· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Onderzoek onzekerheid extreme golfbelastingen: Effect stromingen op golven Stappenplan toepassing SWAN model

Author: Van Vledder, G.P.
Project:
Type:report
Date:2002-07-08
Publisher: Alkyon
Source:A901 for Expertisecentrum PMR.
Keywords: golfbelasting · stroming · SWAN model · Maasvlakte 2
Classification: TLJ6000 · TLJ700400
Origin:TU Delft
Rights: (c) 2002 Alkyon

Abstract

Ten behoeve van het ontwerp van zeewerende constructies van nieuwe landaanwinningswerken van de Maasvlakte 2 is onderzoek verricht naar onzekerheden in de bepaling van golfrandvoorwaarden onder ontwerpcondities. In dit deelrapport is gekeken naar het effect van stromingen op de golfcondities voor de zeewerende constructies. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande resultaten van stromingsberekeningen onder gemiddelde springtij situaties. Vervolgens zijn een aantal golfberekeningen uitgevoerd met het SWAN model om het effect van stromingen op de golfcondities te bepalen. Tevens is een stappenplan opgesteld voor het uitvoeren van SWAN berekeningen voor ontwerpcondities.

Content Viewer