· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 431 found. Next | Sort by date

1 Wave reflection from rock slopes under random wave attack
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-12    
Author: Postma, G.M.
Mentor: Bijker, E.W.
[PDF]

2 Shallow foreshore wave height statistics
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-01-01    
Author: Groenendijk, H.W.
Mentor: Battjes, J.A. · Vrijling, J.K. · Schiereck, G.J. · Van Gent, M.R.A. · Janssen, J.P.F.M.
Keywords: waves · shallow foreshore · weibull · rayleigh
[PDF] [Abstract]

3 De invloed van elektromagnetisch roeren op het MIG/MAG-lasproces
Master thesis Applied Sciences     1989-10-30    
Author: De Jonge, S.J.P.
Mentor: Hermans, M.J.M. · Den Ouden, G.
[PDF]

4 De bepaling van de J-integraal aan SENB proefstukken onder gecombineerde 3-punts buig en trek belasting
Master thesis Applied Sciences     1989-08-30    
Author: De Vos, W.
[PDF]

5 Kristallisatie van amorf Fe40Ni40B20
Master thesis Applied Sciences     1989-08-30    
Author: Van Veldhuizen, H.B.
Mentor: Koebrugge, G.W. · Sietsma, J.
[PDF]

6 Verbreding van poederdiffractielijnen ten gevolge van deformatie
Master thesis Applied Sciences     1989-11-30    
Author: Van Berkum, J.
Mentor: Delhez, R. · De Keijser, Th. H. · Mittemeijer, E. J.
[PDF]

7 Cyclonen, de invloed van de geometrie op het stromingspatroon en de drukval
Master thesis Applied Sciences     1989-04-30    
Author: Aussems, H.F.
Mentor: Liem, T.L.
[PDF]

8 Reiniging van chemicalientankers: De inslag van een waterstraal op een wand
Master thesis Applied Sciences     1989-05-30    
Author: Giesen, A.
Mentor: Van den Akker, H.E.A. · Wesselingh, J.A.
[PDF] [PDF]

9 Circulatiestroming en menging in de speciaalreactor
Master thesis Applied Sciences     1989-01-31    
Author: Van Son, L.
Mentor: Moens, F.
[PDF]

10 A ccarparison of several axial flow iirpellers in gas-liquid dispersions in a 0.44 m standard vessel and a loop-reactor
Master thesis Applied Sciences     1989-05-30    
Author: Van Veen, F.A.
Mentor: Bakker, A.
[PDF]

11 Het mengen van vloeistoffen met dichtheids- en viscositeitsverschillen
Master thesis Applied Sciences     1989-11-30    
Author: Van der Graaf , R.
Mentor: Bouwmans, I.
[PDF]

12 Milieuvriendelijk oeverbeheer: Een empirisch onderzoek naar juridisch-bestuurlijke aspecten
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-04-01    
Author: Kamphuys, P.A.
Mentor: Wessel, J. · Bouwmeester, J.
Keywords: natuurwaarden · oeverbescherming · None
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Laboratorium proeven: erosie en afslag van grastaluds
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-12-01    
Author: Wolffenbuttel, T.
Mentor: Glerum, A. · Florian, G.J. · Bouwmeester, J.
Keywords: erosie · afslag · grastaluts · rivierdijken · golfbelasting
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Golfrandvoorwaarden in duinafslag berekeningen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: De Waal, J.P.
Mentor: Battjes, J.A. · Holthuijsen, L.H. · Bijker, E.W. · Van de Graaff, J.
Keywords: kustmorfologie · langstransport · bodemprofiel · duinafslag · stormvloeden
[PDF] [Abstract]

15 Diepte-geïntegreerd model voor slib met toepassing voor de Amer
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-08-01    
Author: Vermeer, E.A.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J.
Keywords: sedimentatie · slib · erosie · Amer
[PDF] [Abstract]

16 Morphological aspects of non-erodible reaches in rivers
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-12-01    
Author: Tönjes, P.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J. · Kranenburg, C. · Booij, N.
Keywords: morphological aspect · non erodible layer · sediment transport · low-water period
[PDF] [Abstract]

17 Time-dependent near-bank beddeformation in meandering rivers
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Taal, M.C.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J.
Keywords: near-bank deformation · bedtopography · meandering rivers · bed profile · MEANDER
[PDF] [Abstract]

18 De deltasluis te Vlaardingen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Strik, J.F.J.
Mentor: Glerum, A. · Bezuyen, K.G.
Keywords: keersluis · deltasluis · Vlaardingen · afsluitmiddel
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Voorspelling van de oppervlakte-stroming
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-07-01    
Author: Ruijter, M.N.
Mentor: Battjes, J.A. · Zitman, T.J.
Keywords: stroomberekeningen · oppervlakte stroming · wedstrijdzeilen · Pusan · stromingsverwachting
[PDF] [Abstract]

20 Concentratie- en diffusiecoefficientenverdeling onder onregelmatige en brekende golven
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-03-01    
Author: Ras, S.L. · Amesz, J.A.
Mentor: Bijker, E.W. · Van de Graaff, J. · Steetzel, H.J.
Keywords: morfologische processen · zandtransport · kustlijnontwikkeling · bodemconcentratie · diffusiecoefficienten · brekende golven
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 431 found. Next | Sort by date