· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2138 found. Next | Sort by date

1 Matchen, sturen, communiceren: Woonruimteverdeling en ontspanning op de woningmarkt
Book (monograph) OTB     2001    
Author: Kullberg, J.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: volkshuisvesting · woonruimteverdeling
[PDF]

2 Adventures in ecodesign of electronic products 1993-2007
Book (monograph) 2007    
Author: Stevels, A.L.N.
[PDF]

3 High-rise housing in Europe: Current trends and future prospects
Book (monograph) OTB     2004    
Author: Turkington, R. · van Kempen, R. · Wassenberg, F.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: Europe · high-rise housing
[PDF]

4 Seismic applications of acoustic reciprocity
Book (monograph) 1993    
Author: Fokkema, J.T. · van den Berg, P.M.
[PDF]

5 Universitair vastgoed: Laboratoria. Een verkennende studie naar beslispunten voor het programma, structuurontwerp, gebruik en beheer en overwegingen bij de keuze
Book (monograph) Architecture     1999-12-31    
Author: Van der Voordt, D.J.M. · Aalders, J.A.M. · Fabery de Jonge, A.M.
Keywords: Vastgoedbeheer
[PDF]

6 Wiskunde, computers, techniek
Book (monograph) 1978    
Author: Wesseling, P.
Keywords: redevoering CDA / Numerieke wiskunde / Numerical mathematics
[PDF]

7 Kinderdagverblijven: Richtlijnen voor de bouw
Book (monograph) 1984-12-31    
Author: Van der Voordt, D.J.M. · Vrielink, D · Van Wegen, H.B.R.
[PDF]

8 A Century of Doctorates at Delft; Extract from the Register of Doctorates at Delft University of Technology 1905 through 2001
Book (monograph) 2002    
Author: Aarts, J.M.
[PDF]

9 A plane-wave linear inversion algorithm for a stratified acoustic medium - construction of a global filter
Book (monograph) 1985    
Author: Fokkema, J.T. · European Association of Exploration Geophysicists · Cloux, R. · Leyds, F.B. · Ziolkowski, A.M.
Keywords: mp
[PDF]

10 Technisch beheer door woningcorporaties in de 21e eeuw: Professioneel, klantgericht en duurzaam
Book (monograph) OTB     2001    
Author: Straub, A.
Contributor: Onderzoeksinstituut OTB
Keywords: woningcorporaties · technisch beheer
[PDF]

11 Sustainable neighbourhood transformation
Book (monograph) OTB     2006    
Author: Gruis, V · Visscher, H · Kleinhans, R.
Contributor: Delft Centre for Sustainable Urban Areas, OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
[PDF] [Abstract]

12 Towards a sustainable Northern European housing stock: figures, facts and future
Book (monograph) OTB     2008    
Author: Itard, L. · Meijer, F.
Contributor: Delft Centre for Sustainable Urban Areas, c/o OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
[PDF]

13 Computer running times of some BPR programs as related to network size
Book (monograph) 1973    
Author: Jansen, G.R.M. · Bovy, P.H.L.
Keywords: TBA / Civiele techniek: algemeen / Civil engineering: general TFN / Verkeers- en vervoersplanning, mobiliteitsonderzoek / Transportation planning, travel behaviour research
[PDF]

14 Real property transactions: procedures, transaction costs and models
Book (monograph) OTB     2007    
Author: Zevenbergen, J. · Frank, A. · Stubkjaer, E.
Contributor: OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies
Keywords: real property · modelling · pre-emption rights · COST
[PDF]

15 Universitait vastgoed: de leer- en werkomgeving. Verslag van twee proefprojecten kantoorinnovatie bij de TU Delft
Book (monograph) 1999-12-31    
Author: Van der Voordt, D.J.M.
Contributor: Aalders, J · Van den Noort, K · Stuebings, S · Dewulf, G · De Jonge, H · Van Meel, J · Van der Valk, E · De Vrey, M.
[PDF]

16 Leren van jongeren: een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid
Book (monograph) 2005    
Author: Veen, W. · Jacobs, F.
Keywords: ICT · onderwijs
[PDF]

17 Tussen pen en potlood. Over ontwerp en onderzoek van de omgeving. Aangeboden bij het afscheid van Prof. dr. D. de Jonge
Book (monograph) Architecture     1986-12-31    
Author: Van der Voordt, D.J.M. · Van Hoogdalem, H. · Van Wegen, H.B.R.
[PDF]

18 Instrument voor snelle en effectieve splitsing van organisaties
Book (monograph) Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008    
Author: Op 't Land, M.
[PDF] [Abstract]

19 Ruimte voor opplussen - Emperisch onderzoek naar de gewenste bedieningshoogten en manoeuvreerruimte bij deuren voor ouderen die een stok of rollator gebruiken
Book (monograph) Architecture     1997    
Author: Kahmann, L.R.M. · Nolte, E.A.H. · van der Voordt, D.J.M.
[PDF]

20 Inventarisatie wonen en zorg: literatuurstudie naar woonzorgcombinaties
Book (monograph) OTB     2005    
Author: Leber, L.
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 2138 found. Next | Sort by date