· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Taluds van losgestorte materialen: Golfneerloop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval

Author: Van Dijk, R.P.
Mentor: Bijker, E.W. · Van der Meer, J.W.
Faculty:Civil Engineering and Geosciences
Department:Hydraulic Engineering
Programme:Applied Geophysics and Petrophysics
Type:Master thesis
Date:1988-09-01
Keywords: rundown · wave runup
Rights: (c) 1988 Van Dijk, R.P.

Abstract

In dit verslag worden neerloopmetingen gepresenteerd en geanalyseerd welke zijn verkregen uit onderzoeken naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. De analyse van deze proeven heeft geleid tot de relatie voor de relatieve neerloop die door 2% van de neerlopen wordt overschreden. Deze empirische relatie wordt beschreven aan de hand van dimensieloze parameters, welke zijn afgeleid van de in de onderzoeken gevarieerde grootheden. De relatieve neerloop wordt belnvloed door de volgende dimensieloze parameters :
• golfsteilheid (sm)
• taludhelling (cot alpha)
• doorlatendheid van de constructie (P)
• spectrumvorm (K)
• relatieve waterdiepte (h/Hs)

Content Viewer