· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)

Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Project:Van overbelastingsbenadering per dijkvak tot inundatiekansbenadering per dijkringgebied voor de veiligheidsbeoordeling van waterkeringen
Type:report
Date:1997-04-01
Publisher: HKV en Witteveen+Bos
Source:PR077 voor Rijkswaterstaat, DWW.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
Classification: TPN1100
Origin:TU Delft
Rights: (c) 1997 HKV · Witteveen+Bos

Abstract

Voor verschillende dijkringgebieden zullen geavanceerde berekeningen moeten worden gemaakt, waarmee de kans op een doorbraak van de waterkering en inundatie kan worden bepaald. Bij het berekenen van de kans op falen van een dijkring zijn de zogenoemde 'lengte-effecten' van groot belang. Onder het lengte-effect wordt verstaan de mate waarin een faalkans, ofwel een kans van optreden van een bepaald faalmechanisme, afhankelijk is van de lengte van de dijkring. De volgende faalmechanismen zijn onderzocht: macrostabiliteit, piping, duinafslag, golfoverslag, dijkbekleding (en reststerkte) en micro-instabiliteit

Content Viewer