· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Professionals versus managers? De onvermijdelijkheid van nieuwe professionele praktijken

Author: De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.
Faculty:Technology, Policy and Management
Department:Multi Actor Systems
Type:Article/Letter to the Editor
Date:2010-07-01
Publisher: Vereniging voor Bestuurskunde
Source:Bestuurskunde, (3), 2010
ISSN: 0927-3387
Rights: (c) 2010 De Bruijn, J.A. · Noordegraaf, M.

Abstract

Met enige regelmaat steekt het debat over de relatie tussen managers en professionals de kop op. Vrijwel altijd heeft dat debat eenzelfde toonzetting: professionele organisaties zijn overmanaged. Er zijn te veel managers, die bovendien hun managementlogica opleggen aan de organisatie. Deze managementlogica – productiecijfers, protocollen, processen, benchmarks – staat op gespannen voet met de professionele logica. Professie en professionele waarden worden weggedrukt. In dit artikel wordt de vermeende tegenstelling tussen professionals en managers kritisch verkend. Daarbij kijken we niet zozeer naar de managers (zoals wij beiden eerder deden), maar naar de professionals zelf. We maken duidelijk dat professionals als gevolg van diverse ‘maatschappelijke’ ontwikkelingen om tegenkracht vragen. Sterker, we laten zien dat een ‘professionaliteit-nieuwe-stijl’ nodig is. We geven aan waar die uit bestaat, en verkennen of professionals, zoals artsen, daar zelf – vooral via opleidingen – vorm aan geven.

Content Viewer