· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen

Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Project:
Type:report
Date:2008-01-18
Publisher: Deltares (Geodelft)
Source:427070/8 in opdracht van Rijkswaterstaat, DWW.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
Classification: TPN100400
Origin:Deltares
Rights: (c) 2008 Deltares (Geodelft)

Abstract

In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de huidige beschikbare kennis en leemten daarin en de op dit moment beschikbare rekenmodellen. De faalmechanismen van dijken van voorland en dijken worden behandeld met veiligheidseisen, belastingen en sterktes.

Het doel daarvan is om inzicht te krijgen in de specifieke onderdelen van het project, waarvoor op grond van de huidige beschikbare kennis en rekenmodellen nu al een aanzet kan worden gemaakt en welke onderdelen, die nog een andere uitwerking behoeven of waarvoor nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Content Viewer