· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 420 found. Next | Sort by date

1 Waterverlies van de rivier de Hadejia
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-08-01    
Author: Van der Kraan, A.
Mentor: Brouwer, R. · De Vries, M.
Keywords: groundwater flow · grondwater · waterverlies · Nigeria
[PDF] [Abstract]

2 Milieuvriendelijk oeverbeheer: Een empirisch onderzoek naar juridisch-bestuurlijke aspecten
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-04-01    
Author: Kamphuys, P.A.
Mentor: Wessel, J. · Bouwmeester, J.
Keywords: natuurwaarden · oeverbescherming · None
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Onderzoek naar de waterbeweging in de lagune achter de Zuiderdam op de Maasvlakte
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-01-01    
Author: Leenaers, C.
Mentor: Bijker, E.W. · Bakker, W.T. · Booij, N. · Reinalda, R. · Veltman, M.
Keywords: waterbeweging · lagune · Zuiderdam · Maasvlakte · zandtransport
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 A computer simulation approach for regular inter-islands sea transport planning in Indonesian
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-04-01    
Author: Latief, H.
Mentor: Velsink, H. · Van Ellen, W.F.T. · Groenveld, R. · Wiersma, J.H.C.
Keywords: transport · archipelago · vessels · transhipment rate · INDROUTE · transportation · Inter-Islands
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Laboratorium proeven: erosie en afslag van grastaluds
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-12-01    
Author: Wolffenbuttel, T.
Mentor: Glerum, A. · Florian, G.J. · Bouwmeester, J.
Keywords: erosie · afslag · grastaluts · rivierdijken · golfbelasting
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Golfrandvoorwaarden in duinafslag berekeningen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: De Waal, J.P.
Mentor: Battjes, J.A. · Holthuijsen, L.H. · Bijker, E.W. · Van de Graaff, J.
Keywords: kustmorfologie · langstransport · bodemprofiel · duinafslag · stormvloeden
[PDF] [Abstract]

7 Diepte-geïntegreerd model voor slib met toepassing voor de Amer
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-08-01    
Author: Vermeer, E.A.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J.
Keywords: sedimentatie · slib · erosie · Amer
[PDF] [Abstract]

8 Morphological aspects of non-erodible reaches in rivers
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-12-01    
Author: Tönjes, P.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J. · Kranenburg, C. · Booij, N.
Keywords: morphological aspect · non erodible layer · sediment transport · low-water period
[PDF] [Abstract]

9 Time-dependent near-bank beddeformation in meandering rivers
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Taal, M.C.
Mentor: De Vries, M. · Klaassen, G.J.
Keywords: near-bank deformation · bedtopography · meandering rivers · bed profile · MEANDER
[PDF] [Abstract]

10 De deltasluis te Vlaardingen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Strik, J.F.J.
Mentor: Glerum, A. · Bezuyen, K.G.
Keywords: keersluis · deltasluis · Vlaardingen · afsluitmiddel
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Voorspelling van de oppervlakte-stroming
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-07-01    
Author: Ruijter, M.N.
Mentor: Battjes, J.A. · Zitman, T.J.
Keywords: stroomberekeningen · oppervlakte stroming · wedstrijdzeilen · Pusan · stromingsverwachting
[PDF] [Abstract]

12 Concentratie- en diffusiecoefficientenverdeling onder onregelmatige en brekende golven
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-03-01    
Author: Ras, S.L. · Amesz, J.A.
Mentor: Bijker, E.W. · Van de Graaff, J. · Steetzel, H.J.
Keywords: morfologische processen · zandtransport · kustlijnontwikkeling · bodemconcentratie · diffusiecoefficienten · brekende golven
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Study of the diffusion activity in case of non-breaking waves with a current
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-03-01    
Author: Ohnishi, M.P.
Mentor: Bijker, E.W. · Van de Graaff, J.
Keywords: sediment transport · morphological changes · coastal · waves · currents · diffusion activity · non-breaking waves
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Havensimulatie van de Braakmanhaven ten behoeve van DOW Benelux NV. te Terneuzen
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-08-01    
Author: Mulders, R.A.
Mentor: Velsink, H. · Groenveld, R. · Bouwmeester, J.
Keywords: Braakmanhaven · Terneuzen · demurrage · wachttijden · laadtanks
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Blankenburgtunnel
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-05-01    
Author: Van der Meer, R.R.
Mentor: Glerum, A. · Rigter, B.P.
Keywords: Blankenburg · landhoofd · Nieuwe waterweg · oeververbinding
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Onderzoek landhoofden Wijkertunnel
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-01-01    
Author: Yeung, T.C.
Mentor: Glerum, A. · Rigter, B.P.
Keywords: Wijkertunnel · tunnelstroom · afritten · bouwstadia
[PDF] [Abstract]

17 De zeewaartse randvoorwaarde bij de 1-D modellering van zoutvorming in goed gemengde estuaria
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Labeur, R.J.
Mentor: Battjes, J.A. · Kranenburg, C. · Vermeulen, H.R.
Keywords: binnendringing zoutwater · zoutgehalte · gemengde rivieren · dispersievergelijking
[PDF] [Abstract]

18 Onderzoek naar de langdurige wachttijden I/D scheepvaartweg naar Palembang middels computersimulatie
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-01-01    
Author: Khu, Y.T.
Mentor: Velsink, H. · Groenveld, R. · Booij, N.
Keywords: Palembang · havens · vaarweg · getijmodel · Simulatiemodel
[PDF] [Abstract]

19 Evaluatie ARMAX E10-predictie model
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-06-01    
Author: Van de Kerk, A.J.C.
Mentor: Battjes, J.A. · Keyser, H.
Keywords: deiningsvoorspellingen · ARMAX · windvoorspelling
[PDF] [Abstract]

20 Hydraulisch onderzoek naar de golf gedreven stromingen bij een rechte dam
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     1989-08-01    
Author: Hoyinck, R.H.C.
Mentor: Battjes, J.A.
Keywords: havendam · zandbeweging · kust · stroomrichting · uitschuring · aanzanding
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 420 found. Next | Sort by date