· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2174 found. Next | Sort by date

1 Effekten van grootschalige ingrepen. Een programmeringsstudie
Book (monograph) 1989    
Author: Van der Voordt, D.J.M. · Thieme, J.C · Van Wegen, H.B.R.
[PDF]

2 Seismic applications of acoustic reciprocity
Book (monograph) 1993    
Author: Fokkema, J.T. · van den Berg, P.M.
[PDF]

3 Universitair vastgoed: Laboratoria. Een verkennende studie naar beslispunten voor het programma, structuurontwerp, gebruik en beheer en overwegingen bij de keuze
Book (monograph) Architecture     1999-12-31    
Author: Van der Voordt, D.J.M. · Aalders, J.A.M. · Fabery de Jonge, A.M.
Keywords: Vastgoedbeheer
[PDF]

4 Duurzame stedelijke ontwikkeling: Een invetarisatie van scenario's
Book (monograph) OTB     2001-12-31    
Author: Veentjer, M. · Willems, M
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: scenario's · scenariostudies · milieuaspecten · energiereductie · mobiliteitsreductie · duurzame stad
[PDF]

5 Towards a sustainable Northern European housing stock: figures, facts and future
Book (monograph) OTB     2008    
Author: Itard, L. · Meijer, F.
Contributor: Delft Centre for Sustainable Urban Areas, c/o OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
[PDF]

6 Vormen en waarden. Vermeerlezing 2003
Book (monograph) 2003    
Author: Brandt Corstius, Hugo
[PDF]

7 De rol van prestatieafspraken bij duurzaam bouwen in stedelijke vernieuwingsprojecten
Book (monograph) OTB     2005    
Author: Soldaat, K.
[PDF]

8 Asymptotics: Particles, Processes and Inverse Problems. Festschrift for Piet Groeneboom
Book (monograph) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2007    
Author: Cator, E.A. · Jongbloed, G. · Kraaikamp, C. · Wellner J.A.
Contributor: Groeneboom, P.
[PDF]

9 Milieueffecten bij de renovatie van de referentiewoningen 'bestaande bouw'
Book (monograph) OTB     2006    
Author: Itard, L.C.M.
[PDF]

10 Competitive enforcement: comparative analysis of Australian building regulatory enforcement regimes
Book (monograph) OTB     2008    
Author: Van der Heijden, J.
Contributor: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
[PDF]

11 Travel time errors in shortest route predictions and all-or-nothing assignments: theoretical analysis and simultation findings
Book (monograph) 1984    
Author: Bovy, P.H.L.
Keywords: CGF / Netwerktheorie, scheduling / Network theory, scheduling handelsreizigersprobleem
[PDF]

12 Grenzen verkend: Internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux
Book (monograph) OTB     2002    
Author: de Vries, J.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: internationalisering · ruimtelijke planning · Benelux
[PDF]

13 Dr J.J. van Laar and the Dutch School of Thermodynamics
Book (monograph) 2005    
Author: Van Emmerik, E.P.
Keywords: chemistry · thermodynamics
[PDF]

14 Sociaal veilig ontwerpen - Checklist ten behoeve van het ontwikkelen en toetsen van (plannen voor) de gebouwde omgeving
Book (monograph) Architecture     1990    
Author: van der Voordt, D.J.M. · van Wegen, H.B.R.
[PDF]

15 Herdifferentiatie van de woningvoorraad: Inventarisatie Meerjarenontwikkelingsprogramma's G30
Book (monograph) OTB     2002    
Author: Kruythoff, H.M. · Haars, A.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: Woningvoorraad · stedelijke vernieuwing · Grotestedenbeleid · meerjarenontwikkelingsprograma's
[PDF]

16 New instruments in spatial planning: an international perspective on non-financial compensation
Book (monograph) OTB     2008    
Author: Janssen-Jansen, L. · Spaans, M. · Van der Veen, M.
Contributor: Delft Centre for Sustainable Urban Areas, c/o OTB research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
[PDF]

17 Comparing spatial features of urban housing markets: Recent evidence of submarket formation in metropolitan Helsinki and Amsterdam II
Book (monograph) OTB     2005    
Author: Kauko, T.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: housing markets · spatial features · segmentation
[PDF]

18 An Implementation Framework for HPF Distributed Arrays on Message Passing Computers
Book (monograph) 1996    
Author: Van Reeuwijk, C. · Denissen, W. · Sips, H.J. · Paalvast , E.M.
[PDF]

19 Zo slecht is het opperwezen nog niet. Vermeerlezing 2005
Book (monograph) 2005    
Author: Grunberg, A.
Keywords: Vermeerlezing 2005
[PDF]

20 Handbook of radiation and scattering of waves: acoustic waves in fluids, elastic waves in solids, electromagnetic waves: with corrections
Book (monograph) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008    
Author: De Hoop, A.T.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2174 found. Next | Sort by date