· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006

Author: Peters, D.J.
Project:SteenToets 2006
Type:report
Date:2007-06-15
Publisher: Royal Haskoning
Source:9S1509.A0/N0006/DJP/SEP/Nijm voor Rijkswaterstaat, DWW.
Keywords: steenbekleding · golven · steentoets · stenen
Classification: TPG130200
Origin:Royal Haskoning
Rights: (c) 2007 Royal Haskoning

Abstract

In deze rapportage wordt de toetsing van steenbekleding op een helling gedurende belasting door golven behandeld. De werking van het golffront en golfklap worden hierin constructief benaderd. Afgesloten wordt met de dynamische respons en de zwakte punten in de toplaag.

Content Viewer