· · · Institutional RepositoryHome · About · Disclaimer · Terms of use ·
   Options
 
Faculty:
Department:
Type:
Year:

Van tekentafel naar bestuurlijke implementatie: Gamen met bestuurders in de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie

Author: Van Bueren, E.M. · Mayer, I.S. · Harteveld, C. · Scalzo, R.
Faculty:Technology, Policy and Management
Department:Multi Actor Systems
Type:Article/Letter to the Editor
Date:2009-07-01
Publisher: Vereniging voor Bestuurskunde
Source:Bestuurskunde, (3), 2009
ISSN: 0927-3387

Abstract

In deze bijdrage laten we zien dat gaming een effectieve methode is om een socio-technisch systeemontwerp, zoals een nieuw informatiesysteem, financieringsstelsel of besturingsmodel integraal uit te proberen en te testen voorafgaand aan de vaststelling of invoering ervan. We bespreken twee cases waarin gaming op deze wijze is gebruikt: de validatie en implementatie van het Baten en Lasten Stelsel (BLS) in de Rechtspraak op 1 januari 2005 en een nieuw intern besturingsmodel binnen het Openbaar Ministerie (OM) op 1 januari 2007. De centrale vraag is of en op welke wijze gaming heeft bijgedragen aan de validatie en implementatie van deze genoemde systemen. Daarnaast laten we zien hoe we door middel van evaluatie verschillende soorten beleidsrelevante inzichten uit een spelsimulatie kunnen verkrijgen.

Content Viewer