· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1864 found. Next | Sort by date

1 Design of 2.25 MW, permanent magnet direct drive generator for wind energy applications with concentrated windings and reduction of eddy current losses in the rotor back iron
Master thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008-07-10    
Author: Jassal, A.K.
Mentor: Polinder, H.
Keywords: direct drive wind turbine generator
[PDF]

2 Wonen zonder zorgen in de zorg: huisvesting voor meervoudig complex gehandicapte jongeren
Master thesis Architecture     2008-02-21    
Author: Hansen, N.E.M.
Mentor: Nottrot, R. · van Dorst, M. · van den Dobbelsteen, A.
Keywords: zorg · gehandicapte woning
[PDF] [Abstract]

3 De onvolledigheidsstellingen van Gödel
Bachelor thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008-08-21    
Author: Meijer, R.J.
Mentor: Coplakova, E.
Keywords: onvolledigheidsstelling · Gödel
[PDF] [Abstract]

4 Transpop: poppodium als transportconcept
Master thesis Architecture     2008-04-04    
Author: Corten, P.
Mentor: Zuiderveld, D. · Wilms Floet, W. · Mihl, H.
[PDF] [Abstract]

5 Construction briefing and the relation to the design process (poster)
Master thesis Architecture     2008-10-31    
Author: Alblas, M.A.
Mentor: Van Doorn, A.J. · Van der Voordt, D.J.M.
[PDF]

6 EPBD van rood naar groen: een onderzoek naar de incorporatie van energetische kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad in het strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties
Master thesis Architecture     2008-06-24    
Author: Hartman, H.W.W.
Mentor: Hal, J.D.M. van · Gruis, V.H.
[PDF]

7 Kantorenlocaties met toekomst: de ontwikkeling van UDR Rivium
Master thesis Architecture     2008-04-03    
Author: Kurver, C.Z.W.
Mentor: Van der Toorn Vrijthoff, W. · van Loon, P.P.J.
Keywords: kantoren · besluitvorming
[PDF] [Abstract]

8 De PV-wirefree zonwering: een adaptief buitenzonweringsysteem met draadloos geïntegreerde zonnecellen
Master thesis Architecture     2008-06-26    
Author: Broersma, S.
Mentor: Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. · Van Swieten, P.M.J.
Keywords: zonnecellen · zonwering · pv-cellen
[PDF] [Abstract]

9 Stadskantoor - Station - Spoorzone Delft - Grid Relaxation - Rain Analysis
Master thesis Architecture     2008-04-03    
Author: Haasnoot, M.
Mentor: Claessens, F. · Borgart, A. · Stouffs, R.M.F. · Wilms Floet, W.W.L.M. · Mihl, H.
Keywords: relaxation · gridshell · dubble curved · optimization · stadskantoor
[PDF] [Abstract]

10 A probabilistic model for oil spill volume in tanker collisions and groundings
Master thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008-06-23    
Author: Van de Wiel, G.F.
Mentor: Cooke, R.M. · Kurowicka, D. · Van Dorp, J.R. · Van Gelder, P.H.A.J.M. · The George Washington University
Keywords: tanker accident · outflow volume · probabilty · statistics · risk
[PDF] [Abstract]

11 Sound Museum Kaliningrad
Master thesis Architecture     2008-01-29    
Author: Nieveen, R.
Mentor: Schoonderbeek, M. · Ganchrow, R. · Hoekstra, F.
Keywords: sound museum Kaliningrad
[PDF] [Abstract]

12 De woonerfenis van de jaren zeventig
Master thesis Architecture     2008-04-09    
Author: Breimer, Y.
Mentor: Hermans, W. · Brandes, E. · Heinz, J.
[PDF] [Abstract]

13 Usable and adaptable business software
Master thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008-10-08    
Author: Van der Ree, L.A.
Mentor: Oomes, A.H.J.
Keywords: usable · adaptable · webbased · ajax · symfony
[PDF] [Abstract]

14 Tijdelijke transformatie met inbouwpakketten voor de keuken en sanitaire voorzieningen: "een afweging in kosten, kwaliteit en tijd"
Master thesis Architecture     2008-04-03    
Author: Van der Kuil, G.H.
Mentor: Van der Voordt, D.J.M. · Cuperus, Y.J.
Keywords: transformatie · tijdelijk · inbouwpakket · badkamer · keuken
[PDF] [Abstract]

15 Dwelling on Dense City
Master thesis Architecture     2008-02-22    
Author: Moran, D.W.J.
Mentor: Kuitenbrouwer, P.A.M. · Holst, S.J.
Keywords: apartment
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoek naar uitwisseling van wonen en werken bij vaste ontsluiting
Master thesis Architecture     2008-01-24    
Author: Bloemen, D.
Mentor: Knappers, R. · van Zwol, J.
Keywords: uitwisseling
[PDF] [Abstract]

17 Research on the relation between breaker bar movement and volume fluctuations along the Holland coast
Master thesis Civil Engineering and Geosciences     2008-12-03    
Author: Molendijk, E.
Mentor: Stive, M.J.F. · Van de Graaff, J. · Spanhoff, R. · Van Koningsveld, M. · Storms, J.E.A.
Keywords: breaker bar · barswitch · holland · jarkus · coast
[PDF] [Abstract]

18 Tussen twee rollen: een onderzoek naar de Ontwerpgerichte en Projectgerichte rol van de projectmanager
Master thesis Architecture     2008-11-14    
Author: Balasubramaniam, G.
Mentor: Volker, L. · Arkesteijn, M. · Van Doorn, A.
[PDF]

19 The prime number theorem and the distribution of the zeros of the Riemann-zeta function
Bachelor thesis Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science     2008-10-24    
Author: Hooijmaijers, S.C.
Mentor: Koelink, H.T.
Keywords: prime number theorem · zeta function · Riemann hypothesis
[PDF] [Abstract]

20 Op het breukvlak
Master thesis Architecture     2008-01-31    
Author: Van Beek, E.
Mentor: Havik, K. · Engels, J. · Komossa, S. · Velthuisen, S.
Keywords: breukvlak · conservatorium · Petroleumhaven · Laakhaven
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 1864 found. Next | Sort by date