· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Het Nieuwe Werken onder het ontleedmes: Zijn de werkelijke effecten wel te meten?
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2011-02-01    
Author: Beijer, M. · Van der Voordt, D.J.M. · Hanekamp, J.
Keywords: Het Nieuwe Werken · HNW
[PDF] [Abstract]

2 Gebouwenscan voor het nieuwe werken in bestaande kantoorgebouwen
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: De Groot, F.M.A.
Mentor: Van der Voordt, T. · De Ruijsscher, L.
Keywords: het nieuwe werken · hnw · gebouwenscan · transformatiemeter
[PDF] [Abstract]

3 Organisatiestrategie, huisvestingsstrategie en huisvestingsconcep: de relaties en effecten
Master thesis Architecture     2013-01-29    
Author: Oosthout, W.E.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Volker, L.
Keywords: strategie · huisvesting · Het Nieuwe Werken · toegevoegde waarde
[PDF] [PDF] [PDF]

4 Het nieuwe werkveld: OPG als centrum voor het thuiswerken in de buurt (OPG as centre for homeworking in the neighbourhood)
Master thesis Architecture     2012-06-26    
Author: Rennen, R.
Mentor: Meijers, W.L.E.C. · Koopman, F.W.A.
Keywords: werkveld · OPG · flexibele werkplekken · het nieuwe werken
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Niet alleen maar zonneschijn bij HNW: HNW kent lusten en lasten
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2011-04-01    
Author: Pullen, W.R.
Keywords: Het Nieuwe Werken · HNW · Center for People and Buildings
[PDF] [Abstract]

6 Leadership for Distributed Teams
Dissertation Technology, Policy and Management     2009-12-16    
Author: De Rooij, J.P.G.
Promotor: Andriessen, J.H.T.H. · Den Hartog, D.N.
Keywords: Leadership · Distributed teams · Virtual teams · New work forms · Coordination · International teams · Mediated communication · Virtuele teams · Het nieuwe werken · Leiderschap
[PDF] [Abstract]

7 Chameleon: a customized chair for the homeworker
Master thesis Industrial Design Engineering     2011-10-28    
Author: Ho Si, K.
Mentor: Vink, P. · Moor, P. · Van Vliet, E.
Keywords: NWW · Work 2.0 · Flexible work · modern work · HNW · New ways of work · HNW · Het nieuwe werken · werken 2.0 · flexibel werken · design
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date