· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Het Nieuwe Werken onder het ontleedmes: Zijn de werkelijke effecten wel te meten?
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2011-02-01    
Author: Beijer, M. · Van der Voordt, D.J.M. · Hanekamp, J.
Keywords: Het Nieuwe Werken · HNW
[PDF] [Abstract]

2 Gebouwenscan voor het nieuwe werken in bestaande kantoorgebouwen
Master thesis Architecture     2012-11-09    
Author: De Groot, F.M.A.
Mentor: Van der Voordt, T. · De Ruijsscher, L.
Keywords: het nieuwe werken · hnw · gebouwenscan · transformatiemeter
[PDF] [Abstract]

3 Niet alleen maar zonneschijn bij HNW: HNW kent lusten en lasten
Article/Letter to the Editor Architecture and The Built Environment     2011-04-01    
Author: Pullen, W.R.
Keywords: Het Nieuwe Werken · HNW · Center for People and Buildings
[PDF] [Abstract]

4 Chameleon: a customized chair for the homeworker
Master thesis Industrial Design Engineering     2011-10-28    
Author: Ho Si, K.
Mentor: Vink, P. · Moor, P. · Van Vliet, E.
Keywords: NWW · Work 2.0 · Flexible work · modern work · HNW · New ways of work · HNW · Het nieuwe werken · werken 2.0 · flexibel werken · design
[Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date