· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Bewonerservaringen in seriematige passiefwoningen

Author: Mlecnik, E. · Jansen, S.J.T. · Schuetze, T. · De Vries, G.
Faculty:OTB Research Institute for the Built Environment
Department:OTB Research
Type:Article in monograph or in proceedings
Date:2012-09-30
Source:A4.2
Rights: (c)2012 Mlecnik, E., Jansen, S.J.T., Schuetze, T., De Vries, G.

Abstract

Deze studie onderzocht de bewonerservaringen van 21 sociale huurders in seriematig gebouwde passiefwoningen in Nederland. Gegevens werden verzameld over de bewoners, hun motivatie om te kiezen voor hun woning, hun algemene tevredenheid met de woning en hun tevredenheid met het comfort, de klimaatregeling, het ventilatie-onderhoud en de informatieverstrekking. Deze gegevens werden geanalyseerd rekening houdend met het door de bewoners genoteerde gedrag in winter- en zomersituaties.
De bewoners bleken over het algemeen tevreden te zijn, maar klaagden wel met name over koude slaapkamers. Tevens was er relatief lage tevredenheid over het ventilatiesysteem en de informatieverstrekking. De studie vond dat geluid en tocht ontwerpmatig meer aandacht verdienen en dat de verstrekking van informatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld over het gebruik van het ventilatiesysteem, het openen van luiken en de werking van PV panelen. Betere bewaking van prestatiecriteria werd aanbevolen voor toekomstige projecten.

Content Viewer