· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1074 found. Next | Sort by date

1 Kruip met verticale drainage voor Koppejan/ NEN 6744 model
External research report 2002    
Author: den Adel, H. · Sellmeijer, J.B.
[PDF]

2 Toekomst voor het Nederlandse Polderconcept
External research report Civil Engineering and Geosciences     2008    
Author: Kok, M. · Jonkman, S.N. · Kanning, W. · Rijcken, T. · Stijnen, J.
Contributor: Stive, M.J.F.
[PDF] [Abstract]

3 Platform for the Support of Collaborative Work (PSCW)
External research report 2003    
Author: Dzenisenka, S.V. · Velickov, S. · Solomatine, D.P
Keywords: collaborative, platform, internet, BSCW
[PDF]

4 Rapport Deltacommissie. Deel. 2. Bijdragen 1: Meteorologische en oceanografische aspecten van stormvloeden op de Nederlandse kust
External research report 1961    
Author: Maris, A.G. · De Blocq van Kuffeler, V.J.P. · Harmsen, W.J.H. · Jansen, P.P. · Nijhoff, G.P. · Thijsse, J.T. · Verloren van Themaat, r. · De vries, J.W. · Van der Wal, L.T.
Contributor: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI
Keywords: Deltacommissie 1961, Coastal engineering
[PDF] [Abstract]

5 GELUIDHINDER IN STEDLIJK GEBIED: WAAR, IN WELKE MATE, BIJ WIE?; NOISE HINDRANCE IN URBAN AREA: WHERE, IN WHICH WAY, AND BY WHO?
External research report 1989    
Author: Van Der Zande, M.J.M. · Bovy, P.H.L.
Keywords: Conference 8525 traffic 0655 sound 6748 sound level 6747 pollution 5227 method 9102 forecast 0122 evaluation assessment 9020 environment 9018 planning 0133 traffic engineering 0657 prevention 1670 program computer 8646 urban area 0313 netherlands 8078 Veh
[PDF]

6 Case studies gronduitgifteprijzen 1: Casestudies voor het onderzoek Prijskolom Nieuwbouwwoningen
External research report OTB     2005    
Author: De Greef, J.
[PDF] [Abstract]

7 De ontwikkelingen in de polder Breebaart resultaten van de monitoring in 2003 en 2004 en een vergelijking met 2001 en 2002
External research report Civil Engineering and Geosciences     2005    
Author: Tydeman, P.
Contributor: Verhagen, H.J.
Keywords: polder · ecology · wetland
[PDF] [Abstract]

8 Low-exceedance wave overtopping events: Estimates of wave overtopping parameters at the crest and landward side of dikes
External research report 2001    
Author: van Gent, M.R.A.
Keywords: wave overtopping · wave run-up · dikes · coastal structures · shallow foreshores · breaching of dikes · water-layer thickness · velocities · numerical modelling · physical model tests
[PDF]

9 Eb en Vloed wachten op niemand, Bouwstenen voor de Deltacommissie
External research report Civil Engineering and Geosciences     2008    
Author: Geest, L. van der · Heuts, L. · Schuurman, A.
Contributor: Stive, M.J.F.
Keywords: hoogwaterbescherming · financieringsconstructies · kosten · baten
[PDF] [Abstract]

10 Monitoring en beheer van verontreinigingen aan de hand van macroparameters gemeten met sensoren: Deelrapport fase 2 'De meetprotocollen'
External research report 2001    
Author: Walraven, N.
[PDF]

11 Macro-scale morphological characterisation of the Western Scheldt
External research report 2002    
Author: Toffolon, M.
[PDF]

12 Work package 2 socio economic evaluation. Water Assets: Summary
External research report Civil Engineering and Geosciences     2006    
Author: ComCoast
Contributor: Verhagen, H.J.
Keywords: water
[PDF] [Abstract]

13 On the "great circle reduction" in the data analysis for the astrometric satellite Hipparcos
External research report 1988    
Author: van der Marel, H.
[PDF]

14 City Management System for Sustainable Urban Infrastucture (Re)development. EU proposal, Fifth framework Programme. Improving urban governance and decision making
External research report 1999    
Author: Kuiper, P.
[PDF]

15 Functieondersteuning en extreme omstandigheden
External research report 2003    
Author: van Leeuwen, P.E.R.M. · van Bakel, P.J.Th. · van der Bolt, F.J.E. · van der Gun, J.A.M. · Roelofsen, F.J.
Keywords: waternood · extremen · doelrealisatie · stochastenmethode · landbouwschade · WB21
[PDF]

16 Vergelijking van monitoringstrategieën op basis van HERMES-monitoringsfilosofie: Case studie: gewapend betonnen ligger
External research report 2000    
Author: de Wit, M.S. · Waarts, P.H. · Vrouwenvelder, A.C.W.M.
[PDF]

17 Theme 7: Knowledge management: 7.4. document & content management: 7.4.1. review & strategy
External research report 2001    
Author: Citroen, Ch.L. · Lander, B. · Van den Berg, C.C. · Brinkman, Z.E.
Keywords: knowledge management, content management
[PDF]

18 Digitaal ontsluiten van kennis
External research report 2002    
Author: Pereboom, D. · Van den Berg, C.C.
Keywords: Kennismanagement · kennissystemen · informatie · toegankelijkheid · ontsluiten
[PDF]

19 STORM-Rhine, main report: Annex A: documentation on models on water
External research report 2002    
Author: Werner, M. · de Graaf, B.J.
[PDF]

20 Leidraad sturing op waterkwaliteit
External research report 2002    
Author: Hof, A. · Breur, K.J. · Icke, J. · Schuurmans, W. · van Leeuwen, P.E.R.M.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1074 found. Next | Sort by date