Mentor: Kooijman, D.C. · Van der Flier, C.L. · Bijleveld, S.W.
Keywords: winkel · retail · wijkwinkelcentrum · leefbaarheid · herontwikkeling
[PDF] [Abstract]

4 Kennismaking bij herontwikkeling
Master thesis Architecture     2013-06-27    
Author: Fleuren, G.H.P.
Mentor: Remoy, H.T. · Laglas, K.
Keywords: herontwikkeling · renovatie · kantoren · case studie
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Procesmanagement van Transformatie
Master thesis Architecture     1999-08-25    
Author: Andriessen, J.W.
Mentor: Geraedts, R.P. · Van der Voordt, D.J.M. · De Haan, H.P.
Keywords: herbestemming · transformatie · herontwikkeling · redresseren · Redres
[PDF] [Abstract]

6 Publiek gebouw in voormalige opslagloods: transformatie van O.P.G. complex Utrecht-zuid
Master thesis Architecture     2012-04-12    
Author: Pronk, T.M.S.
Mentor: Meijers, L. · Koopman, F.
Keywords: transformatie · herontwikkeling · bibliotheek · bestaande structuur
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Re-Connecting Bergen op Zoom
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-01-24    
Author: Van den Eijnden, R.C.W.M.
Mentor: Stouten, P.L.M. · Colombo, F.F.
Keywords: urbanism · stedelijke vernieuwing · transformatie · herontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Schieoevers: A new future in a postindustrial world - Creatieve economie en stedelijke herontwikkeling
Master thesis Architecture     2011-11-01    
Author: Van der Waal, C.J.
Mentor: Wilms Floet, W.W.L.M. · Mihl, H. · Calabrese, L.M. · Fernández Maldonado, A.M.
Keywords: creatieve industrie · postindustriele samenleving · Schieoevers · Schiehal · herontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Sportcomplex De Binckhorst
Bachelor thesis Architecture     2011-01-11    
Author: Winters, E.J.
Mentor: Geraedts, R.P.
Keywords: Binckhorst · incubator · sportcomplex · vuiloverslag · catalysator · transformatie · herontwikkeling
[PDF]

10 Van leegstand naar leven: Een ander woon en leefmilieu voor de Nederlandse binnenstad
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-11-03    
Author: Koning, N.
Mentor: Roos, J. · De Jong, P. · Van de Pas, R.
Keywords: herontwikkeling · leegstand · winkels · wonen · binnenstad · Amsterdam
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Mediaport Rotterdam
Master thesis Architecture     2002    
Author: Njo, V.
Mentor: Weeber, C., Westrik, J., Drewe, P., Verboom, L., Bijleveld, S., Den Heijer, A.
Keywords: Rotterdam CS · Trainport · Mediaport · Media · Master Plan · Strategie · Herontwikkeling · Hoogbouw
[PDF] [Abstract]

12 Beleggers in gebiedsontwikkeling
Master thesis Architecture and The Built Environment     2015-04-14    
Author: Steigenga, P.L.
Mentor: Heurkens, E.W.T.M. · Hobma, F.A.M.
Keywords: Institutionele belegger · Gebiedsontwikkeling · Actieve rol · Lange termijn betrokkenheid · Binnenstedelijke herontwikkeling
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Een duurzaam stedelijk metabolisme
Master thesis Architecture and The Built Environment     2014-08-25    
Author: Wobbes, T.H.
Mentor: Van Timmeren, A. · Wandl, A.
Keywords: stedelijk metabolisme · netwerkstad · emergy · REAP · Vlaanderen · herontwikkeling · militair terrein
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

14 Regioboulevard Roosendaal
Master thesis Architecture     2005-04-07    
Author: Hallie, A.G.P.
Mentor: Schrijnen, J.M., Bobbink, I., Harteveld, M.G.A.D
Keywords: Roosendaal, Brabant, regionaal, regioboulevard, herontwikkeling, A58 snelweg, boulevard, stedenbouw, landschapsarchitectuu,r outlet center, pdv
[PDF] [Abstract]

15 Complexiteit en samenwerking in Utrecht: een onderzoek naar de modulaire aanpak bij de herontwikkeling van stationsgebieden
Master thesis Architecture     2010-01-26    
Author: Liong, S.W.
Mentor: Hobma, F.A.M. · Lousberg, L.H.M.J.
Keywords: Herontwikkeling · Binnenstedelijke stationsgebieden · Complexiteit · Samenwerking · Nieuwe Sleutelprojecten · Modulaire en totaalaanpak · Case Utrecht · Bilaterale samenwerking
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 De herontwikkeling van het DSM terrein; naar een strategisch advies voor de ontwikkeling van het DSM terrein te Delft
Master thesis Architecture     2013-01-30    
Author: Schellekens, F.P.
Mentor: Daamen, T.A. · Van Bueren , E.M.
Keywords: herontwikkeling · DSM terrein · procesverloop · Triple Helix samenwerking · belangen · middelen · relaties · strategisch advies
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Possible future role for architects and developers in reuse
Master thesis Architecture and The Built Environment     2013-11-07    
Author: Blanksma, A.K.
Mentor: Remoy, H.T. · Roos, J. · Van de Voort, J.A.
Keywords: reuse · redevelopment · architecture · post-war housing · portiekflat · herontwikkeling · na oorlogse woningbouw
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

18 Charlois United - Een voorbeeld van stedelijke herontwikkeling door middel van cultuur en sport
Master thesis Architecture     2010-07-01    
Author: Sleebos , M.M.
Mentor: Hermans, W.J.A. · De Josselin de Jong, F.O.T. · De Wit, S.I. · Wilms Floet, W.W.L.M. · Mihl, H.
Keywords: Rotterdam · Zuidelijke Tuinsteden · Zuiderpark · Masterplan · Ruimtelijke strategie · Stedelijke herontwikkeling · Sport en cultuur
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Post-Exodus or the involuntary prisoners of architecture
Master thesis Architecture     2012-11-06    
Author: Kloet Juliao, Y.G.
Mentor: Willekens, L.A.M. · Van Dooren, E.J.G.C. · Vitner, D. · Van Stiphout, W.A.J.
Keywords: design as politics · in the ghetto · getto · getho · gheto · utopia · dystopia · bijlmer · bijlmermeer · amsterdam · zuidoost · kleiburg · flat · herontwikkeling · redevelopment · scenario · groeimodel · gefaseerd · gradual growth · do-it-yourself · do it yourself · diy · bottom-up · bottom up · people · local · context · bottom up museum · kunsthal · art · arthouse · sustainability · reuse material · hergebruik materiaal · south america · bolivia · la paz · san pedro · san pedro prison · prison · panopticon · panopticum · model
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 19 of 19 found. | Sort by date