· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Totaalonderzoeksproject Aanpak vochtproblematiek massief metselwerk: Rapportage Uitvoeringswijzen inboetwerk – herstel transversaalscheuren – voegwerkherstel

Author: Groot, C.J.W.P. · Gunneweg, J.
Faculty:Civil Engineering and Geosciences
Department:Structural Engineering
Type:External Research Report
Date:2012-10-05
Keywords: historisch metselwerk · voegwerk · mortel · vakmanschap
Rights: (c) 2012 Groot , C.J.W.P. · Gunneweg, J.

Abstract

Deze rapportage ‘Uitvoeringswijzen inboetwerk – herstel transversaalscheuren - voegwerkherstel’ voor herstel van zwaar regenbelast massief metselwerk in kalkmortels is de laatste in het kader van het ‘Totaalonderzoek Vochtproblematiek Massief Metselwerk (monumenten)’.
De onderzoekingen zijn in de volgende rapportages vastgelegd:

• ‘Kwaliteitseisen Restauratiebaksteen’ + Bouwstenen Richtlijn’ (2005)
• ‘Kwaliteitseisen Metselmortels’, + Bouwstenen Richtlijn ( 2007)
• ‘Detectie’ en ‘Injectie’ van holten in metselwerk (2011)
• ‘Bouwkundige detailleringen bakstenen windmolens’ (2012)
• ‘Voegherstelmortels’ + Bouwstenen Richtlijn’ ( 2012)
• ‘Uitvoeringswijzen: Inboetwerk, Transversaalscheuren en Voegwerkherstel + Bouwstenen Richtlijn’ (2012 )

Evenals de eerdere zijn ook de voorliggende onderzoeken zeer toepassingsgericht.
Het gaat er met name om hoe te handelen bij zeer zwaar regenbelast ‘zacht’ metselwerk, waarbij ook zoutbelasting een rol speelt. Het betreft bouwwerken globaal daterend uit de periode 1300 – 1850, zoals kastelen, stadspoorten, kerktorens en molens.
De rapportage geeft o.a. expliciet aan hoe ‘met respect’ om te gaan met voegwerkherstel.
Te vaak heeft voegwerkherstel tot grote schade aan monumenten geleid, zoals de met de slijpschijf getormenteerde voegen, waarbij de voeg is verbreed en de stenen op grote schaal zijn beschadigd, waardoor het historisch metselwerk wezenlijk is aangetast. Herstel behoort dan niet tot de mogelijkheden. Daarnaast het gebruik om veel te sterke (cement) mortels toe te passen.
De bedoeling van alle rapporten is duidelijkheid te scheppen over de speciale eisen die worden gesteld aan onderhoud en herstel van baksteenmetselwerk aan monumenten. Ook dat de uitgangspunten van de voor nieuwbouw bedoelde ‘CUR 61 aanbeveling het voegen van metselwerk’, niet van toepassing dienen te worden verklaard op hervoegwerk van historisch massief metselwerk’.
De onderzoeken zullen mogelijk leiden tot nieuwe richtlijnen of aanbevelingen die worden vastgesteld door een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleide commissie.

Content Viewer